Registeren Inloggen

Ook pensioenfonds SPOV moet aanvulling stellen nabetalen

Echtparen die voor 2002 tegelijk pensioen opbouwden, van wie in elk geval één bij Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV), hebben vaak recht op een aanvulling op hun pensioen. Mogelijk zonder dit te weten. MAX Ombudsman Rogier de Haan ontdekte dat niet al deze stellen de zogeheten samenlooptoeslag ook daadwerkelijk krijgen.

Samenvallende diensttijd of samenlooptoeslag

Twee jaar geleden besteedde Meldpunt voor het eerst aandacht aan de erg vergelijkbare pensioenaanvulling “samenvallende diensttijd” van ABP. De MAX Ombudsman kwam er toen al snel achter dat zowel SPOV als Spoorwegpensioenfonds (SPF) vergelijkbare aanvullingen kennen; bij SPOV wordt deze “samenlooptoeslag” genoemd. Rogier de Haan: “We hebben hierover destijds contact gehad met SPOV en SPF, en kregen te horen dat die toeslagen bij hen keurig waren geregeld – wat ze nu overigens nog steeds zeggen. Voor de volledigheid meldden we het bestaan van deze toeslagen wel in onze informatie over de ABP-aanvulling.”

Nabetaling van SPOV

De heer Harte las deze informatie; zijn vrouw zit bij ABP, hijzelf bij SPOV. Nadat zijn vrouw een nabetaling had ontvangen van de ABP-aanvulling, is hij daarom bij SPOV gaan vragen hoe het zat met zijn eigen pensioentoeslag. Die bleek hij al jarenlang te moeten ontvangen, maar nog niet te krijgen. “De heer Harte was zo aardig om in ons spreekuur te melden dat hij uiteindelijk ook van SPOV een nabetaling ontving, van maar liefst 17.000 euro”, vertelt Rogier. “Hierop ben ik alle stellen gaan bellen van wie we weten dat ze én een SPOV-pensioen ontvangen, én een ander pensioen. Wat bleek: geen van allen zei ooit van de samenlooptoeslag gehoord te hebben. Als test zijn we alvast voor één van deze stellen navraag gaan doen bij SPOV. En wat bleek: ook zij ontvangen de toeslag niet, terwijl ze er wel recht op hebben.”

Waarom is deze samenlooptoeslag bij SPOV ooit in het leven geroepen?

“In de pensioenregeling van SPOV werd tot 2002 een verschil gemaakt tussen alleenstaande en gehuwde deelnemers. Dit verschil leidde tot een pensioentekort voor de gehuwde deelnemers, als hun partner tegelijk ook een pensioen opbouwde. De samenlooptoeslag is een compensatie voor dit pensioentekort. SPOV is inmiddels samen met het Spoorwegpensioenfonds opgegaan in het Pensioenfonds Rail & OV. Maar dit maakt geen verschil. Het recht op de samenlooptoeslag blijft ook na de fusie bestaan.”

Voorwaarden samenlooptoeslag

De voorwaarden om voor zo’n samenlooptoeslag in aanmerking te komen zijn als volgt.
• Beide partners hebben vóór 2002 tegelijk pensioen opgebouwd, van wie minimaal één bij SPOV.
• Het “andere” pensioenfonds heeft bij de pensioenopbouw rekening gehouden met de naast het pensioen te ontvangen AOW, dat wordt ook wel AOW-franchise genoemd.
• Beide partners zijn AOW-gerechtigd.

Om hoeveel geld gaat het?

Elk jaar dat er vóór 2001 gelijktijdig pensioen is opgebouwd, leidt tot een extra pensioentoeslag van 130 à 140 euro per jaar. Bij een langere periode gelijktijdige pensioenopbouw loopt die toeslag dus flink op.

Deelnemers wisten het niet

De deelnemers in de uitzending hadden nog nooit van een samenlooptoeslag gehoord totdat Rogier den Haan hen erop attendeerde. Hoe worden deelnemers volgens het pensioenfonds over de samenlooptoeslag geïnformeerd? Volgens een woordvoerder van Pensioenfonds Rail & OV zijn in het verleden alle deelnemers bij hun pensioenaanvraag actief benaderd en zo in de gelegenheid gesteld om samenlooptoeslag aan te vragen. ‘Ook werd er op voorlichtingsbijeenkomsten voor aanstaand gepensioneerden, waar alle deelnemers voor werden en worden uitgenodigd, aandacht besteed aan het onderwerp samenlooptoeslag’, zegt de woordvoerder.

De vragen die MAX Ombudsman stelde zijn voor Pensioenfonds RAIL & OV aanleiding geweest om de zaak naar eigen zeggen nogmaals grondig te bekijken. ‘Wij waren al van plan om in het kader van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel nogmaals een uitvraag te doen bij onze deelnemers en gepensioneerden. De aandacht die u heeft voor dit onderwerp bevestigt dat dit ook op zijn plaats is.’

Hoe kunnen mensen nagaan of zij deze toeslag wel of niet ontvangen?

“Het lastige is dat u niet kunt terugzien in uw pensioenoverzichten of u de toeslag ontvangt”, legt Rogier de Haan uit. “Maar áls u de toeslag ontvangt, dan hebt u daarover in het verleden een brief ontvangen van SPOV, met daarin de hoogte van de pensioentoeslag. Heeft u niet zo’n brief ontvangen, dan ontvangt u de toeslag dus zeer waarschijnlijk niet. Twijfelt u, dan kunt u dit het beste navragen bij Pensioenfonds Rail & OV. Het telefoonnummer is 030 232 93 25.”

Wat kunnen mensen doen als ze denken hier mogelijk recht op te hebben?

Om de toeslag toe te kennen heeft Pensioenfonds Rail & OV gegevens nodig van andere pensioenfondsen waar de partner van de deelnemer pensioen heeft opgebouwd. Inmiddels heeft ook Rail &OV informatie over de toeslag op de eigen homepage geplaatst. Daar vindt u ook het benodigde formulier.

Als er inderdaad recht is op toeslag, dan krijgen deelnemers dit met terugwerkende kracht uitgekeerd. ‘Wij keren dit ook uit aan nabestaanden tot 5 jaar na het overlijden van de deelnemer’, licht de woordvoerder toe.

Meld uw verhaal

Verschillende vragen over bijzondere situaties zijn wel door ons gesteld, maar niet door SPOV beantwoord. Bijvoorbeeld de situatie van waardeoverdracht van het SPOV-pensioen, of hoe het zit met een toeslag op nabestaandenpensioen. Ook weten we niet hoeveel mensen er nog meer zijn die de samenlooptoeslag horen te ontvangen, maar nog niet krijgen. Klopt het wat SPOV zegt, dat iedereen die het aangaat actief is benaderd? Of klopt het wat de heer Harte en al die anderen zeggen, en is hier eerder sprake van een “pensioentoeslagenaffaire?”

Het antwoord op die vragen is belangrijk. Bijvoorbeeld om vast te stellen of SPOV ook wettelijke rente moet betalen over nabetalingen. Het is daarom van het grootste belang dat u niet alleen contact opneemt met Rail & OV, maar uw ervaringen ook met ons deelt. Samen staan we sterk! Bij ABP hebben we door die krachtenbundeling voor elkaar gekregen dat alle nabetaalden wettelijke rente vergoed kregen, plus eventuele belastingschade.

Op de hoogte blijven

Hoewel we op dit moment geen zorgelijke meldingen hebben over de pensioentoeslagen van SPF-deelnemers, zijn we ook zeer benieuwd naar uw ervaringen hiermee. Meld u bij ons aan. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Ook kunt u bellen naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Het telefoonnummer 035 – 6775511 is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen die zich aanmeldt houden wij op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 • De volgende vragen gaan over de persoon die pensioen heeft opgebouwd bij SPOV of SPF.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • De volgende vragen gaan over de PARTNER van de persoon die pensioen opbouwde bij SPOV / SPF.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Geef een reactie

Reacties (5)

  Wat goed dat omroep Max aandacht besteedt aan zaken die niet goed gaan in pensioenenland! Het is echter beschamend te merken dat presentatrice Ellis de Bruin zo de draak steekt met het herhalen van een aantal opmerkingen van een echtpaar en daarmee deze mensen behoorlijk te kakken zet. Hierdoor wordt ook nog eens het onderwerp gebagatellisseerd. Erg jammer. Het doet afbreuk aan de importantie van het onderwerp en aan omroep Max. Groet

  Geldt b.g. pensioentoeslag alleen voor SPOV en SPF of geldt dit ook voor andere pensioenfondsen?

   zelfde vraag als Doedletje

   Beiden pensioenfondsen. SPF is overgegaan SPOV. U dient de aanvraag te richten aan het (huidige) SPOV. Succes, wanneer u nog meer info wilt. Dan hoor ik, vriendelijke groet

  Goedenavond, ik heb in dezelde periode dat ik het ABP ( zo’n 1,5 jaar geleden) verzocht om een nabetaling samenvallende diensttijd direct het pensioenfonds van de Spoorwegen per mail aangeschreven en verzocht tevens tot nabetaling over te gaan.
  Beiden pensioenfondsen zijn overgegaan tot een nabetaling van behoorlijk hoge bedragen. Succes bij uw aanvraag.
  Een tip verzoek direct bij uw aanvraag om rentevergoeding.