Registeren Inloggen

Ik word gekort want pensioenfonds gaat op in ander fonds

Zo’n tweehonderd pensioenfondsen droegen in de afgelopen tien jaar hun pensioenen over naar een ander fonds. Voor deelnemers die noodgedwongen meeverhuizen, betekent het soms een jarenlange korting op hun pensioen.

Dat geldt ook voor Eelke Spriensma en Ruud Schaap. De laatste levert hierdoor op termijn 2000 euro per jaar in. Beide heren waren aangesloten bij pensioenfonds AVH (Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel). Dit fonds heeft alles overgedragen aan pensioenfonds PGB. Het gevolg, alle 77.000 ouddeelnemers van AVH worden gekort op hun pensioen. De korting loopt de komende jaren op tot wel 17 procent. Dit om de dekkingsgraden en financiële situatie tussen beide fondsen weer op gelijk niveau te krijgen.

Waarom stapt het fonds over?

Spriensma en Schaap vragen zich daarom af waarom AVH deze overstap maakt. MAX Ombudsman Rogier de Haan legt uit. “Het fonds staat er financieel slecht voor, staat op de site van AVH. De verwachting dat de dekkingsgraad aanzienlijk stijgt, is zeer klein. Een verlaging van de pensioenen in de nabije toekomst is daarom zeer waarschijnlijk.

Kosten over meer deelnemers verdelen

Aansluiten bij PGB heeft daarom voordelen. Een groter fonds kan de kosten over meer deelnemers verdelen. Er sluiten vaker pensioenfondsen aan bij PGB. Deze groei draagt bij aan een stabiele toekomst voor het fonds. Een groot fonds heeft meer middelen om de kwaliteit van de dienstverlening naar deelnemers op peil te houden. En de kans op een verlaging in de toekomst is kleiner dan bij AVH en de kans op een verhoging groter.’

Deelnemers AVH willen rechtszaak

Maar deelnemers van AVH voelen zich overrompeld. Ruud Schaap is één van hen en weigert zich bij deze enorme kortingen neer te leggen. Hij vindt de kortingen onacceptabel en buiten proportie en wil daarom een rechtszaak aanspannen tegen PGB. Om dit te betalen, heeft hij een crowdfundingsactie opgezet.

Daarnaast zijn diverse rechtsbijstandsverzekeraars aan het kijken wat juridisch haalbaar is. Stichting Achmea Rechtsbijstand ontvangt 4 meldingen van klanten over de waardeoverdracht van pensioenfonds AVH naar PGB. “Wij brengen de situatie van deze klanten in kaart en kijken wat de juridische mogelijkheden zijn. Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over mogelijke procedures.”

Deelnemers van AVH met een rechtsbijstandverzekering kunnen zich dus melden bij hun verzekeraar en op die manier mogelijk juridische hulp ontvangen.”

Zo’n 20 pensioenfondsen gaan over in ander fonds

Meerdere pensioenfondsen zitten in hetzelfde schuitje. “Er zijn nu zo’n 20 pensioenfondsen in liquidatie”, zegt Rogier. “Nadat de pensioenen zijn overgedragen wordt een fonds opgedoekt. Dit duurt vaak een tijd. Pensioenfonds Reiswerk heeft onlangs ook alles overgedragen naar PGB. Ouddeelnemers bereiden ook hier een rechtszaak voor.

Andere fondsen die in 2021 in liquidatie zijn:

 • Randstad (net afgerond)
 • ANWB (blijft nog bestaan vanwege belastingclaim in de VS)
 • Henkel (wacht sinds 2012 op geschikt moment)
 • Tandtechniek, AFM (verzet voormalige deelnemers)
 • Smurfit Kappa
 • Allianz
 • TrueBlue
 • Alcatel-Lucent
 • B&S
 • VNU
 • Scildon
 • Huisartsen in opleiding
 • Meeùs
 • Fresenius
 • Neg
 • TNT Express
 • NIBC

Geef een reactie

Reacties (5)

  Laten we alle pensioenfondsen samenvoegen tot een nationaal stelsel! Dan heb je zulke overgangsproblemen niet meer.
  Of: hef de pensioenfondsen op, los de staatsschuld af met het pensioenkapitaal, en laat de overheid garant staan voor waardevaste pensioenen. Met de AOW kan de overheid dat ook, dat is bewezen.

  Lijkt mij een prima idee……! ! !

  Waarom schijnt niemand er aandacht voor te hebben, dat we vroeger jaarlijks pensioenoverzichten ontvingen, waarop duidelijk ‘zwart op wit’ vermeld stond: “PensioenRECHTEN” en dat is stilzwijgend vervangen door: “PensioenAANSPRAKEN”?
  Een ‘recht’ is toch een recht en blijft toch een recht?

  Het is voor niemand te begrijpen dat onze gezamenlijke berg pensioengeld (sedert 2008 meer dan verdubbeld) van circa 1400.000.000.000. onvoldoende winst oplevert (ik heb het dus niet over de dekkingsgraad) om onze pensioenen te kunnen indexeren. De pensioenfondsen bestaan bij de gratie van de deelnemers. Onze zeggenschap is nihil. De fondsen houden hun mond. Rupsje nooit genoeg!! Het is onze onmacht tegen hun macht. En wij gepensioneerden zijn niet in staat ons te verenigen en een vuist te maken.

  Bij de recente besprekingen over een `nieuw-vernieuwd` pensioenstelsel heeft de heer Koolmees zijn gesprekspartners een ´aantrekkelijke vette worst´ voorgehouden door uit te gaan van (op dat moment al) stijgende beurskoersen waarmee de pensioenuitkeringen zouden meegroeien. Maar opgepast… beurskoersen kunnen ook dalen en dan navenant de uit te keren pensioenen. De hemel moge verhoeden dat er net zo’n beursklap komt als in 1929 of in 2008. Dan kunnen de pensioengerechtigden zich alleen gelukkig prijzen als zij zelf ook een privé-spaarpotje hebben gemaakt.
  Ouderen die alleen AOW (+ misschien een minimaal ander pensioentje) hebben, blijken zich opmerkelijk goed financieel staande te houden omdat zij (ouderwets!) hebben leren sparen. Dit betekent uiteraard niet dat zij ‘in weelde’ leven. Zij hebben geleerd om de tering naar de nering te zetten.
  Veel jongeren doen dat niet en zullen later daarvan de klappen ondervinden.