Registeren Inloggen

Digitaal procederen moet rechtspraak nu ook in familiezaken gaan vereenvoudigen

Digitaal procederen is al een tijdje bekend in Nederland. Bij de Hoge Raad verlopen belastingzaken al sinds 2016 langs deze weg. Geleidelijk aan wordt het digitale proces uitgerold in andere rechtsgebieden. In Rotterdam loopt vanaf 16 oktober 2023 een pilotproject voor kort gedingen voor handels- en familiezaken. Het moet de rechtspraak vereenvoudigen en efficiënter maken.

Hoge Raad als pionier van het digitale proces

De Hoge Raad, onze hoogste rechtsinstantie, vervult al vanaf 2016 een voortrekkersrol in het stimuleren van digitaal procederen in Nederland, vooral in belastingzaken. Vanaf 2020 is deze digitale procesvoering uitgebreid naar zaken waarin cassatieberoep is ingesteld tegen uitspraken van verschillende gerechtelijke instanties.

Uitbreiding van digitaal procederen naar gerechtshoven

Na de pioniersrol van de Hoge Raad volgen nu de gerechtshoven. Dat is de ‘rechtslaag’ direct onder de Hoge Raad. Vanaf eind juni 2023 kunnen inwoners, organisaties, advocaten en belastingadviseurs bij alle gerechtshoven in Nederland digitaal procederen in belasting- en WOZ-zaken. Het digitale proces maakt alles stukken eenvoudiger. Zo kan men documenten in pdf-formaat uploaden en downloaden. Er volgen altijd digitale ontvangstbevestigingen na elk nieuw ingediend stuk. Ook bestaat de mogelijkheid om op elk moment inzicht te krijgen in dossiers en berichtenverkeer.

Pilot in Rotterdam gaat nóg een stap verder

Rotterdam gaat nu nog 1 laag in de rechtsgang omlaag, namelijk naar de rechtbanken. De rechtbank Rotterdam heeft een pilotproject gelanceerd voor digitaal procederen in kort gedingen. Het betreft hier handels- en familiezaken. Dat gaat via het webportaal ‘Mijn Rechtspraak’. De bedoeling hiervan is om de digitale toegang te testen en eventuele verbeteringen aan te brengen. Als de pilot die ingaat op 16 oktober 2023 succesvol blijkt te zijn, dan zullen andere rechtbanken in het land dit voorbeeld gaan volgen.

De voordelen van de digitale rechtspraak

Uiteindelijk wordt de rechtspraak zo laagdrempeliger en efficiënter. Want er kunnen zo veel meer zaken op de rol komen en de afhandeling zal zo ook vele malen sneller gaan. In feite is het digitale proces dan ook niet heel anders dan wat zich overal in de publieke ruimte afspeelt. Tegenwoordig kunt u bijvoorbeeld uw rijbewijs digitaal verlengen in plaats van fysiek in de rij te moeten staan.

(Bron, Rechtspraak, VNG, Hoge Raad. Foto: Shutterstock)

Online rijbewijs verlengen kan nu in 250 gemeentes: zo werkt het

Geef een reactie