Registeren Inloggen

Weduwen toch recht op bijzonder nabestaandenpensioen

Zo’n 40 weduwen en weduwnaars hebben alsnog recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. In veel gevallen gaat dat zelfs met terugwerkende kracht. ABN Amro Pensioenfonds besluit dit na inmenging van MAX ombudsman Rogier de Haan. De ex-partners van de rechthebbenden waren in het verleden aangesloten bij dit fonds. Een belangrijke clausule uit de reglementen is geschrapt. Daarom gaat ABN nu toch uitbetalen.

Bijzonder nabestaandenpensioen

MAX Ombudsman Rogier de Haan legt de situatie van de weduwen van deelnemers van het ABN Amro Pensioenfonds uit. We stellen hem vijf vragen.

1. Bijzonder nabestaandenpensioen, wat is dat precies?

Bijzonder nabestaandenpensioen is het nabestaandenpensioen voor je ex. Dat zit zo: bij veel pensioenfondsen bouw je niet alleen een ouderdomspensioen op, maar ook een nabestaandenpensioen. Als je eerder overlijdt dan je partner, dan krijgt je partner dat nabestaandenpensioen. Als je gescheiden bent, zet het pensioenfonds het nabestaandenpensioen apart. Vanaf dat moment heet het “bijzonder nabestaandenpensioen.”

2. Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen?

De belangrijkste voorwaarde is dat er tijdens het huwelijk nabestaandenpensioen is opgebouwd op zogenoemde opbouwbasis. Bij echtscheiding wordt het automatisch omgezet naar bijzonder nabestaandenpensioen. Daarna moet je alleen maar langer blijven leven dan je ex. Zodra die overlijdt, heb jij de rest van je leven recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. Als het goed is stuurt het pensioenfonds je periodiek een pensioenoverzicht. Dat moet minimaal eens in de 5 jaar. Daarin staat het opgebouwde bijzonder nabestaandenpensioen.

3. Wat stond er in de oude reglementen van ABN Amro Pensioenfonds waardoor deze weduwes en weduwnaars niks kregen?

In het pensioenreglement van Pensioenfonds ABN AMRO stond dit: als de ex-partner vóór het 60e jaar is hertrouwd kreeg deze geen bijzonder nabestaandenpensioen. Maar als er ook een einde aan dat nieuwe huwelijk kwam, dan pas veranderde het. Als door echtscheiding of als de nieuwe partner overleed, dan kreeg de nabestaande vanaf dat moment alsnog recht op het bijzonder nabestaandenpensioen.

4. En waarom krijgen ze nu alsnog het bijzonder nabestaandenpensioen uitgekeerd?

Deze “hertrouwclausule” stamt uit de vorige eeuw. Maar de gedachte erachter vinden we tegenwoordig nogal ouderwets. Die ging namelijk hier vanuit bij hertrouwen: je nieuwe partner moest je vanaf dat moment financieel verzorgen. Dat klonk heel nobel. Maar in de praktijk betekende het dit: de man zorgdevoor het inkomen, de vrouw was daarvan afhankelijk. Én het betekende dat hertrouwde vrouwen juist helemaal geen pensioen ontvingen.

Die hertrouwclausule is niet meer van deze tijd, schreef ik in een column in MAX Magazine. Toen een hertrouwde weduwe die column onlangs opstuurde naar Pensioenfonds ABN AMRO, kwam dat fonds zelf ook tot die conclusie. Ze hebben de hertrouwclausule met terugwerkende kracht geschrapt. Daarom betalen ze iedereen die het aangaat achteraf. Het fonds wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat. Ik schat dat het om enkele miljoenen euro’s gaat.

5. Hoe zit dit bij andere fondsen?

Dat weten we niet goed. Dat komt doordat de hertrouwclausule vooral in oude reglementen voorkomt. Maar voor pensioenen die in die tijd zijn opgebouwd, gelden die oude regels nu nog steeds. Mocht u tegen zo’n hertrouwclausule aanlopen, meld het dan aan ons. Tot nu toe hebben we alle pensioenfondsen waar we deze melding over kregen, bereid gevonden die regel alsnog te schrappen.

Zo regel je je nabestaandenpensioen goed

Geef een reactie