Registeren Inloggen

Honderden reacties op belastinggevolgen nabetaling ABP

De nabetaling van pensioenfonds ABP heeft gevolgen voor belasting en toeslagen. De inkomstenbelasting pakt hoger uit of zorg- en huurtoeslag moeten worden terugbetaald. In een televisie-uitzending van Meldpunt vragen we ABP-gepensioneerden om hun ervaringen. We krijgen honderden reacties. Gaat ABP de schade van deze mensen vergoeden?

De helft krijgt 10.000 euro

Ruim de helft van de respondenten kreeg meer dan 10.000 euro nabetaald. Het gaat om gepensioneerden die jarenlang een te laag pensioen ontvingen. De ABP-gepensioneerden bouwden voor 1995 tegelijk met hun partner pensioen op. Het opgebouwde ABP-pensioen was in die gevallen te laag. In totaal betaalde ABP tot nu toe een kleine 200 miljoen aan achterstallig pensioen uit aan zo’n 25.000 mensen.

Maar dat heeft gevolgen voor de belasting

Maar voor velen blijken de financiële gevolgen een onaangename verrassing. ABP gaf eerder aan mensen altijd te informeren per brief. Daarin staat vermeld dat de nabetaling en aangepaste uitkering gevolgen kunnen hebben voor belastingen en toeslagen. ‘Bij een nabetaling boven de 2500 euro bellen wij voorafgaand aan de uitbetaling’, aldus een woordvoerder van ABP. ‘In dat gesprek wordt ook gewezen op mogelijke fiscale gevolgen.’

Maar het bedrag was toch netto?

Toch blijkt uit de reacties die binnenstromen dat zo’n 80 procent niet op de hoogte was van de belastingconsequenties. ‘Wij waren echt in de veronderstelling dat het zo afgerond was. Het kost ons nu waarschijnlijk duizenden euro’s’, schrijft een echtpaar. Een ander laat weten: ‘Ik kreeg een telefoontje van een medewerker van ABP. Daarin werd verteld dat de uitbetaling netto was. Ik verwacht nu na het zien van het programma Meldpunt nogmaals een aanslag omdat ik nu in één jaar een hoger inkomen heb in box 1. Dat heeft de medewerker van het ABP niets over verteld. Ik vind het allemaal zeer oneerlijk!’

ABP vergoedt, maar alleen als u in actie komt

In veel gevallen is er gelukkig nog wel iets aan de financiële gevolgen te doen, maar dan moeten gepensioneerden wel zelf actie ondernemen. Iedereen die door de nabetaling in een hogere belastingschijf terechtkomt bijvoorbeeld, kan ook rekenen op een vergoeding van ABP.

Maar voor zorgtoeslag compenseert ABP niet

Maar hier profiteren vooral de hogere pensioenen van. Mensen met een kleiner pensioen zijn nu de dupe. Ongeveer een kwart van de gepensioneerden die tot nu toe reageert, geeft bijvoorbeeld aan zorgtoeslag te ontvangen. En wanneer het inkomen hoger uitvalt door de nabetaling kan het zijn dat zorgtoeslag moet worden terugbetaald. Eén van de reacties luidt; ‘Wij hebben inmiddels onze zorgtoeslag noodgedwongen stopgezet omdat we bang zijn alles te moeten terugbetalen.’ En die vrees is terecht. Want juist deze groep met een kleiner pensioen, die afhankelijk is van toeslagen en heffingskortingen, compenseert ABP niet.

Inkomstenbelasting

‘Het vergoeden van financiële schade volgt niet uit het pensioenreglement’, aldus een woordvoerder van ABP. ‘Het al dan niet recht hebben op een schadevergoeding kan in zijn algemeenheid via de rechter afgedwongen worden. Om de deelnemer niet naar de rechter te sturen, kent ABP beleid rond het vergoeden van fiscale schade. Het gaat hierbij dan alleen om het financiële nadeel dat een deelnemer heeft in de inkomstenbelasting. De negatieve gevolgen voor toeslagen door het extra inkomen vergoedt ABP niet.’

Rogier: “Vergoed de schade”

MAX ombudsman Rogier de Haan heeft de regeling van ABP bestudeerd en constateert dat ABP ook nauwelijks de fiscale schade vergoedt. ‘Zo biedt ABP geen compensatie voor het wegvallen van de ouderenkorting en de algemene heffingskorting. Juist mensen met een klein pensioen zijn daarvan afhankelijk. Ik roep ABP op te komen met een snelle, eenvoudige en ruimhartige schadevergoeding. Het pensioenfonds kan op deze manier iets terugdoen voor al diegenen die jarenlang moesten rondkomen van een te laag pensioen.’

Meld uw financiële schade

MAX bundelt samen met u de krachten richting ABP voor een rechtvaardige schaderegeling. Heeft u een nabetaling ontvangen van ABP en zich nog niet bij ons gemeld? Doe dit dan alstublieft alsnog. Wij blijven u ook voorzien van tips en informatie om de financiële schade omlaag te brengen.

abp belastingaanslag

  • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Vervelende belastingverrassing na nabetaling ABP

Geef een reactie

Reactie

    Bij invullen van mijn Inkomstenbelasting over 2020 ben ik erg geschrokken, doordat ABP uitbetaald had over achterstallig pensioen (samenvallende diensttijd) dien ik ongeveer 6000 euro extra belasting te betalen.
    Doordat je pensioen inkomen stijgt ga je van 19,45% belasting naar 37,35% en tevens krijg je dan minder ouderkorting min 15% van je bruto inkomen en tevens dien je over je bruto inkomen 9,65% Wlz te betalen.
    ABP gebeld hierover, deze antwoorde vraag maar bij de belasting middeling aan, belasting antwoorde, dit gaat over de laatste drie jaar maar dit wordt afgewezen, zodat je niets terug krijgt.
    Dit is toch de schuld van ABP, had geadviseerd om het bedrag bruto over drie jaar te verdelen zodat ik niet in de problemen kwam met de belasting maar dat was niet mogelijk, resultaat is dat ik meer terug dien te betalen aan de belasting dan ik ontvang. Bedankt ABP voor het meedenken.