Registeren Inloggen

Pensioen verdelen na scheiding: zo werkt dat

Tijdens een huwelijk bouwt de ene partner vaak net iets meer of minder pensioen op dan de andere. Bijvoorbeeld omdat een van de twee voor de kinderen zorgt. Het is dan wel zo netjes dit pensioen na echtscheiding eerlijk te verdelen. Dat kan via pensioenverevening of conversie, maar hoe werkt dit precies?

In welke gevallen wordt pensioen verdeeld na scheiding?

Hoe wordt pensioen verdeeld na een scheiding? Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt samen pensioen opgebouwd. Beide partners hebben daarom recht op de helft van dat ouderdomspensioen. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding staat dat het pensioen met de ex-partner moet worden verdeeld als u gescheiden bent na 30 april 1995 of uw geregistreerd partnerschap na 30 april 1995 stopte.

Wanneer moet ik een scheiding doorgeven aan pensioenfonds?

Om het pensioen te verdelen moet de pensioenuitvoerder op tijd op de hoogte zijn van de scheiding. Geef dit door binnen twee jaar nadat u de echtscheiding hebt aangemeld bij de burgerlijke stand. Als dit niet is gebeurd dan is het pensioenfonds niet verplicht om aan de pensioenverdeling mee te werken. U loopt dan het risico dat u zelf het pensioen moet verdelen en aan elkaar uit moet betalen.

Pensioen niet of anders verdelen is ook mogelijk

Het pensioen gaat niet altijd precies door de helft. Tijdens de echtscheiding kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om het pensioen helemaal niet te verdelen. Ook kunnen de exen in plaats van verevening kiezen voor “conversie” van het pensioen. U kunt dan zelf bepalen hoe het pensioen procentueel wordt verdeeld. Bijvoorbeeld 80 procent / 20 procent.

Verevening: pensioen krijgt u vanaf pensioenleeftijd ex

En er is nog een belangrijk verschil. Bij verevening bestaat het recht op de helft van het pensioen vanaf het moment dat de ex dat pensioen ontvangt. Als u jonger bent dan uw ex, kan het dus goed zijn dat u dit pensioen al vóór uw eigen pensioendatum ontvangt. Of omgekeerd: u ontvangt uw deel pas als u zelf allang met pensioen bent. En het pensioen stopt zodra uw ex overlijdt.

Bij conversie krijgt u pensioen vanaf eigen pensioenleeftijd

Bij conversie wordt het pensioen écht verdeeld. Beide exen hebben dan een eigen recht op het onderling afgesproken deel van het pensioen. Dat gaat in als zijzelf met pensioen gaan, en wordt hun leven lang uitgekeerd. Bij conversie is er dus totaal geen afhankelijkheid meer van de ex. In de praktijk wordt bij echtscheiding bijna nooit gekozen voor conversie. Dat heeft te maken met onbekendheid met deze mogelijkheid, zelfs onder advocaten. In het nieuwe pensioenstelsel zal dit veranderen. Dan wordt conversie van het pensioen namelijk de standaard bij echtscheidingen.

Pensioenfonds maakt fout en Ine moet 11.000 euro terugbetalen

Geef een reactie