Registeren Inloggen

Al uw vragen over de pensioenaanvulling voor ABP-tweeverdieners

Duizenden ABP’ers hebben recht op een hoger pensioen. Dit geldt voor wie voor 1995 tegelijk met zijn of haar partner pensioen heeft opgebouwd. Maar wat als uw partner al is overleden? En heeft u ook recht op de aanvulling als u bent gescheiden? De 23 meest gestelde vragen beantwoorden we in dit artikel.

Vragen

24 januari 2020 bericht Meldpunt dat duizenden ABP’ers recht hebben op een hoger pensioen. Dit heeft te maken met een compensatieregeling, die geldt voor ABP-deelnemers die voor 1995 tegelijk met hun partner pensioen hebben opgebouwd. Dit bericht roept bij veel mensen vragen op. Geldt deze aanvulling ook voor mijn specifieke situatie? En hoe moet ik het formulier ‘Samenvallende Diensttijd’ invullen?

De 23 meest gestelde vragen over samenvallende diensttijd

Omdat wij niet iedereen individueel kunnen helpen, hebben wij een lijst opgesteld met de 23 meest gestelde vragen en antwoorden. Deze is voor het laatst geupdate op 16 oktober 2020. U vindt deze lijst hieronder. Staat uw vraag hier niet bij? U kunt dan alsnog contact opnemen met de MAX Ombudsman tijdens het spreekuur. Velen gingen u al voor en dat leverde velen duizenden euros op. In oktober maakte ABP bekend 100 miljoen euro te hebben gereserveerd voor de nabetalingen.

[npo_player prid=”WO_MAX_15937399″]

Vragen en antwoorden

De vragen zijn verdeeld in vijf categorieën:

 • Algemeen
 • Echtscheiding en hertrouwen
 • Waardeoverdracht en pensioenafkoop
 • Overlijden
 • Financiële gevolgen van een nabetaling.

Algemeen

1) Ik en mijn partner bouwden vóór 1995 allebei pensioen op bij het ABP. Komen we dan ook in aanmerking voor de aanvulling?

Ja, dan komt u ook in aanmerking voor een aanvulling. Daar hoeft geen aanvraag voor gedaan te worden, omdat ABP de gegevens van beide partners in het eigen systeem kan zien. ABP verstrekt die aanvulling automatisch. Maar volgens opgave van het ABP zelf is dit in circa 4.600 gevallen nog niet gebeurd. Twijfelt u of ABP u wellicht over het hoofd heeft gezien, neemt u dan contact op met ABP. Het telefoonnummer is: 045 – 579 62 75.

2) Partner 1 die bij het ABP zit, krijgt al pensioen, partner 2 die bij een ander pensioenfonds zit nog niet. Komen we voor de aanvulling in aanmerking?

Ja, maar nu nog niet. De aanvulling gaat in zodra de jongste partner AOW ontvangt. De aanvulling kan worden aangevraagd een half jaar voordat de jongste partner AOW ontvangt.

3) Komen we voor de aanvulling in aanmerking als de oudste partner wel al pensioen ontvangt van ABP, maar de jongste nog met prepensioen is, en dus nog geen 67 jaar is?

Nee. De aanvulling gaat in zodra de jongste partner AOW ontvangt. De aanvulling kan worden aangevraagd een half jaar voordat de jongste partner AOW ontvangt.

4) Mijn man en ik moeten allebei nog 65 worden. We hebben beiden tegelijkertijd en vóór 1995 pensioen opgebouwd, en één van ons bij het ABP. Is het verstandig en mogelijk om nu al de aanvulling aan te vragen?

Dat kan alleen als de jongste partner binnen nu en een half jaar AOW ontvangt. Dan kunt u de aanvulling aanvragen met het aanvraagformulier.

5) Ik heb als vrouw pensioen opgebouwd tot mijn huwelijk. Mijn man heeft ook daarna, dus tijdens ons huwelijk, pensioen opgebouwd. Komen we in aanmerking voor de aanvulling?

Ja dat kan als u beiden tegelijkertijd vóór het huwelijk pensioen heeft opgebouwd.

6) Kom je voor een nabetaling in aanmerking als je als stel een pensioen opbouwde bij het ABP en een particuliere pensioenvoorziening (Nationale-Nederlanden, Aegon, etc.)

Ja dat kan. Als blijkt dat u aan alle voorwaarden voldoet en ten onrechte geen aanvulling heeft ontvangen dan kent ABP de aanvulling alsnog toe met terugwerkende kracht en ontvangt u een nabetaling.

7) Zijn er nog meer pensioenfondsen – buiten ABP – die een vergelijkbare regeling hebben voor ‘samenvallende dienstverbanden’ van partners die gelijktijdig pensioen opbouwen?

Voor zover bekend hebben in elk geval twee andere pensioenfondsen een vergelijkbare regeling voor samenvallend dienstverband: het Spoorwegpensioenfonds en SPOV, het fonds van openbaar vervoer.

8) Partner 1 heeft vóór 1995 pensioen opgebouwd bij ABP. Partner 2 heeft in dezelfde periode vóór 1995 ook pensioen opgebouwd. Beide partners ontvangen AOW. Maakt het voor het recht op aanvulling uit waar partner 2 pensioen heeft opgebouwd?

Tot nu toe zien we dat bijna alle combinaties van gelijktijdige pensioenopbouw vóór 1995 bij ABP en een ander pensioenfonds recht geeft op een aanvulling. Toch zijn er ook uitzonderingen. Is het andere pensioen opgebouwd bij één van de volgende pensioenfondsen, dan bestaat er mogelijk géén recht op een aanvulling:

 • Pensioenfonds Schoonmaak
 • Pensioenfonds Horeca & Catering
 • Pensioenfonds Meubel: alleen recht op aanvulling bij samenvallende diensttijd in de periode 1992-1994
 • Pensioenfonds Vervoer
 • Pensioenfonds Bouw: alleen recht op aanvulling bij samenvallende diensttijd in de periode 1985-1994
 • Pensioenfonds Woningcorporaties
 • Pensioenfonds Grafische Bedrijven: alleen recht op aanvulling bij samenvallende diensttijd in 1993 en 1994
 • Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
 • Zwitserleven

Echtscheiding en (her)trouwen

9) Als ik als weduwe of weduwnaar weer getrouwd ben of een nieuwe relatie met iemand anders heb gekregen die ook pensioen heeft opgebouwd, kan ik dan ook recht hebben op de aanvulling?

Ja, dat kan. Dit kan van toepassing zijn als u een nabestaandenpensioen van ABP krijgt en uw nieuwe partner tegelijkertijd vóór 1986 pensioen heeft opgebouwd bij ABP of een andere pensioenuitvoerder. Of als u (ook) een ouderdomspensioen krijgt van ABP en uw nieuwe partner tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd vóór 1995 bij ABP of bij een andere pensioenuitvoerder.

 • Heeft uw partner pensioen opgebouwd bij ABP? Dan beoordeelt ABP automatisch of u recht heeft op een aanvulling.
 • Heeft uw nieuwe partner bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Download het formulier samenvallende diensttijd en volg de daarop vermelde instructies.

10) Wij zijn gescheiden. Kom ik dan ook in aanmerking voor de aanvulling?

Nee, dan heeft u geen recht op deze aanvulling. Deze aanvulling geldt alleen voor mensen die gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen en beiden de AOW-leeftijd al hebben bereikt.

11) Na scheiding kan ik geen gegevens van mijn ex meer vinden. Maar zeker is dat een van ons bij ABP pensioen heeft opgebouwd en de ander bij een ander fonds. Wat nu?

U hoeft niets te doen, want u hebt  u geen recht op deze aanvulling. Deze aanvulling geldt alleen voor mensen die gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen en beiden de AOW-leeftijd al hebben bereikt.

12) Mijn partner en ik hebben elkaar pas op latere leeftijd leren kennen. We hebben beiden vóór 1995 pensioen opgebouwd, een van ons bij ABP. Maar we hebben pas later een relatie gekregen en/of zijn getrouwd. Heeft het dan wel zin om een aanvraag bij ABP in te dienen ?

Jazeker. Want het gaat om de partner die de deelnemer heeft vanaf zijn of haar AOW-leeftijd. Dus ook als de deelnemer na zijn AOW-leeftijd een nieuwe partner krijgt kan recht bestaan op een aanvulling als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Waardeoverdracht en pensioenafkoop

13) Als je ABP-pensioen is overgedragen naar een ander pensioenfonds, kom je dan nog in aanmerking voor de regeling? Ook als dat na 1995 is geweest?

Bij een waardeoverdracht van ABP naar een ander pensioenfonds vóór 2007 kan recht bestaan op een aanvulling samenvallende diensttijd. Heeft de waardeoverdracht na 1 januari 1996 en vóór 2007 plaatsgevonden? Dan kunt u recht hebben op deze aanvulling van ABP. Heeft de waardeoverdracht vanaf 2007 plaatsgevonden? Dan heeft u een waarde meegekregen voor eventuele aanvullingen op uw pensioen. U heeft daarom geen recht meer op een aanvulling van ABP.

14) Het omgekeerde van vraag 12: wat als je pensioen van een ander fonds dan ABP is overgedragen aan het ABP. Kom je dan in aanmerking voor aanvulling?

U kunt recht hebben op deze aanvulling als u pensioen heeft opgebouwd bij ABP vóór 1995 en uw partner tegelijkertijd pensioen heeft opgebouwd voor 1995 bij een andere pensioenuitvoerder en dat heeft overgedragen naar ABP. Vraag dan bij de oude pensioenuitvoerder van uw partner de diensttijd vóór 1995 op via het formulier samenvallende diensttijd.

15) Als je pensioen bij het ABP is afgekocht, kun je dan nog aanspraak maken op de aanvulling?

Als uw pensioen al is afgekocht door ABP, dan kunt u daarna niet alsnog recht krijgen op deze aanvulling. Want als het goed is, heeft ABP deze aanvulling meegenomen in het afkoopbedrag als u bij de afkoop van uw pensioen recht had op de aanvulling.

ABP koopt het pensioen alleen af als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en als u hier toestemming voor heeft gegeven. Bij de afkoop beoordeelt ABP of u recht heeft op deze (en andere) aanvulling(en).

 • Als u géén recht heeft op de aanvulling, dan koopt ABP het pensioen af als u hier toestemming voor geeft.
 • Als u wel recht heeft op deze aanvulling, dan toetst ABP het pensioen inclusief de aanvulling(en) aan de afkoopgrens. Als het totale bedrag lager is dan de afkoopgrens dan koopt ABP het totale pensioen (inclusief aanvulling) af als u hier toestemming voor geeft. Als het totale bedrag hoger is dan de afkoopgrens dan koopt ABP het pensioen niet af en wordt dit maandelijks uitgekeerd (inclusief de aanvulling).

16) Als het pensioen van mijn partner bij het andere fonds dan het ABP is afgekocht, kun je dan nog aanspraak maken op de aanvulling?

Ja ook in deze situatie kunt u recht hebben op een aanvulling. U kunt het formulier invullen als uw partner vóór 1995 tegelijkertijd met u ergens anders pensioen heeft opgebouwd.

Overlijden

17) Partner met ABP-pensioen is al overleden. We bouwden elk voor 1986 pensioen op. Ik als partner bij een ander fonds dan het ABP. Kan ik als weduwe dan nog de aanvulling krijgen?

Er kan wel recht bestaan op een aanvulling samenvallende diensttijd. Namelijk als de partner naast zijn of haar eigen pensioen ook een nabestaandenpensioen van ABP ontvangt.

18) Beide ouders zijn overleden. Onder welke voorwaarde kan ik als kind/ergenaam in aanmerking komen voor de aanvulling?

De aanvulling samenvallende diensttijd is niet van toepassing op een wezenpensioen. Maar ABP heeft als beleid dat niet opgevraagd pensioen na overlijden van de gepensioneerde zelf, kan worden opgevraagd door de erfgenamen. Meld u in zo’n geval dus bij ABP.

19) Mijn partner is overleden. Ik ontvang daardoor een nabestaandenpensioen. Daarnaast krijg ik ouderdomspensioen van ABP. Beide pensioenen zijn voor 1986 tegelijk opgebouwd. Kan ik een aanvulling op mijn ABP-pensioen krijgen, ook al ben ik alleen?

Ja, dat kan. Ook weduwen en weduwnaars met een ABP ouderdomspensioen hebben recht op een aanvulling vanwege samenvallende diensttijd vóór 1986, als ze een nabestaandenpensioen ontvangen van het pensioenfonds van hun overleden partner.

Financiële gevolgen van een nabetaling

In de Meldpuntuitzending van 19 maart 2021 behandelen we de belangrijkste vragen over de financiële gevolgen van de nabetaling van het ABP. U kunt het fragment terugzien op deze pagina.

20) Hoe zit het met de belasting die die je moet betalen over de nabetaling wegens samenvallende diensttijd?

Hier geldt: geld krijgen kost geld. U moet over de nabetaling inkomstenbelasting betalen. Maar u kunt de Belastingdienst wel vragen om middeling. Dan wordt het hogere inkomen in het jaar van de nabetaling uitgesmeerd over omliggende jaren. Voor meer informatie, ga naar de website van de Belastingdienst. We hebben hier ook een artikel over geschreven op onze site met meer uitleg: U krijgt een nabetaling, zo snoept de belastingdienst niet alles op.

21) Kunnen toeslagen voor bijvoorbeeld huur of zorg worden verlaagd bij nabetaling van een aanvulling door het ABP?

U kunt in dit geval de Belastingdienst vragen om de eenmalige nabetaling van het ABP aan te merken als ‘bijzonder inkomen’ en als zodanig buiten beschouwing te laten voor de huurtoeslag. Zo voorkomt u dat de huurtoeslag wordt verlaagd of ingetrokken. Deze mogelijkheid bestaat niet voor de zorgtoeslag. Die kan dus worden gekort bij een eenmalige nabetaling van de ABP-aanvulling. De blijvende verhoging van het ABP-pensioen die mensen krijgen naast de eenmalige nabetaling, telt wel gewoon mee voor toekenning en hoogte van toeslagen.

Voor meer informatie over, ga naar de website van de Belastingdienst of lees dit artikel op onze website.

22) Kan een eigen bijdrage voor verpleegzorg (WLZ) worden verhoogd door een nabetaling van het ABP?

Ja, dat zou kunnen gebeuren. Als de eenmalige nabetaling van het ABP in de duizenden euro’s loopt, dan kan het CAK een hogere eigen bijdrage voor langdurige zorg in rekening brengen. Dat gaat niet meteen gebeuren. Als u de nabetaling van het ABP in 2020 ontvangt, kan dit in 2022 tot een hogere eigen bijdrage aan het CAK leiden. Vreest u dat, dan kunt u het CAK vragen om de eenmalige inkomensstijging door een nabetaling van het ABP buiten beschouwing te laten. Uitleg hierover leest u op de website van het CAK.

23) Heb ik recht op wettelijke rente als ik een nabetaling krijg van ABP?

ABP geeft aan wettelijke rente te betalen over nabetalingen, maar alleen als daarom wordt verzocht. Ontvangen u en uw partner al een tijdje AOW? Verwacht u daardoor een nabetaling van de aanvulling die u tot nu toe gemist hebt? Vraag dan meteen wettelijke rente aan. U kunt dit doen in een briefje dat u tegelijk met het formulier samenvallende diensttijd meestuurt naar ABP.

Update: ABP heeft inmiddels (16 oktober 2020) besloten voortaan de wettelijke rente uit zichzelf te beoordelen. Krijgt u na 16 oktober 2020 een nabetaling, dan hoeft u als het goed is niet meer zelf om de wettelijke rente te vragen.

Aanvulling tweeverdieners aanvragen

Op deze pagina vindt u het formulier om de pensioenaanvulling aan te vragen. Op deze pagina vindt u ons algemene artikel over dit onderwerp en de video waarin we dit onderwerp bespreken en uitleggen. In dit artikel werken we 3 casussen uit waarover we veel vragen krijgen. Deze situaties gaan over scheiding, overlijden of waarde-overdracht.

Geef een reactie

Reacties (18)

  Ik ben in 2001 bij het ABP gekomen. Heb toen mijn 16 dienstjaren van PGGM waar ik eerst bij was overgedragen aan ABP.
  Heb ik dan ook recht op aanvulling?

   Ik ben al 5 jaar met pensioen ben in november 70 geworden heb ABP pensioen mijn partner is ZZP’er en wordt 67 jaar in juni dus heeft geen pensioen opgebouwd wel kleinigheid geregeld in vorm van beleg maar hebben wij dan ook recht op compensatie ?

  Bij veel gestelde vragen punt 8 en 9 vind ik dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Er zijn waarschijnlijk velen die in deze situatie verkeren. Kan ABP dit zo maar beslissen?

   Ja ik heb ook pensioen opgebouwd voor 1995 bij ABP mijn ex in die tijd ook maar bij een ander fonds, ben in 1999 gescheiden en nu krijg ik te horen er geen recht op te hebben daar ik niet getrouwd ben ,dat is echt rechtsongelijkheid. en niemand die er wat aan doen kan , voel mij echt benadeeld nu door ABP toedoen.

   Ja ik begrijp ook niet dat er geen recht is wanneer je gescheiden bent, het gaat toch om de periode dat je gezamenlijk heb opgebouwd?

  Moet ik een begeleidend schrijven met logo toevoegen?

  Mijn vraag is de omgekeerde van vraag 5.
  In ben weduwe met een abp pensioen. Mijn man had een pensioen bij een ander fonds. Kom ik ook in aanmerking voor de aanvulling?

  mijn vraag ik ben weduwe met ABP pensioen en mijn man had deels ABP pensioen en bij ander pensioenfonds, kom ik dan ook in aanmerking.

  Mijn partner (66 jaar en 5 maanden) is AOW gerechtigd en ontvangt daarnaast ook pensioen (niet van het ABP).
  Ikzelf (62 jaar) ben sinds een half jaar met pre pensioen van het ABP (42 dienstjaren bij het ABP). Mijn opgebouwde pensioen is bij het gaan opnemen van mijn pre-pensioen vastgesteld en op basis daarvan is mijn pre-pensioen berekend en vastgesteld.
  Waarom moet ik wachten totdat ikzelf de AOW gerechtigde leeftijd krijg om de pensioenaanvulling aan te vragen en wordt mijn pensioen, die ik nu al ontvang als pre-pensioen, nu niet herberekend en aangevuld?

  Ik marion de ridder.zelf afgekeurd.Longpatient.Ben getrouw geweest 21 jaar met mijn maatje.Ja toch gescheiden.Mijn maatje.ja ex.is inmiddels ja vreselijk al 5 jaar geleden overleden.Ik kreeg van ABP pensioen over de tijd dat we getrouwd waren en 2 zoons.Ik wist echt niet dat ik dit kreeg maar zeuden dit krijgt iedereen die dit meemaakt wat ik had.Mag best weten vond het heel fijn.Ja toch nog iets van mijn maatje.Maar het bedrag was ongerveer 467.ik zelf heb al jaren wao miniuum.Huursubsidie zorgtoeslag waterschap meerde gemeente betalingen.en nooit gehad belastingaanslagen.Betaal 2 van die elke keer wat in de maand.Vakantie geld krijg ik de helft want dan los ik eerder af.kijk de ABP geeft mijn zijn pensioen maar moet alles betalen.Ik ben er eigenlijk niks mee opgeschoten.Ja bruto wauw maar alles er af weer belasting.Heb ik iets van ongeveer 12.50.geen 200 huursubside meer.Begrijpt u mij.Die pensoen waar hij zelf niet van kon genieten was 59.En ik ook niet.Dank u Marion

  Op de site van het ABP staat onder meest gestelde vragen bij vraag 1 dat op de betaalspecificatie is te zien dat extra pensioen wordt uitgekeerd wegens samenloop diensttijd. Ook zou ik hierover schriftelijk zijn geinformeerd. Bij mij is dit niet het geval. Dus 4 weken geleden gebeld, ik zou binnen 4 weken antwoord krijgen. Dus niet. Weer gebeld, nu na lang in de wacht te hebben gestaan kreeg ik het antwoord dat het al in mijn pensioen zit. Als dat waar is (geloof ik niets van) dan is het antwoord op vraag 1 dus onjuist. De medewerker gaf dit toe en zou een signaal hierover afgeven naar de klungels van meest gestelde vragen. Ook kreeg ik te horen dat ik nog antwoord zou krijgen voor 1 juli, dit omdat de betreffende afdeling in het werk omkomt. De beerput is dus veel groter dan het ABP doet voorkomen. Nu ook schriftelijk een volledige herberekening van mijn pensioen aangevraagd omdat ik geen enkel vertrouwen meer heb in de rekenvaardigheden bij het ABP

  Hartelijk dank voor de berichtgeving bij Max ombutsman
  Ik heb de formulieren ingevuld en opgestuurd naar het ABP
  En heb een behoorlijk bedrag ontvangen top

  Ik heb toch een vraag, ik en mijn partner hebben voor 1995 beide pensioen opgebouwd.
  Ik bij het ABP en mijn vrouw bij het pensioenfonds Horeca en Catering.
  Waarom wordt het pensioenfonds Horeca en Catering als uitzondering aangeven bij u antwoorden (vraag 8)?
  Waardoor wij geen recht hebben op compensatie.
  Zoja, wat is de rede (ben ik al gecompenseerd bij het ABP) waaruit blijkt dit dan want wij hebben hierover nooit bericht gehad van het ABP.
  Zo niet welke mogelijkheden(juridische) heb ik dan nog om toch in aanmerking te komen voor deze compensatie?
  Ik ben nu met pensioen bij het ABP en mijn vrouw gaat 4 december met pensioen.
  Aanvraag is ingediend bij het ABP, wij krijgen bericht maar tot op heden geen gehoor vanuit het ABP.

  Mijn vrouw en ik hebben in de periode van 13 nov 1975 tot 1 december 1978 samen pensioen opgebouwd bij het ABP. Beiden werkzaam bij politie Den Haag en gehuwd. Mijn vrouw is op 1-12-78 gestopt en heeft toen het pensioen teruggevraagd. Echter toen was er nog geen weet van de aanvulling die momenteel uitgekeerd wordt. Mijn vrouw is op 1 april 1987 weer gaan werken en vanaf toen weer pensioen opgebouwd bij het ABP. Over de periode vanaf 1 april 1987 tot 1-1-1995 krijgen wij nu beiden een aanvulling. Echter over de periode in de 70-er jaren niet. Dit komt omdat de gegevens van mijn vrouw over die periode vernietigd zijn bij het ABP. Indien wij de betreffende besluiten (aanname en ontslag) kunnen overleggen kan de zaak opnieuw worden bekeken. Navraag bij de toenmalige werkgever (politie Den Haag) leverde echter ook negatief antwoord op omdat daar gegevens 10 jaar na ontslag ook vernietigd worden. De betreffende formulieren hadden wij mogelijk zelf nog, ware het niet dat deze in een map in een brandkluis zaten en die is jaren geleden in zijn geheel gestolen. Belastingdienst is ook geen uitkomst. Heeft u enig idee waar en/of hoe we nu alsnog over die periode een aanvulling zouden kunnen krijgen. We praten toch voor beiden over zo’n € 300 per jaar elk.

  Ik wil heer Bubuza bedanken voor het herstel van mijn huwelijk, mijn vrouw heeft een scheiding aangevraagd en ik kon niet anders dan dagelijks huilen omdat ik op het punt stond mijn familie te verliezen, ik smeekte haar, maar ze weigerde en zei dat ze een besluit had genomen. Ik sprak met mijn vriend om hulp en hij vertelde me hoe Lord Bubuza zijn huwelijk herstelde met zijn betovering na 2 jaar scheiding. Ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp:: +1 505 569 0396. Ik vertelde hem mijn probleem en hij reageerde, ik deed precies wat Lord Bubuza me vertelde en ik ben erg blij dat na het volgen van Lord Bubuza instructie de scheiding werd geannuleerd. We leven nu gelukkig samen. Lord Bubuza is een god op aarde die problemen oplost met zijn betovering, Hij heeft het voor mij gedaan en hij kan jou ook helpen. Heb je hulp nodig ?? Neem contact met hem op via WhatsApp: +1 505 569 0396 of via e-mail:: lordbubuzamiraclework@hotmail.com

  Ik heb in december 2020 de samengevallen pensioenaanvulling ontvangen. De wettelijke rente zat daar niet bij. Nadat ik er bij ABP om gevraagd had, werd mij verteld dat dit in januari 2021 uitbetaald zou worden. Inmiddels is het maart en nog steeds heb ik de wettelijke rente niet ontvangen. Ook is nu aangegeven dat het nog wel een hele tijd gaat duren voor ik de wettelijke rente uitbetaald krijg en dat ik maar geduld moet hebben.
  Niet echt een klantvriendelijk antwoord!!! Zijn er meer die dit antwoord hebben gekregen?

   Ik heb in oktober een nabetaling gekregen en heb gebeld over de rente .Dat kon ook in mijn geval wel even duren .En , want ik kreeg als antwoord dat iedereen het erg druk had en thuis werkte n ik blij mocht zijn dat het ABP dit deed .Over vriendelijkheid gesproken …….En inderdaad ik heb de rente in januari 2021 ontvangen .Wat mij stoort dat ik helemaal geen berekening heb ontvangen hoe ze aan een bedrag qua nabetaling kwamen .Ook naar gevraagd .Ook pas ontvangen , zonder uitleg .

   Er is een man die relatietrauma gemakkelijk oplost met zijn spreuk, hij wordt een God op aarde genoemd vanwege zijn activiteit in het oplossen van relatieproblemen. Hij lost de mijne met gemak op toen mijn relatie van 10 jaar me dumpte, ik was het slachtoffer van aanranding maar allemaal dankzij heer Bubuza voor het helpen van me met zijn betovering. Als je niet de liefde en genegenheid in je relatie krijgt? Is uw partner beledigend? Vraagt uw partner een echtscheiding aan? Bedriegt je partner je?? Wil je de loterij winnen? Bent u ziek en heeft u een behandeling nodig? Maak je geen zorgen meer, want heer Bubuza kan jou ook helpen. Hij hielp me en ik kreeg de resultaten 13 uur nadat de spreuk was uitgesproken. Het doet pijn om diepbedroefd te zijn en daarom ben ik gekomen om mijn getuigenis hier te delen, zodat jij ook hulp kunt krijgen. Neem contact op met heer Bubuza via

   WhatsApp: +1 505 569 0396
   e-mail: lordbubuzamiraclework @ hotmail . com