Registeren Inloggen

ABP vergoedt financiële schade ontstaan door pensioennabetaling samenvallende diensttijd

Pensioenfonds ABP gaat alle financiële schade vergoeden die gepensioneerden hebben opgelopen door een nabetaling wegens te laag pensioen. ABP doet dit nadat MAX Ombudsman Rogier de Haan hier namens tienduizenden gedupeerde ABP’ers om heeft gevraagd.

200 miljoen euro nabetaald

Meer dan 25.000 stellen liepen de afgelopen jaren bij ABP voor ruim 200 miljoen euro mis aan pensioenaanvulling voor tweeverdieners. Zij bouwden vóór 1995 te weinig pensioen op als hun partner gelijktijdig met hen óók een pensioen opbouwde. Veel getroffen stellen kenden deze aanvulling niet, en hadden deze nooit aangevraagd. Bemiddeling van MAX Ombudsman en uitzendingen van Meldpunt leidden ertoe dat ABP sinds vorig jaar alsnog voor ruim 200 miljoen euro aan achterstallig pensioen uitkeerde. Dit leidde in veel gevallen tot nabetalingen van duizenden tot tienduizenden euro per gepensioneerde.

Door nabetaling meer belasting en toeslagen terugbetalen

De nabetalingen blijken voor veel gepensioneerden een onbedoeld en zeer nadelig bijeffect te hebben. Doordat de pensioenaanvulling van de afgelopen jaren nu in één keer is uitbetaald, krijgen ze een torenhoge belastingaanslag en moeten ze toeslagen terugbetalen. Daardoor houden zij netto minder pensioen over dan wanneer de aanvulling op tijd zou zijn uitbetaald. Het nadeel kan oplopen tot duizenden euro’s per gepensioneerde.

Gepensioneerden hebben niks aan schadevergoedingregeling van ABP

ABP kent voor dit soort gevallen een zeer beperkte schadevergoedingsregeling. De Haan constateerde dat deze regeling op alle fronten tekort schiet. Zo eist ABP in veel gevallen een berekening van een accountant, die de gepensioneerde zelf moet betalen. Daarnaast hebben uitgerekend gepensioneerden met een kleine portemonnee niets aan deze regeling. ABP geeft namelijk geen vergoeding voor teruggevorderde zorgtoeslagen. Daarnaast wordt juist deze groep geconfronteerd met enorme naheffingen van de Belastingdienst, waarvoor de huidige regeling van ABP geen compensatie biedt.

ABP gaat alsnog alle geldschade vergoeden

Na honderden schademeldingen te hebben ontvangen, heeft De Haan per brief aan directie en bestuur van ABP aangedrongen op een snelle, eenvoudige en ruimhartige vergoeding van alle schade, met enkele suggesties voor hoe zo’n regeling eruit zou kunnen zien. ABP heeft hierop laten weten alsnog alle schade te zullen vergoeden. Daartoe wordt gewerkt aan een nieuwe regeling, die aan de 3 gestelde eisen voldoet. Het uitdenken en uitwerken van deze regeling zal enkele weken tot maanden in beslag nemen.

Hogere bijdrage CAK en huurtoeslag zelf terugvragen

Om welke schades gaat het dan? Concreet gaat het om gemiste zorgtoeslag, én om extra hoge inkomensbelasting die niet wordt teruggekregen met een middelingsverzoek bij de Belastingdienst. Let op: mensen die huurtoeslag moeten terugbetalen, of een hogere eigen bijdrage aan het CAK kwijt zijn door de nabetaling, kunnen dit zelf recht zetten. ABP geeft hiervoor dan ook geen schadevergoeding. Wat u zelf kunt doen, leggen we uit in dit artikel.

Laten we onze krachten bundelen

Rogier de Haan: “Hiermee hebben we de eerste grote stap gezet op weg naar een passende schadevergoeding voor iedereen. Maar we zijn er nog niet. Let wel, het komt niet vaak voor dat zeer omvangrijke schadezaken zoals deze buiten de rechter om kunnen worden geregeld. Als ons dat lukt, dan is dat in belangrijke mate te danken aan de massale bundeling van klachten en krachten, doordat gedupeerden ons in groten getale weten te vinden. Deze meldingen blijven van cruciaal belang voor een goede afloop.”

Wat moet ik doen tot de nieuwe regeling van ABP er is?

Zolang de nieuwe schaderegeling nog niet is uitgewerkt door ABP, blijft de oude regeling van kracht. Het heeft dan ook geen zin om uw extra schade nu al te melden bij ABP. Mocht dat veranderen, dan laten we u dat weten. Als u zich via onderstaand formulier aanmeldt, houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Verder is belangrijk dat u in de tussentijd de belasting betaalt die u moet betalen. En als u zorgtoeslag moet terugbetalen, wacht daar dan niet mee.

Is nieuwe schaderegeling geldig voor ander soort nabetalingen?

De aanleiding voor de nieuwe schaderegeling is de nabetalingen vanwege de aanvulling samenvallende diensttijd. We weten nog niet of mensen die vanwege een andere reden een nabetaling hebben ontvangen, straks kunnen meeliften op de nieuwe regeling. Of er recht bestaat op schadevergoeding vanwege een nabetaling, zal namelijk per dossier, en soms per individu, beoordeeld worden. Voor het dossier samenvallende diensttijd is deze hobbel al genomen, voor andere dossiers is dat ons niet bekend. Hebt u een nabetaling ontvangen vanwege een andere reden dan samenvallende diensttijd, bijvoorbeeld vanwege achterstallig invaliditeitspensioen, vul dan onderstaand formulier niet in. U kunt wel een mail sturen naar meldpunt@omroepmax.nl.

Meld uw financiële schade

MAX bundelt samen met u de krachten richting ABP voor een rechtvaardige schaderegeling. Heeft u een nabetaling ontvangen van ABP vanwege samenvallende diensttijd? Vult u dan onderstaand formulier in. U krijgt dan alle informatie over de ontwikkelingen in de schaderegeling. Wij blijven u ook voorzien van tips en informatie om de financiële schade omlaag te brengen.

Ik wil mijn geldschade melden

 • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Al uw vragen over de pensioenaanvulling voor ABP-tweeverdieners

Geef een reactie

Reacties (11)

  Even voor de redactie en alle overige geintereseerden, Het is ook interessant om de discussie over de rente met ABP te gaan voeren. Deze is belastingvrij. ABP meldt zelf dat de pensioengerechtigden recht hebben op de wettelijke rente. Kan ook niet anders lijkt mij. Ik heb ABP gevraagd de berekening van de rentevergoeding van mijn ouders aan mij te overleggen. Na 10 weken nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. Nu kan ik zelf gelukkig ook redelijk goed rekenen dus ik weet inmiddels dat zij over de gehele looptijd (bij mijn ouders 21 jaar) gerekend hebben met een percentage van 2,5% per jaar. Over de looptijd van het achterstallig pensioen van mijn ouders is deze echter gewogen gemiddeld 4,3% per jaar. Die 1,8%-punt verschil betekent voor mijn ouders circa E 7000 te weinig aan de compensatie voor rentederving. Voor pensioengerechtigden met een lange looptijd van de nagekomen betaling dus erg interessant om ook dit bij het ABP aanhangig te maken.

   Je krijgt alleen wettelijke rente als je zelf bv je invaliditeitspensioen hebt aangevraagd ! Heb je het niet zelf aangevraagd dan wijzen ze het af en moet je net als ik naar de rechter!

  Het ABP had gewoon praktisch moeten handelen door de nabetaling niet op het fiscale jaaroverzicht te zetten. Nu het wel is gebeurd was hert gewoon een uitkering en wordt het belast volgens de regels van het Nederlandse socialistische nivellering feest. Wat betekend dat een bruto inkomen tussen 20000 en 40000 Euro voor iedereen netto ongeveer gelijk is.

   Beste Raymond55,
   ik heb zelf het invaliditeitspensioen aangevraagd, in eerste instantie word gezegd dat ik wel recht heb op wettelijke rente maar dat word later door de juridische afdeling weer ongedaan gemaakt, door te stellen dat het onze eigen schuld is, dat wij dit niet hebben aangevraagd, nu had ik dit nooit geweten, maar door de uitzending van Max ging bij mij het belletje rinkelen, achteraf herinner ik, dat ik het wel heb aangevraagd bij het UWV, maar vervolgens is daar nooit door het UWV op gereageerd. En ik heb er daarna niet meer aan gedacht.
   Ook de werkgever ErasmusMC had dit aan ons moeten doorgeven. Wie is hier nu aansprakelijk voor ?

  Inmiddels al diverse dossiers met succes afgewikkeld.
  Let op ABP vergoedt niet alle schade. Zo worden kosten van adviseurs niet vergoed!
  Vergoeding van te late betaling is op basis van wettelijke rente. Een en ander conform het in het BW gestelde.
  Redelijk zou zijn op grond van BW 6:104 een schadevergoeding te krijgen. Immers ABP heeft met geld dat hen niet toebehoorde, over de afgelopen 20 jaar een gemiddeld rendement behaald van 7%!
  Echter het is de rechter die kan besluiten op grond van BW 6:104 dat ABP schade zou moeten vergoeden. Een gang naar de rechter is kostbaar en de uitkomst is ongewis.
  Speciale aandacht voor niet buitenlands kwalificerend belastingplichtigen!
  ABP vergoedt nu in een zaak die wij doen wel de accountantskosten.

  Een redelijk ruimhartige regeling zou op zijn plaats zijn. En dus niet extra hobbels opwerpen!

   Heb je als je zelf niet je invaliditeitspensioen hebt aangevraagd wel recht op wettelijke rente .
   Ik had zelf niet mijn invaliditeitspensioen aangevraagd omdat ik niet wist dat het bestond .
   Maar ze hebben in 2020 wel alles in een keer uitgekeerd. Maar ik kreeg geen rente ?

  Over de nabetaling in 2020 ontving ik februari jl, zonder daar om gevraagd te hebben, de rente over plm 10 jaar uitbetaald achterstallig pensioen.
  Omdat ik 2018 ook totaal onverwachts een forse nabetaling ( over 8 jaar ) ontving, zonder berekening want dat was niet mogelijk, besefte ik ineens dat daarover géén rente is uitbetaald. Meteen op 25-2-2021 daarvoor een verzoek ingediend. Elke maand gevraagd naar de stand van zaken maar men heeft het te druk. Het is nu precies 3 maanden later……
  Ik checkte mijn ABP berichten en daar staat bij mijn verzoek “MAX”. Blijkbaar wordt alles nu geschaard onder de geweldige actie van MAX, maar ik wist tot de uitzending van Meldpunt, vrijdag 21-5-2021, niet af van deze ABP affaire.
  Vanaf de laatste uitzending me verdiept in de belastingnadelen en mijn aanmelding bij Meldpunt geregeld,
  Ik hoop voor iedereen op een snelle en succesvolle afronding van de belastingnadelen èn de achterstallige rentes!
  Meldpunt, hartelijk 💔 dank
  voor uw inzet voor alle benadeelden!

  Geachte heer de Haan,
  Op vrijdag 19 maart jl zag ik de uitzending van Meldpunt waarin het onderwerp terugbetaling pensioengeld door het ABP ter sprak kwam.
  Mijn vrouw overleed in november 2019. Zij heeft gewerkt bij ABNAMRO en de terug betaling betreft de periode 1-1-1971 tot 1-2-1995.
  In september 2020 kreeg ik een brief met de vermelding, dat ik een bruto bedrag zou ontvangen van €100941,37. Hiervan ging aan loonheffing en ZvW nog bijna €21000,00 af, zodat uiteindelijk €80082,81 op mijn rekening werd bijgeschreven.
  In april 2021 kreeg ik ook de wettelijk verplichte rente uitbetaald: €23247,94. Dit bedrag is niet belastbaar voor het inkomen maar tel wel mee voor het vermogen.
  Eind maart vulde ik mijn formulier in voor de inkomstenbelastin 2020. Ik schrok geweldig. Ik krijg een aanslag van maar liefst €32032,00, terwijl ik in de voorgaande jaren altijd enkele honderden guldens terug kreeg. Het ABP adviseerde mij te middelen.
  Dat zal ik zeker doen.
  In de uitzending van Meldpunt op 21 mei gaf u aan om je te melden om mede bezwaar te maken tegen deze veel te zware belasting aanslag veroorzaakt door de terugbetaling ineens door het ABP.
  Ik ben ook van mening, dat het ABP de door hen veroorzaakte schade moet compenseren. Ik heb begrepen, dat u namens de gedupeerden met het ABP onderhandelt. Ik wens u hierbij sterkte.
  En natuurlijk hartelijk bedankt voor uw inzet!

  Klaas de Vries

  Ik heb het ABP namens mijn ouders enkele maanden gevraagd mij de berekening van de rentederving te sturen. Ik kreeg na circa 7 weken circa 1 KG papier !!!! opgestuurd. Ik heb op basis daarvan kunnen vaststellen dat het ABP wel gebruik gemaakt heeft van de wettelijke rente (waarvoor hulde), maar zij hadden deze pas vanaf 1-11-2003 berekend terwijl mijn ouders er volgens mij al per 1-12-1999 (beiden waren toen met pensioen) recht op hadden. Ze missen dus bijna 4 jaar aan rentederving. Afgelopen week brief ontvangen met excuses van het ABP waarin zij deze fout erkennen. Oorzaak ‘ computerstoring’. Mijn ouders krijgen deze bijna 4 jaar alsnog uitbetaald. Gaat bij hen schat ik zo in om circa E 6000. Ik hoop niet dat deze storing meer gedupeerden heeft getroffen en als dat zo is dan hoop ik dat het ABP dit uit eigen beweging gaat herstellen. Als ABP-deelnemer kom je er anders bijna niet achter, of je moet maar net zin hebben om stapels papier door te gaan worstelen.

  […] aanvulling kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Als De Haan hier eerder in Meldpunt aandacht aan besteedt, blijkt dat tienduizenden gepensioneerden deze aanvulling ten onrechte nog niet […]

  […] supplement can amount to several thousand euros per year. Like De Haan here previously in Reporting Attention spends on, it appears that tens of thousands of pensioners are wrongly not yet receiving this […]