RegisterenInloggen

Mensen met handicap onterecht dubbel verzekerd

Mensen met een handicap die langdurige zorg en toezicht nodig hebben, lopen het risico dubbel verzekerd te zijn. Velen van hen hebben bijvoorbeeld een aanvullende tandartsverzekering. Maar dit is helemaal niet nodig, want de Wet Langdurige Zorg vergoedt deze kosten al. Toch verkoopt onder andere verzekeraar Menzis deze overbodige aanvullende verzekering.

Al in 2006 aangekaart

Een groep ouders van gehandicapte kinderen trekt hierover in 2006 al aan de bel. Initiatiefnemer Jan Wegdam merkt dat zijn gehandicapte zoon Rogier dubbel verzekerd is. Na veel gesteggel biedt Menzis zijn excuses aan. Ook krijgt Wegdam 83.000 euro terug aan betaalde premie voor andere ouders. Die staat hij overigens nog steeds bij.

Maar hetzelfde gebeurt in 2010

Maar daar houdt het niet op. Jan Ekelenkamp is de vader van de verstandelijk beperkte Anne. Voor haar sluit hij in 2010 een aanvullende tandartsverzekering af bij Menzis. Ekelenkamp: “Aan de telefoon is mij niets gezegd of die verzekering wel nodig was. Maar ik gaf wel aan dat mijn dochter in een instelling kwam te wonen. Daarmee viel ze onder de Wet Langdurige Zorg.”

Wegdam zegt dat de verzekeraar gewoon doorgaat met het verkopen van dubbele verzekeringen. En volgens hem doen andere verzekeraars precies hetzelfde.

De ‘verkeerde’ Menzis

Jan Ekelenkamp betaalt 4 jaar premie voor die aanvullende verzekering. Maar dit hoeft dus helemaal niet. Begin 2020 sleept Wegdam samen met een aantal ouders Menzis voor de rechter. Dat proces duurt en duurt maar. In 2021 zegt de rechter in Arnhem dat ze de verkeerde Menzis hebben gedagvaard.

De klagers moeten niet Menzis Zorgverzekeraar aanklagen, maar Menzis NV. Want die is verantwoordelijk voor de aanvullende verzekering. Wegdam is hier boos over. “Ze staan allebei op het polisblad. En de klant kan de premie op maar 1 rekening van 1 rechtspersoon storten.”

Privacy maakt het lastig

Verzekeraar Menzis vindt dat het niets fout doet. De privacywet zit het checken op een overbodige verzekering in de weg. Zorgverzekeraar Menzis mag namelijk geen informatie uitwisselen met het Menzis Zorgkantoor. Maar juist dáár kunnen ze zien of er een aanwijzing is voor de Wet Langdurige Zorg.

Daarnaast wijst Menzis op de eigen verantwoordelijkheid van de verzekerde bij het afsluiten van een aanvullende verzekering. Het voorkomen van een dubbele dekking valt onder de eigen verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en cliënten, stelt de verzekeraar. Nieuwe cliënten binnen de Wet Langdurige Zorg zouden tegenwoordig moeten horen of ze misschien onnodig verzekerd zijn.

Donderdag 31 maart 2022 dient de rechtszaak tegen Menzis om 13.00 uur bij de Rechtbank Arnhem.

Neem uw verzekeringen door: Welke heeft u nodig en welke niet?

Geef een antwoord

Reactie

  1. Dit artikel komt op een juist moment! Ik ervaar exact dezelfde kwestie met een aantal clienten waar ik mentor van ben en waarbij betrokken bewindvoerderskantoor tot op heden de kwestie laat liggen. Ik zou erg graag in contact komen met dhr. Jan Egdam.
    Veel succes as donderdag met de zitting Rechtbank Arnhem en ik volg het graag.
    Ik ben binnen 1 vg zorginstelling al ruim 2 jaar bezig en door klachtencommissie in het gelijk gesteld. Ondanks dat de RvB toegezegd heeft het advies van klachtencommissie volledig te zullen overnemen, besluit deze instelling op eind van het jaar dit toch niet te doen. Dus voor het zoveelste jaar toch weer aanvullende zorgverzekeringen afsluuren of clienten behandeling uit eigen middelen moeten betalen! Er zijn bewindvoerderskantoren die dus klakkeloos medische- en zorgkantoren betalen! Zorgkantoor, IGJ en NZa zijn al een poos hiervan op de hoogte. Inmiddels deze kwestie bij leden van de Tweede Kamer gemeld en Kamervragen worden binnenkort voorbereid.
    Ik heb dus graag contact met dhr Jan Egdam. Vriendelijke groet, Carla de Bree