Registeren Inloggen

Gepensioneerde PTT’ers lopen aanvulling pensioen mis

KPN belooft bij de privatisering van de PTT (1989) dat alle werknemers een KPN-pensioen krijgen dat gelijkwaardig is aan het pensioen dat ze zouden krijgen bij ABP. Maar is dat ook zo? MAX Ombudsman Rogier de Haan kijkt hier kritisch naar.

Ombudsman constateert te lage aanvulling pensioen

Vele duizenden PTT’ers die samen met hun partner pensioen opbouwden, ontvangen geen of een te lage aanvulling op hun pensioen. De Haan vraagt zich af of dat wel terecht is.

Van ABP naar KPN

In 1989 vindt één van de grootste privatiseringen uit de Nederlandse geschiedenis plaats: die van de PTT. Voor een kleine 100.000 werknemers betekent dit dat hun pensioenen worden overgeheveld van ABP naar het toen nieuw opgerichte pensioenfonds KPN. In een speciale wet wordt vastgelegd dat de tot dan toe opgebouwde pensioenen in elk geval gelijkwaardig zouden blijven. De vraag is of pensioenfonds KPN die wettelijke plicht wel nakomt.

Gelijkwaardig pensioen?

MAX Ombudsman Rogier de Haan neemt in Meldpunt (5 april 2024) de pensioenen onder de loep van 2 oud-PTT’ers die ten tijde van de privatisering een werkende partner hebben. ABP past voor tweeverdieners destijds een te hoge AOW-korting toe, waardoor hun pensioenopbouw te laag is. Tot op de dag van vandaag compenseert ABP dit pensioentekort door een aanvulling op het pensioen te betalen: de ‘aanvulling samenvallende diensttijd’.

Deze aanvulling kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Als De Haan hier eerder in Meldpunt aandacht aan besteedt, blijkt dat tienduizenden gepensioneerden deze aanvulling ten onrechte nog niet ontvangen. Het kost ABP in 2021 meer dan 400 miljoen euro om de aanvullingen alsnog uit te keren.

Ook oud-PTT’ers vragen om deze aanvulling pensioen

Ook veel oud-PTT’ers hebben deze aanvulling aangevraagd bij ABP. Zonder succes. Want bij de privatisering heeft ABP alle pensioenverplichtingen overgedragen aan pensioenfonds KPN. Maar ook dit fonds betaalt de tweeverdienersaanvulling niet uit. Wel blijkt dat pensioenfonds KPN een zogeheten ‘samenlooptoeslag’ in het leven heeft geroepen. Deze is afgeleid van de ‘aanvulling samenvallende diensttijd’ van ABP.

Maar deze toeslag wordt in de praktijk vrijwel nooit uitgekeerd. En áls de samenlooptoeslag al wordt uitgekeerd, gaat het altijd om een lager bedrag dan de aanvulling van ABP. De vraag is of het fonds hiermee haar wettelijke plicht tot een ‘ten minste gelijkwaardig’ pensioen wel nakomt.

Nog in gesprek met KPN

In de uitzending van Meldpunt van 5 april 2024 vertelt De Haan dat hij nog in gesprek is met KPN. “Maar tot nu toe houdt KPN voet bij stuk. Ze vinden dat ze dit zo mogen doen. Sterker nog: bij nader inzien vinden ze dat ook het echtpaar Stallen (uit de uitzending – red), dat wel een kleine samenlooptoeslag krijgt, daar eigenlijk ook geen recht op heeft, en dus eigenlijk te veel pensioen heeft gehad. Dit gaan ze overigens niet terugvorderen.”

Wat als KPN niets gaat doen voor deze mensen? “Dat is een realistisch scenario. Daarom zijn we niet alleen in gesprek met KPN, maar ook met een advocaat. Let wel: we vragen KPN niet om geld dat er niet is. Deze oud PTT’ers hadden destijds bij ABP recht op deze aanvulling, en KPN heeft hiervoor geld gekregen van ABP. Het geld ís er dus. Met de advocaat onderzoeken of we hiermee naar de rechter kunnen, als dat nodig is.”

Neem contact op met MAX Ombudsman

De vele reacties op de uitzending van Meldpunt en de column van MAX Ombudsman over de PTT-pensioenen in MAX Magazine en op MAX Vandaag, leiden tot lange wachttijden in het telefonische spreekuur. Daarom: wilt u informatie over de PTT-pensioenen? Ga naar MAX Vandaag en vul de gevraagde gegevens in. MAX Ombudsman houdt u vervolgens op de hoogte.

(Foto: ANP)

ABP vergoedt financiële schade ontstaan door pensioennabetaling samenvallende diensttijd

Geef een reactie

Reacties (13)

  Ik vond dat in deze uitzending KPN zelf in een negatief daglicht werd gesteld en dat gebeurde niet bij de overheid: daar werd gesproken over het ABP i.p.v. bijvoorbeeld het ministerie van Algemene Zaken.
  KPN bepaalt niet de uitkering van de pensioenen maar het KPN Pensioenfonds, een afgesplitst deel van het APB. Sterker nog: het KPN Pensioenfonds heeft in de jaren dat het ABP de pensioenen niet indexeerde juist wel de pensioenen geïndexeerd!

  N.B. Ik ben een gepensioneerde KPN-er die sinds 2012 met (Pré-)Pensioen is.

   Ik ben blij voor U dat U tevreden bent dat KPN pensioen maar slechts een deel van uw rechtmatige pensioen heeft afgenomen.

  Ook ik ben met hetzelfde kluitje in het riet gestuurd. Zelf voelde dat bij mij direct al als nonsens en onrechtvaardig. Toch ontbeert je dan de kennis en durf om daar tegen in verweer te gaan. Ik ben blij dat Max Omroepman dit aan de kaak gaat stellen zodat duidelijk gaat worden of dit wel rechtmatig is.

  Geld dit ook voor post nl was ook ptt

   Dat vraag ik mij dus ook af of het voor werknemers is die nu bij Postnl werken of gewerkt hebben

  Beste, Mijn vrouw ontvangt sinds 2004 pensioen van het ABP. Ik heb 7 oktober 1959 tot 1 januari 1989 bij het ABP pensioen opgebouwd en vanaf 1 januari 1989 tot 31 mei 1995 bij KPN . 1 juni 1995 ben ik met de VUT gegaan en tot 1 maart 2004 pensioen opgebouwd. In totaal dus 40 dienstjaren. Toen we beiden pensioen ontvingen vonden we dat laag en wij namen aan dat (zoals we toendertijd al verwachtten) zat in de Samenvallende Diensttijd en de AOW. Mijn vrouw heeft schadevergoeding gekregen. 2 oktober 2020 hebben we bij ABP en KPN Pensioenfonds geïnformeerd of ook ik in aanmerking kom voor schadevergoeding. Zowel ABP en KPN Pensioenfonds hebben we gevraagd of dit dan ook niet voor mij geldt. Van ABP hebben we geen reactie ontvangen en KPN Pensioenfonds heeft een voor ons onbegrijpelijke brief geschreven met de slotsom dat ik daar geen recht op heb. Fijn als dat door een onafhankelijke derde onderzocht gaat worden. Vriendelijke groet, Harry Lichtendonk

  Ik vraag mij af hoe dit zit met oud PTT-ers die bij de afdeling post werkten en altijd hetzelfde werk zijn blijven doen tot aan hun vut/pensionering en uiteindelijk een pensioenuitkering krijgen van pensioenfonds PostNL. Dit na eerder overgeheveld te zijn met alle rechten en plichten via o.m. TNT pensioen.

   Dat vraag ik mij dus ook af. Mijn man ging in 1965 bij de post werken en ging bij 40 dienstjaren met de VUT. We zijn in 1976 getrouwd en ik heb altijd gewerkt. Wat nu? Hebt u al antwoord ontvangen?

  In dienst PTT (Telefoon tak) 30-08-1971 uitdienst (Pré Pensioen) 30-04-2019
  Dus zeker de privatisering meegemaakt 1-1-1989
  Ben gehuwd 23-12-1977 en mijn vrouw werkte toen en bouwde hierdoor zelf pensioen op.
  Vraag: Hoor ik met deze gegevens ook tot de “slachtoffers” van
  “Gepensioneerde PTT’ers lopen aanvulling pensioen mis” ?

  […] zijn gekomen op onze uitzending over het PTT-pensioen. Volgens MAX Ombudsman Rogier de Haan lopen namelijk veel oud PTT’ers – die gelijktijdig met hun partner pensioen opbouwden – in vee… En dat heeft te maken met de overheveling van de pensioenen in 1989 van ABP naar KPN. En wat […]

  Beste mensen,
  Ik voldoe aan alle vragen van de samenlooptoeslag en heb geprobeerd telefonisch contact met jullie op te nemen maar dit lukt steeds niet. Op welke wijze verneem ik nu of ik en mijn echtgenote recht hebben op samenlooptoeslag.
  Alvast bedankt voor uw medewerking.
  Mvg, Peter.

  ik heb bij KPN gewerkt van 23-08-1985 tot 1-3-2017.
  Eerst gewerkt bij PTT, daarna bij KPN, Callcenters en nog een paar jaar overgeheveld naar SNT en weer terug overgeheveld naar KPN Callcenters.
  Toen ik bij KPN werkte, was mijn man ook werkzaam.
  Mijn vraag is of ik ook voor deze regeling in aanmerking kom.
  m.vr.gr.
  ingrid lewis

  Ben vanaf 1973 werkzaam geweest bij PTT.Tot aan prepensioen 2018
  Heb al lang het idee dat er iets niet klopten.
  Nu heb ik gebeld naar post.nl
  Maar denk dat men mederwerkers daar al opdracht hebben gegeven dat je er geen recht op heb.Dus dat krijg je te horen.
  Denk dat er veel meer mensen recht op hebben van te weinig betaald pensioen.
  Nico Spaan