Registeren Inloggen

MAX Ombudsman stelt pensioenfonds ABP deadline

ABP moet onmiddellijk stoppen met het terughalen van te veel betaald pensioengeld bij honderden gepensioneerden. Dat eist pensioenadvocaat Jim Kaldenberg met de MAX Ombudsman, in een aangetekende brief namens zeker 100 gedupeerden.

Staakt ABP de terugvordering van in totaal €2 miljoen niet vóór 12 april, dan volgen juridische stappen. Gedupeerden die zich willen aansluiten bij deze juridische actie kunnen zich aanmelden tot 12 april.

Mag niet

In de brief aan ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann staat dat het fonds niks mag terugvorderen. Kaldenberg verwijst naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken. Daaruit blijkt volgens hem dat terugvorderen alleen mag als de ontvanger wist dat hij fout zat, of zelf verkeerde informatie heeft verstrekt.

Schuld

Maar deze gedupeerden valt niets te verwijten, meent de advocaat. Hij haalt diverse brieven en stukken van het ABP aan. Uit deze stukken kunnen gepensioneerden volgens hem niet afleiden dat ze te veel pensioengeld ontvingen. ABP verklaart zelf ook dat de gepensioneerden niks fout hebben gedaan, zowel tegen de redactie van Meldpunt als tegen gedupeerde gepensioneerden.

Te makkelijk

Het ABP legt te makkelijk de rekening neer bij de gepensioneerden. De bron van alle problemen is immers de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze gaf verkeerde inkomensgegevens aan ABP. Het pensioenfonds verstrekt vervolgens jarenlang een aanvulling aan 555 gepensioneerden met jongere partners die nog geen pensioen ontvangen.

SVB moet schade betalen

In brieven waarin ABP onlangs aankondigde pensioengeld in te gaan houden biedt het fonds excuus aan, ‘zeker ook namens de SVB’. Dat duidt op korte lijntjes tussen ABP en de SVB. Terwijl het veel meer voor de hand ligt om de schade op de SVB te verhalen, zegt Kaldenberg. De advocaat wil weten welke actie het pensioenfonds tegen SVB onderneemt.

Financiële problemen

Bij de meer dan 100 gedupeerden die zich bij de Max Ombudsman melden ligt nu gemiddeld een rekening van ongeveer €8.000, met uitschieters tot €18.000. Dit zijn de bedragen die zij moeten terugbetalen. Dat komt voor veel van hen neer op honderden euro’s minder pensioen per maand, jarenlang. Volgens de advocaat brengt dit hen ‘in ernstige financiële problemen’.

Hypotheeklasten

Als voorbeeld noemt Kaldenberg mensen die de huur niet langer kunnen opbrengen. Anderen schaften een woning aan, gebaseerd op het pensioen dat ze de afgelopen jaren ontvingen. Nu kunnen zij de woning niet meer betalen. ‘Zij worden in één klap hard in hun inkomen getroffen en een aantal van hen wordt zelfs richting de financiële afgrond geduwd.’

Bijvoorbeeld Annemiek Speetjens en Matth van de Akker, beiden voormalig vmbo-docent. Zij kunnen de huur niet meer betalen van een speciale zorgflat die ze betrokken vanwege de dementie van Matth. Het stel uit Rotterdam omschreef hun situatie in een televisie-uitzending van Meldpunt als een ‘nachtmerrie’.

Excuses

ABP wil niet dat de fout ten koste gaat van de pensioenpot van alle deelnemers van het fonds. ABP biedt excuses aan voor het feit dat het fonds bij een aantal gepensioneerden direct na de aankondiging begon met inhoudingen. Mensen krijgen van ABP langer de tijd om hun ‘schuld’ terug te betalen: maximaal zes jaar in plaats van drie jaar.

Geef een reactie