Registeren Inloggen

Mag mijn werkgever om mijn vaccinatiebewijs vragen?

In restaurants, bioscopen en theaters is het laten zien van een coronabewijs verplicht. Alleen nu blijken ook steeds meer werkgevers hierom te vragen. Maar mag dat eigenlijk wel en wat zijn uw rechten als werknemer?

Vaccinatiebewijs laten zien

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens behoort uw vaccinatiebewijs tot uw bijzondere persoonsgegevens. Dat is zo omdat uw vaccinatiebewijs gezondheidsgegevens zijn. Dit betekent dat uw werkgever hier wel om mag vragen, maar dat u hier geen antwoord op hoeft te geven. Volgens de website van de Rijksoverheid moet de werkgever wel een goede reden hebben om naar uw bewijs te vragen. En als u uw bewijs laat zien, mag de werkgever hier niets mee doen. De werkgever mag gezondheidsgegevens van individuele werknemers namelijk niet verwerken. Alleen als er een wettelijke uitzonderingsmogelijkheid is, mag dat, volgens de Rijksoverheid, wel.

Mag de bedrijfsarts mij vragen om mijn vaccinatiestatus?

Ook de bedrijfsarts kan, met een goede reden, vragen naar uw vaccinatiegegevens. Maar deze arts mag uw gegevens niet doorgeven aan de werkgever, zegt jurist Bert Kersten van Stichting Achmea Rechtsbijstand. De bedrijfsarts heeft namelijk net als elke andere arts een beroepsgeheim. Volgens de website van de Rijksoverheid mag een bedrijfsarts wel een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers in het bedrijf met de werkgever delen. Ook zou de bedrijfsarts advies mogen geven over maatregelen en over de inrichting van het werk.

Verplicht vaccineren

De werkgever mag u volgens de stichting en de Rijksoverheid nooit verplichten om een vaccinatie te nemen. Dit is namelijk uw eigen keus en dat is ook vastgelegd in de wet. Zo is er artikel 11 van de Nederlandse Grondwet waarin het recht op de ontastbaarheid van het menselijk lichaam wordt beschreven.

Werkzaamheden aanpassen

Wat als de werkgever weet dat u niet bent gevaccineerd of als u dit niet wilt zeggen? Dan kan de werkgever uw werkzaamheden aanpassen. De werkgever moet namelijk belangen afwegen. Kersten zegt: ”Het is aan de ene kant zwaarwegend dat een werknemer niet kan worden verplicht om een vaccinatie te nemen. Aan de andere kant heeft de werkgever de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is daarom belangrijk dat de werkgever dan met de werknemer in gesprek gaat”.

Als er verschillende maatregelen mogelijk zijn, en de werkgever met een redelijk voorstel komt, dan zult u dat volgens de website van de Rijksoverheid moeten accepteren. Hieronder kan vallen: een aangepast werkrooster, een andere werkplek, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of thuiswerken. Volgens Kersten is een verbod om naar het werk te komen echt een allerlaatste optie. Dat kan volgens hem pas worden ingezet als ”alle andere mogelijke oplossingen in deze belangenafweging zijn betrokken”.

Niet mee eens

Komt u er niet uit met uw werkgever? Dan kunnen jullie naar de rechter. Deze weegt de belangen van de werkgever en u af. Op de website van de Rijksoverheid wordt uitgelegd waar de rechter naar zal kijken in het proces. Bijvoorbeeld of er is voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium: is vaccinatie nodig om coronabesmetting op de werkvloer zoveel mogelijk tegen te gaan? Verder kijkt de rechter naar het proportionaliteitscriterium. Dit gaat in op hoe dingen zich verhouden tot de belangen van de werknemer. Als laatste wordt het subsidiariteitsbeginsel bestudeerd. Daarbij kijkt de rechter of de werknemer het doel ook op een minder ingrijpende manier kan bereiken. Uiteindelijk beslist de rechter of u zich moet houden aan wat de werkgever van u vraagt.

Doorbetaald bij ziekte

Heeft u zich niet laten vaccineren maar bent u nu besmet met het coronavirus? Ook dan heeft u volgens de stichting recht op loon terwijl u ziek bent. Dat komt volgens hen omdat u niet met opzet ziek bent. Alleen wanneer u met opzet of door grove schuld ziek bent, mag de werkgever uw loon stopzetten.

Geef een reactie

Reacties (9)

  Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten legt het duidelijk uit:
  #36 – Mag een werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren of daarnaar vragen?
  https://youtu.be/JLbde2P16hU

  Wat een ongelofelijke kromme redeneringen allemaal. Wel vragen, niet antwoorden, wel inzicht verkrijgen maar niet mogen doorgeven enzovoort. Ik hoop dat er snel een verplichting komt dat iedereen zich op zijn werk – ter bescherming van anderen – verplicht heeft laten inenten. Anders naar thuis blijven werken. Zo blijft iedereen die zich niet wil laten inenten die vrijheid houden, maar dat heeft dan wel gevolgen. En dat heeft niets met discriminatie te maken. Voor het rijden van een auto heb je ook een rijbewijs nodig.

   Deze heer geeft dus absoluut geen idee wat er zich momenteel achter de schermen afspeelt gezien zijn antwoord. Ga een googelen op agenda 2030 en de daarbij behorende uitrol, wellicht wordt e.e.a dan duidelijk. We worden razendsnel een dictatuur ingerommeld, maar de meeste mensen hebben echter geen idee wat er nu werkelijk speelt.

   Wat een ongelofelijke kromme gedachten zeg!Als je een auto wilt rijden weet je dat zeker. Covid krijgt lang niet iedereen plus gevaccineerd kun je het evengoed krijgen en een ander besmetten. Ook zijn er mensen die om medische redenen geen spuit willen

  Onzin er wordt vanuit gegaan dat een niet gevaccineerde besmettelijk is dat is lulkoek
  Gevaccineerden die in hun vrije tijd met ongevacineerden omgaan zijn dus nooit besmettelijk

  Complete waanzin om tegen werknemers die niet gevaccineerd zijn en/of het niet willen zeggen maatregelen te treffen onder het mom van de veiligheid op de werkvloer.

  Het staat vast dat OOK GEVACINNEERDEN evenals de ongevaccineerden besmet kunnen raken en het door kunnen geven aan anderen.

  Dus zowel wel als niet gevaccineerden vormen voor elkaar een net zo groot gevaar.

  Wel gevaccineerden maken echter een kleinere kans om op de IC terecht te komen.

  Verder is er géén verschil tussen wel of niet ziek kunnen worden en/of besmettelijk voor een ander zijn.

  Het slaat dus helemaal nérgens op om niet gevaccineerde werknemers apart te laten werken van de gevaccineerden.

  En een verwijzing naar de website van de overheid is vergelijkbaar met een verwijzing naar een sprookjesboek.

  Tientallen bewezen leugens door Rutte en de Jonge hebben de geloofwaardigheid van de overheid allang te niet gedaan.

  Overheid kent zelf de wetgeving niet en/of treed de wetten met voeten.

  Het is opvallend, dat de generatie die thans het landsbestuur vormt, zo weinig historisch besef heeft. Tot 1940 (komst van de Duitsers) werden kinderen niet toegelaten op school, als er geen bewijs van vaccinatie overgelegd kon worden, het zg. “pokkenbriefje”. Dit was ‘gewoon’ VERPLICHT. Iedereen hield zich daar ook aan. Tijdens de Duitse overheersing werd die verplichting afgeschaft. Jongens die later in militaire dienst kwamen en dus niet gevaccineerd waren, werden alsnog tijdens hun rekrutentijd gevaccineerd (kregen wel daarbij een extra injectie ter bescherming).
  Wat vroeger wel kon, kan nu niet meer. Is het nu zo veel beter? Protesten alom!
  Hoeveel protesterende jonge ouders zijn er nu bij de inentingen van hun baby’s op de consultatiebureaux?

   terug naar de Duitse praktijken dan maar??? ongevaccineerden Niet welkom??

  Sinds wanneer moet men verplicht meedoen aan een experiment ? Hier is totaal geen sprake van een vaccin, het gaat hier om genetische manipulatie waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Misschien even opzoeken in internet o.a. de uitleg van Prof. Dr. Piërre Capel.