Registeren Inloggen

Premievrij pensioen opbouwen, houden fondsen zich aan afspraak?

Wie voor 2011 arbeidsongeschikt raakte moest zich bij zijn pensioenfonds melden voor een premievrije pensioenopbouw. Wie dat niet op tijd deed, kon naar zijn pensioen fluiten. Rogier de Haan maakte zich boos over deze meldplicht, en fondsen beloofden coulance. Voor heel veel arbeidsongeschikten was dit goed nieuws. Maar houden de pensioenfondsen zich aan hun belofte? Meldpunt gaat de verschillende fondsen langs.

Zelf melden

Anton Verschueren raakt in zijn loopbaan in de horeca arbeidsongeschikt en bouwt daarna onterecht geen aanvullend pensioen meer op. Wat is het geval? Hij had binnen een jaar nadat hij was afgekeurd, dit zelf moeten melden bij zijn pensioenfonds. Maar hij heeft dit nooit gedaan, simpelweg omdat hij hier geen weet van had.

Zonder melding toch premievrij pensioen

MAX Ombudsman Rogier de Haan breekt een lans voor deze groep. Hij deed dat eerder ook al in 2017. Na deze uitzending van Meldpunt beloven pensioenfondsen coulant om te gaan met deze groep werknemers. De pensioenen van deelnemers die voor 2011 zijn afgekeurd, worden premievrij voortgezet, zo is de belofte. Of zij zich nu zelf hebben gemeld of niet.

Belofte ingetrokken

Het pensioenfonds Horeca & Catering, waarbij meneer Verschueren is aangesloten, doet die belofte ook. Maar trekt deze later weer in. Verschueren heeft het geluk dat hij de aanvraag doet in de periode dat Horeca & Catering coulant is, maar andere deelnemers, hebben pech. Zij krijgen alsnog nul op het rekest.

Bij andere pensioenfondsen ook weer meldplicht?

Als Horeca & Catering de eerdere belofte na de uitzending van Meldpunt intrekt, hebben andere pensioenfondsen dit dan ook gedaan? We maakten een rondje langs de verschillende fondsen en informeerden wat zij doen als iemand zijn of haar arbeidsongeschiktheid te laat of niet meldt.

ABP helpt deelnemers

ABP ontdekte vorig jaar door nieuwe en verbeterde datatechniek dat een groep van circa 16.000 deelnemers geen gebruik maakt van de premievrije opbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen waar zij mogelijk wel recht op heeft. Het fonds beloofde toen (ex)deelnemers te helpen om dit pensioen met terugwerkende kracht aan te vragen. Ook de informatie over en het aanvragen van het arbeidsongeschiktheidspensioen moest beter, erkende het fonds toen.

PME en PMT

PME en PMT houden al jaren niet strikt vast aan de officiële aanmeldtermijn, maar hanteren daar standaard een coulance voor.

PFZW

Bij PFZW heeft een deelnemer recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en is er geen sprake van een meldingstermijn. Als het fonds pas enige of lange tijd later een melding van arbeidsongeschiktheid ontvangt, is er dus gewoon nog recht.

Pensioenfonds Vervoer

Pensioenfonds Vervoer heeft in 2018 een groot project afgerond waarbij zij iedereen die recht heeft op premievrije opbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen dit hebben toegekend. Dit is gedaan met behulp van beschikbare historische data van het UWV.

Pensioenfonds Detailhandel

Ook Pensioenfonds Detailhandel stelt geen voorwaarden, maar gaat terug waar zij kunnen. Bij pensionering hebben zij voor arbeidsongeschiktheid speciaal nog een vraag laten opnemen op het aanvraagformulier. Voor de pensioenfondsen PSL en Dranken geldt hetzelfde beleid.

BPF Schoonmaak

BPF Schoonmaak heeft in 2019 besloten dat als een rechthebbende zich ná afloop van de aanvraagtermijn alsnog meldt (met terugwerkende kracht tot 1997) dat dan alsnog premievrij pensioen wordt toegekend.

BPF BOUW

Het bestuur van BPF BOUW heeft het beleid in 2016 al verruimd. Deelnemers die arbeidsongeschikt zijn geworden vóór 2009, hebben recht op een bijboeking van premievrij pensioen vanaf 1 januari 2011. Deelnemers die arbeidsongeschikt zijn geworden op of na 1 januari 2009 hebben recht op premievrij pensioen vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag.

Arbeidsongeschikt? Zo stelt u uw voorwaardelijk pensioen veilig

Geef een reactie

Reactie

    Ik heb nooit geweten iets te hebben vernomen van opbouw premievrij pensioen, ben arbeidsongeschikt geworden in 2007/2008 en nooit iets erover gehoord ,in die tijd was ik werkzaam geweest als chauffeur int. en in 2007 in de ziekte wet na jaren met weinig salaris kwam ik bij Uwv. ook daar werd er niets van verteld, ongeveer 1 jaar voor mijn pensioen werd ik afgekeurd ,nadien niets ervan gehoord, dus altijd tekort gekomen bij de opbouw van het pensioen toen der tijd pensioen transport en uwv. schandalig toch?