Registeren Inloggen

Diabetespatiënten mogelijk minder vaak medisch gekeurd voor rijbewijs

Hoopvol nieuws voor diabetespatiënten met een rijbewijs: de Europese Commissie wil de medische keuringen verlagen van 1 keer in de 5 naar eenmaal in de 10 jaar. De kans dat iemand met diabetes onwel wordt achter het stuur is door technologische ontwikkelingen namelijk veel kleiner geworden.

Kosten diabetespatiënten bijna 10 keer zo hoog

Diabetespatiënten met een rijbewijs moeten, ongeacht hun leeftijd, elke 5 jaar diverse medische keuringen doorstaan. Daarnaast moeten ze elke 10 jaar hun ogen laten controleren. Diabetes Vereniging Nederland (DVN) heeft uitgerekend dat iemand met diabetes voor het verlengen van het rijbewijs gemiddeld 550 euro per 10 jaar kwijt is. Terwijl een gezond iemand onder de 75 jaar hier 60 euro voor betaalt.

“Iemand met diabetes moet minimaal 1 keer per jaar naar de specialist”, zegt directeur Edith Mulder. “Daarbij wordt gekeken naar complicaties en ook je ogen worden onderzocht. Mensen met diabetes weten veel beter hoe het ervoor staat met hun gezondheid dan mensen die geen diabetes hebben.”

De meettechniek staat niet stil

Maar er bestaan wel degelijk risico’s. Een diabetespatiënt met type 1 of type 2, kan tijdens het rijden een hypo krijgen. Dit is een plotselinge daling van de bloedsuikerspiegel. Als een diabetespatiënt dan niet tijdig iets van suiker tot zich neemt, kan diegene onder meer duizelig of suf worden en zelfs buiten bewustzijn raken met alle gevolgen van dien.

De techniek staat echter niet stil. Diabetespatiënten meten tegenwoordig hun bloedsuikerspiegel via een sensor op de arm. Deze sensor stuurt de bloedwaardes naar een reader of een speciale app zodat patiënten hun bloedsuikerspiegel kunnen monitoren. Daarnaast is er nieuws over de speciale kunstalvleesklier. Dit apparaat meet continu het bloedsuikergehalte en geeft als het nodig is insuline of glucagon (een hormoon dat de bloedsuikerspiegel verhoogd) in het lichaam af.

Minder ongelukken door mensen met diabetes

Vanwege de technologische vooruitgang vindt Diabetes Vereniging Nederland dat mensen met diabetes bij het verlengen van hun rijbewijs door de diverse medische keuringen onnodig op kosten worden gejaagd. “Bovendien wordt de zorg hierdoor onnodig belast en zorgen deze keuringen voor veel stress bij onze patiënten”, zegt Mulder.

Uit wetenschappelijk onderzoek komt, volgens het Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), verder naar voren dat het erop lijkt dat het ongevalsrisico van diabetes de afgelopen jaren minder groot is geworden.

Nog even geduld

Deze ontwikkelingen zijn ook de Europese Commissie niet ontgaan en daarom wordt het huidige beleid herzien. De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel waarin de frequentie van de medische keuringen voor diabetespatiënten teruggebracht zal worden naar 10 jaar. Dit moet wel nog in het Europees Parlement worden besproken. Dat zal waarschijnlijk na de Europese Parlementsverkiezingen in juni gebeuren.

Als het voorstel wordt aangenomen kan het nog een aantal jaar duren voordat dit ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Het CBR verwacht dat dat op zijn vroegst in 2027 zal zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor diabetespatiënten, al zullen ze dan nog wel even geduld moeten hebben.

(Foto: MAX)

Geef een reactie