Registeren Inloggen

Dit moet u allemaal regelen voordat u komt te overlijden

U denkt er natuurlijk liever niet aan: uw overlijden. Toch doet u er goed aan om alvast enige voorbereidingen te treffen voor wanneer het moment daar is. Zo komen uw nabestaanden niet voor allerlei beslissingen en regelingen te staan. Wat u allemaal al kunt, of zelfs moet, regelen, leest u in dit artikel.

Uw wensen

Om te beginnen is het goed om te bedenken wat eigenlijk uw wensen zijn. Natuurlijk is het belangrijk om ook rekening te houden met de voorkeuren en wensen van uw omgeving, maar uiteindelijk bepaalt u zelf alle zaken rondom uw overlijden.

Wie krijgt wat bij overlijden?

Zo is het aan u om te bepalen aan wie u bepaalde spullen, geld of zelfs een huis wilt nalaten. Om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, kunt u in een testament vastleggen wie uw erfgenamen zijn. Of wie juist niet. Bent u getrouwd, dan is uw partner bijvoorbeeld automatisch een erfgenaam tenzij u anders aangeeft in het testament. Een andere optie is geven met de warme hand. Op die manier kunt u onbeantwoorde vragen voorkomen en kunt u ook nog de vreugde bij uw omgeving door het krijgen van iets moois meemaken.

Contactpersoon benoemen

Naast (niet) erfgenamen benoemen, is het ook van belang om een contactpersoon aan te wijzen. Dit kunt u zelf laten vastleggen, anders besluiten uw nabestaanden na uw overlijden wie dit wordt. Deze persoon zal namens u en uw nabestaanden het aanspreekpunt zijn en uw lopende zaken afhandelen. De contactpersoon ontvangt bijvoorbeeld alle post en gegevens. Moeten er geldzaken geregeld worden? Hou er dan rekening mee dat alleen een erfgenaam dit mag doen.

Geldzaken na overlijden

Over geldzaken gesproken, bij een overlijden komen veel regelingen met geld kijken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de uitvaart. Of als u deze heeft: de kosten van een uitvaartverzekering. Maar ook nabestaandenpensioen en eventuele schulden of openstaande rekeningen zijn zaken waar u rekening mee moet houden. Door dit alvast te regelen en af te handelen voor uw overlijden, kunt u uw nabestaanden een hoop gedoe besparen.

Online dossier

Naast geldzaken, zijn er ook online zaken waar uw nabestaanden bij moeten kunnen. Door zelf alvast al uw accountgegevens en wachtwoorden bij te houden op 1 plek, kunt u uw naasten alvast helpen voor wanneer het moment daar is. Op die manier kunnen zij gemakkelijk accounts opheffen, maar ook bij de familiefoto’s op uw computer en online gegevens komen.

Uitvaart

Om nog even terug te komen op uw wensen: wat voor uitvaart zou u graag willen? Wilt u liever begraven of gecremeerd worden? Houdt u van bloemen, en zo ja, welke? Heeft u nog specifieke wensen voor muziek, eten of drinken bij de condoleance? En wat voor kist of grafsteen zou u willen? Door dit op te schrijven in een notitieboekje en te bespreken met uw naasten, kunt u het afscheid krijgen wat u graag zou willen.

Wel of niet doneren na overlijden?

Tot slot is het van belang om vast te leggen of u donor wilt zijn na uw overlijden. Heeft u nooit aangegeven dat u geen donor wilt zijn? Dan staat er automatisch in het systeem dat u geen bezwaar tegen orgaandonatie heeft. Wilt u dit veranderen? Dat kunt u doen in het Donorregister. Hier kunt u ook aangeven wat u dan graag zou willen doneren, en wat juist niet. Ook kunt u ervoor kiezen om uw lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Door uw keuze vast te leggen, kunt u verwarring en ongewenste donaties voorkomen.

https://www.maxmeldpunt.nl/geld/zelf-bepalen-naar-wie-uw-erfenis-gaat-dat-regelt-u-zo-bij-testament/

(Bronnen: Archief, Rijksoverheid, MensenlinQ. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie