Registeren Inloggen

Aanvulling tweeverdieners ABP aanvragen

Duizenden ABP-gepensioneerden hebben mogelijk recht op een hoger pensioen. Lees hier aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen. Het formulier dat u kunt invullen en opsturen naar het ABP om de aanvulling aan te vragen vindt u ook op deze pagina.

Wanneer heb ik recht op een aanvulling?

Duizenden ABP-gepensioneerden hebben recht op een hoger pensioen. Het gaat om een compensatie voor een te lage pensioenopbouw door tweeverdieners. Deze compensatie moet u zelf aanvragen. Dat is verstandig om te doen, want de bedragen waar het om gaat kunnen oplopen tot een nabetaling van duizenden euro’s en een maandelijkse pensioenverhoging van een paar tientjes. We zetten op een rij aan welke voorwaarden u moet voldoen om een aanvraag te starten.

✔  U en uw partner werkten voor 1995

✔  U bouwde toen tegelijkertijd met uw partner pensioen op

✔  Eén van u deed dat in die jaren bij het ABP

✔  Inmiddels hebt u beiden AOW

✔  Of de jongste partner bereikt bijna de AOW gerechtigde leeftijd

Formulier

Voldoet u aan bovenstaande kenmerken? Ga dan naar de site van het ABP en klik op de situatie die bij u past. Vervolgens kunt u het formulier ‘Samenvallende diensttijd’ digitaal invullen. Met dit formulier vraagt u de aanvulling aan.

Digitaal invullen is beter dan per post, want het fonds kan dit sneller verwerken. Hierdoor hoeven u en de andere aanvragers minder lang te wachten tot alle formulieren zijn verwerkt. Toch liever per post? Het formulier kunt u downloaden door op deze link te klikken en het vervolgens op te slaan. Het plaatje hieronder is alleen een fotovoorbeeld van het formulier en kunt u niet gebruiken.

formulier samenvallende diensttijd

Meer uitleg over dit onderwerp

De aanvulling waar het om gaat, is een compensatie voor een te lage pensioenopbouw bij ABP voor tweeverdieners voor 1995. Als beide partners bij ABP pensioen opbouwden, kan ABP dit in de eigen administratie zien. De aanvulling wordt dan automatisch verstrekt. Als één van de partners pensioen opbouwde bij een ander pensioenfonds, heeft ABP geen weet van het recht op aanvulling, en moet deze aangevraagd worden. Op de website van ABP is informatie over deze aanvulling moeilijk te vinden. Ook individuele uitleg van het ABP is nog onvoldoende, waardoor velen de aanvulling mislopen. Op deze pagina van onze site kunt u de uitleg lezen. U vindt hier ook een video met nog meer uitleg over dit onderwerp.

Vragen over de aanvulling tweeverdieners

Inmiddels zijn er duizenden vragen binnen gekomen bij de MAX Ombudsman en Meldpuntredactie. We beantwoorden de vaakst gestelde vragen op deze pagina. Veel vragen gaan over scheiding, overlijden of waarde-overdracht. Deze drie onderwerpen leggen we verder uit in dit artikel. 

Geef een reactie

Reacties (53)

  Mijn echtgenoot is in 2015 overleden, ik krijg een weduwen pensioen van ABP en zelf pensioen van PfZW.
  Heb ik ook recht op deze aanvulling?

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Ik ben sinds 2006 weduwnaar en ontvang ABP pensioen. Mijn overleden vrouw heeft vanaf 1988 pensioen opgebouwd tot en met het jaar van overlijden 2006. Kom ik ook in aanmerking voor de aanvullende regeling>

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Ik ben sinds 2006 weduwnaar en ontvang ABP pensioen. Mijn overleden vrouw heeft vanaf 1988 pensioen opgebouwd (Cadans) tot en met het jaar van overlijden 2006. Kom ik ook in aanmerking voor de aanvullende regeling?

  Mijn man is in 2012 gestorven. Hij kreeg pensioen van het bpf Bouw,
  Ik krijg pensioen van het ABP en een nabestaandenpensioen van het bpf. Heeft het voor mij zin om het formulier op te sturen ?
  Ria Kuster

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Ik heb tot 2003 pensioen opgebouwd bij het ABP, in 2004 ben ik gescheiden van mijn partner. Mijn vraag is of ook ik aanmerking kom voor deze regeling? Mijn ex partner bouwde, zover ik mij kan herinneren, pensioen op bij het ABP of een onderwijspensioenfonds.

   U kunt uw vraag opzoeken in de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. U vindt deze antwoorden hier: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Wat wordt er bedoeld met “franchise”” bij vraag 4 van het formulier Samenvallende diensttijd van het APB?

  Kun je deze aanvraag ook nog doen als je ABP pensioen van destijds is overgedragen aan een ander pensioenfonds, wegens het samenvoegen van meerdere kleinere pensioenen?

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Mijn vrouw heeft een ABP pensioen en naar wie moet ik het formulier “samenvallende diensttijd” sturen . Ik heb 3 pensioen uitkeerders te weten Aegon, Bpf Detailhandel en PMT. Wie van de drie?

   Ik heb dezelfde vraag. Heb pensioen van ABP. Was voor 1995 tweeverdiener. Mijn man ontvangt van twee fondsen pensioen. Moet ik nu naar allebei een formulier sturen?

   Ook ik heb dezelfde vraag. Zelf heb ik een ABP pensioen, maar mijn vrouw heeft
   3 pensioen uitvoerders. Eerst was het Aegon, daarna ASR en tenslotte
   Zwitserleven. Naar wie moet het formulier(en) gestuurd worden?

   Controleer of deze vraag beantwoord wordt in de lijst met twintig vaakst gestelde vragen. Als dat niet het geval is, bel dan naar het spreekuur van de MAX Ombudsman, elke werkdag tussen 10:00 en 12:00. https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Mijn man is in november 2015 overleden. Hij bouwde 40 jaar pensioen op bij het ABP.
  Ik heb in dezelfde periode pensioen opgebouwd bij PGB.
  Heb ik ook recht op deze aanvulling?

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Ben sinds 1 mei 2004 gepensioneerd bij het ABP.
  Mijn echgenote was sinds 1976 lid van het PGGM. Zij is echter in 2003 overleden.
  Eind jaren negentig vorige eeuw, zijn de pensioen rechten/ tegoeden van mijn
  echtgenote overgegaan van PGGM naar het ABP. Heb ik dan nog recht op een aanvulling van mijn pensioen?

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Zou je als nabestaanden ook nog recht kunnen hebben? Mijn moeder is overleden in 2011 en had vanaf 1988 pensioen van het ABP en tot haar overlijden een pensioen van haar eerder overleden echtgenoot.

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Mijn man is in oktober 2016 overleden, hij was toen 61 jaar. Zijn hele werkende leven heeft hij pensioen opgebouwd bij het ABP.
  Ik heb vanaf mijn 25e jaar, ben nu 60, pensioen opgebouwd bij PGGM/PFZW, en nog steeds.
  ik krijg nu nabestaande pensioen en ANW compensatie van het ABP. de
  Kan ik ook het formulier voor samenvallende diensttijd invullen.
  Hoorde tijdens de uitzending dat dit lastiger is wanneer er sprake is van overlijden, en je contact op kon nemen voor hulp.

  Heb heden morgen gebeld met ABP. Het doet er niet toe of je partner is overleden.
  Als tweeverdieners heb je, indien opgebouw voor 1995, recht op een aanvulling.

  Vanaf 1967 tot aan mijn pensioen in 2017 heb ik pensioen opgebouwd bij Het ABP.
  Mijn echtgenoot heeft vanaf 1973 tot 2006 pensioen opgebouwd bij pensioenfonds metaal en techniek.
  Vanaf 2006 is hij overgegaan naar pensioenfonds MITT.
  In 2007 heeft hij het metaal en techniek pensioen via waardeoverdracht overgebracht naar het pensioenfonds MITT.
  Heb ik nog recht op de aanvulling van de samenvallende diensttijd?

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Vragen, vragen, een nog eensvragen hieronder. Maar wie geeft een antwoord? Waar blijft MAX eigenlijk?

  Ik ben sinds 2008 gescheiden en mijn ex-partner heeft voor 1995 pensioen opgebouwd bij Philips, moet ik de aanvulling ook aanvragen

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Vraag:
  Mijn pensioen is opgebouwd bij het ABP. Het pensioen van mijn partner bij PZW. Mijn ingevulde aanvraag stuur ik naar het ABP. Moet ik daar een afschrift van naar het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn sturen? Of verifieert het ABP de door mij aangereikte gegevens bij het pensioenfonds PZW ?

  Ook mijn vrouw heeft twee fondsen gehad, allebei overgedragen naar ABP, wat nu?
  En moet ik nu evt, elk pensioenfonds een formulier sturen.

  Ik dacht altijd als 2 partners elk een pensioen opbouwen, dat zij dan elk hun eigen pensioen kregen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Waarom moet dan het ABP een hoger pensioen betalen ?Dat is dan toch dubbelop? Of zie ik iets over het hoofd?

  Ik dacht altijd dat wanneer 2 partners elk een pensioen opbouwen ,dat zij dan elk hun pensioen ontvangen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
  Het is mij niet duidelijk waarom het ABP dan een hoger pensioen moet uitkeren.
  Dat is dan toch dubbelop , of zie ik iets over het hoofd ?

  Waar vind ik de reacties op de gestelde vragen aangaande de ABP aanvulling tweeverdieners

   Inderdaad Hans. Het blijft wel lang stil van de kant van Meldpunt.

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  ik heb 5 verschillende pensioenfondsen. Bij het laatste bedrijf heb ik 18 jaar gewerkt. Bij de andere pensioenfondsen variërend van 5 tot 8 jaar. Mijn man heeft altijd bij ABP pensioen opgebouwd. Mijn man is nu 85 jaar en ik ben 73 jaar. Mijn vraag is moet ik nu bij die kleine pensioenfondsen ook een formulier sturen of alleen over de laatste 18 jaar.
  met vriendelijke groeten Corrie Visser

  Mijn ex-echtgenote zal vanaf eind juli 2024 recht krijgen op AOW. Verder voldoe ik aan de gestelde regels. Is het aanvragen i.v.m. samenvallende diensttijd nu al mogelijk? Of is het een kwestie van “niet geschoten, altijd mis”?
  Kees

  Wat wordt bedoelt met particuliere pensioen?

  In voorwaarden wordt gesproken over “u en uw partner werkten voor 1995”. Inmiddels ben ik gescheiden in 2001 en opnieuw getrouwd in 2004. Geldt het ook voor periode 1984 – 1995 met mijn ex-partner? Verder voldoe ik aan alle voorwaarden.

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Ik zelf heb pensioen opgebouwd vanaf 1972 bij ABP later ook nog bij PFZW, mijn man bouwde ook pensioen op bij ABP en andere pensioenfondsen, zijn in 2010 gescheiden, zijn nu allebei met AOW, dus wat kan ik nu doen?

   In dit artikel beantwoorden we 20 veel gestelde vragen. U kunt uw vraag hier opzoeken en het antwoord lezen: https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/al-uw-vragen-over-de-pensioenaanvulling-voor-abp-tweeverdieners/

  Mijn man en ik hebben in 1972 samen pensioen opgebouwd.
  Mijn man bij het ABP en ik bij PME.
  Mijn pensioen heb ik afgekocht maar ik weet mijn klantnummer niet meer.
  Kan ik dan toch het formulier Samenvallende diensttijd invullen en hoe kom ik aan mijn klantnummer.

  Mijn vader zat van af 1980 tot aan zijn pensioen ( 2007 ) in de WAO , maar bouwde wel zijn pensioen op bij ABP en kreeg later zijn pensioen van ABP tot aan zijn overlijden in 2015 , nu krijgt mijn moeder weduwen en wezen pensioen van ABP , maar mijn moeder heeft vanaf 1978 tot aan haar pensioen in 2009 altijd gewerkt ( pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds )
  Nu mijn vraag heeft hij nog recht op na betaling van de ABP en moeten en kunnen wij dat nog aanvragen

  Helaas werkt de link naar het formulier niet. Kan het ook op een andere manier?

  Ik heb volgens het bouwpensioenfonds ook geen recht, maar ik voldoe wel aan de voorwaarden. Ook ik ben arbeidsongeschikt. Kunnen jullie hetzelfde voor UTA medewerkers van bouwfonds uitzoeken.

  Ik heb op 28 februari van het ABP bericht gekregen dat ik recht heb op een aanvulling wegens samenvallende diensttijd. Deze aanvulling had in november 2008 moeten ingaan! Toen bereikte mijn echtgenote de AOW-leeftijd. Zij heeft de aanvulling wel gekregen maar ik niet.
  In bovengemelde brief van het ABP wordt gezegd dat ik vóór 1 juli 2020 uitsluitsel krijg over de hoogte van de aanvulling.
  Kan iemand mij vertellen hoe de aanvulling wordt berekend? Liefst met een voorbeeld van de berekening.

  Veel dank aan Max Meldpunt voor het adresseren van dit onderwerp. Ik zag de uitzending en realiseerde mij dat mijn ouders (85) precies in deze doelgroep vielen. Zij hebben van 1973-1996 beiden pensioen opgebouwd: moeder (docent Frans) bij ABP, vader (fysicus) bij Metalektro pensioenfonds. N.a.v. uitzending formulier via Metalektro naar ABP gestuurd. Na 4 maanden bericht van ABP: 23 jaar lang toeslag van gemiddeld EUR 2.500 per jaar niet uitbetaald aan mijn moeder. Helaas is ze overleden en heeft het bericht niet meer meegekregen. Mijn vader ontvangt nu EUR 57.000 bruto (EUR 46.000 netto) plus waarschijnlijk nog wettelijke rente van ca. EUR 30.000. Daar moet bij ABP nog apart een beroep op worden gedaan. Enorm bedrag. ABP heeft (in ieder geval tot 2016) nooit aandacht gevestigd op het bestaan van deze toeslag. Mijn ouders wisten het niet (net als duizenden anderen). Zeker voor mensen van zeg 75+ (zoals mijn ouders) kan het om grote bedragen gaan. Lange opbouwperiode (22 jaar) = hoge toeslag per jaar. Lange uitkering (23 jaar bij mijn ouders) is veel jaren de hoge toeslag gemist. Ook als alleen de ABP gerechtigde nog leeft of juist alleen de partner die niet bij ABP opbouwde, kan de toeslag alsnog opgevraagd worden. Indien van toepassing: doen! En let op: ABP keert geen wettelijke rente toe, pas als daarop gewezen wordt volgt die normaal gesproken ook. De hele grote bedragen zitten vooral bij de alleroudsten (75+). Als je mensen kent met vergelijkbare situatie (tweeverdieners voor 1996, pensioenopbouw 1x ABP 1x ander pensioenfonds) help ze dit uit te zoeken. Net als mijn moeder hebben ze lang geleden hard voor gewerkt. Voor jongere gepensioneerden (zoals in de uitzending) is het ook de moeite waard, wel vaak kleinere bedragen (zie uitzending). Lastig onderwerp, hulde aan Omroep Max dat ze dit toch zo goed mogelijk naar voren hebben gebracht. Wat een verhaal mensen! ABP heeft altijd met “piepsysteem” gewerkt: we zeggen niks, maar helpen de slimmerik die zich bij ons meldt. Doet men feitelijk nog, in ieder geval met de wettelijke rente (toch ook EUR 30.000!). Niks daarover in de brief over “23 jaar te weinig betaald.” Alleen degene die bekend is met wettelijke rente en zich meldt, krijgt alsnog ook de wettelijke rente. “Pensioencommunicatie via piepsystemen”. Dat is wat ABP al in de jaren 90 doet en eigenlijk nog steeds.

  Mijn vrouw en ik zitten allebei bij ABP. Heeft het formulier Samenvallende Diensttijd dan ook zin? Je moet het formulier opsturen naar “andere pensioenuitvoerder”. Maar dat is ook ABP. Dus waar stuur ik het formulier naar toe

  Let op: Het formulier samenvallende diensttijd is inmiddels gewijzigd door de ABP. Bij de eerste vraag hoef je het bankrekeningnummer alleen onder bepaalde voorwaarden in te vullen. Het gaat om de tekst “ vul hieronder uw rekeningnummer alleen in …. “. Zie https://www.abp.nl/images/samenvallende-diensttijd.pdf