Registeren Inloggen

Zelf bepalen naar wie uw erfenis gaat? Dat regelt u zo bij testament

Erfenissen, vrijwel iedereen krijgt daar vroeg of laat mee te maken. En het levert vaak gedoe op, ruzie en onenigheid over spullen of over geld. Om gedoe te voorkomen is het belangrijk dat u uw wensen omtrent uw nalatenschap vastlegt, in een testament. Dat gaat via de notaris, die vervolgens het testament inschrijft in het Centraal Testamentenregister.

Alleen officieel testament is rechtsgeldig

Als iemand overlijdt, dan is in het register te zien of er een testament is, wanneer deze is opgemaakt en wie de notaris is. Er is niets te lezen over de inhoud van het testament. En opvragen of er een testament is, kan alleen als iemand al overleden is. Andere vormen van vastleggen, bijvoorbeeld een schriftje of boekje, zijn niet rechtsgeldig.

Niet alles kan in testament

Toch hebben velen geen testament. Mensen denken dat er niets is wat ze nalaten, terwijl dat toch meestal wel het geval is. Al gaat het maar om een kastje, een sieraad, een verzameling. En wilt u onenigheid voorkomen over wie het krijgt als u niets beschreven heeft, dan kunt u dat beter zelf vastleggen. Daarnaast heeft u ook misschien wensen, als het er om gaat aan wie u niets wilt nalaten. Toch kan niet alles in een testament vastgelegd worden. Zo kunt u uw kinderen wel onterven, maar houden zij nog steeds wettelijk recht op de helft van het kindsdeel wat ze anders hadden geërfd. Dat heet de legitieme portie.

Zelf bepalen aan wie we nalaten

Er is meer en meer maatschappelijke druk om deze legitieme portie te schrappen. We willen alles zoveel mogelijk zelf bepalen, dus ook naar wie onze nalatenschap gaat. En omdat we met z’n allen ouder worden, erven we dus ook op oudere leeftijd. De meeste mensen hebben hun leven dan al dusdanig op orde dat een erfenis iets extra’s is, waar hun voortbestaan niet van afhangt.

Goed doel

Misschien wilt u uw nalatenschap wel nalaten aan een goed doel, een goede vriend of vriendin, of een kennis. Toch mag u niet aan iedereen nalaten. Zo mogen zorgverleners in principe geen erfenis van u accepteren. Dat is in de wet vastgelegd, omdat er een afhankelijkheidsrelatie is tussen de patiënt en de zorgverlener. Misbruik ligt daarbij op de loer.

Digitale erfenis

Naast geld en goederen, heeft u tegenwoordig bijna allemaal ook een digitale erfenis. Zorg dat ook hiervoor het een en ander geregeld is, zodat nabestaanden toegang kunnen krijgen tot een rekening, een mailaccount en andere digitale platforms als Facebook. Ook dat kunt u vastleggen bij de notaris.

Leg het goed vast

Het opmaken van een testament kost enkele honderden tot ruim duizend euro. Maar wil het rechtsgeldig zijn, dan moet het door een notaris opgemaakt worden en ingeschreven in het Centraal Testamenten Register. Bedenk ook goed aan wie u bij leven bijvoorbeeld iets beloofd heeft. Een stickertje op een meubel is niet zaligmakend en makkelijk te vervangen of over het hoofd te zien. Dus leg ook dit vast, wie krijgt de sieraden, wie de oude auto, of het bijzondere kunstwerk.

Geven bij leven

Daarnaast is het goed om te realiseren dat het uw vermogen, uw huis en uw spullen zijn. Vaak zegt de familie wel dat u alles op moet maken, of helemaal zelf moet weten wat u doet. Toch kan er achteraf nog weleens gedoe over ontstaan. Wat u altijd nog kunt doen is geven bij leven, dan bent u er van a tot z bij betrokken. Is de verdeling pas na uw dood, dan is het goed voor de nabestaanden te weten dat ze bij een erfenis meestal erfbelasting aan de Belastingdienst moeten betalen.

Bekijk hier de hele uitzending van Meldpunt.

Een derde wil familieleden uitsluiten van erfenis

Geef een reactie