Registeren Inloggen

Pas op voor deze valkuilen bij bewindvoering en onder curatele stellen

In de uitzending van Meldpunt op 12 januari is te zien hoe een dochter, ondanks dat ze onder curatele staat bij haar vader, leningen voor enorme bedragen kan afsluiten. Dit heeft een schuld van maar liefst 40.000 euro tot gevolg. Maar wat betekent onder curatele en onder bewindvoering staan precies en hoe kunt u dit regelen indien nodig?

Wanneer iemand onder curatele of bewindvoering plaatsen?

Het onder curatele stellen of onder bewindvoering plaatsen van een dierbaar familielid gebeurt niet zomaar. Wanneer een persoon niet in staat is om zijn of haar eigen financiële en persoonlijke zaken te regelen kan deze maatregel uitkomst en bescherming bieden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dementie, een verstandelijke beperking of psychische problemen.

Wat is het verschil tussen curatele en onder bewind?

Het onder curatele stellen van een familielid is een juridische maatregel waarbij de persoon volledig handelingsonbekwaam wordt verklaard. Dit betekent dat hij of zij geen rechtshandelingen meer kan verrichten zonder toestemming van de curator. Het onder curatele stellen moet u aanvragen bij de rechtbank.

Het onder bewindvoerderschap plaatsen van een familielid is een minder ingrijpende maatregel. Hierbij wordt alleen het vermogen van de persoon onder bewind gesteld. De bewindvoerder beheert dan de financiële zaken van de persoon, maar de persoon blijft wel handelingsbekwaam. Het onder bewindvoerderschap plaatsen moet u aanvragen bij de kantonrechter.

Hoe kunt u een familielid onder curatele of bewindvoering plaatsen?

Om een familielid onder curatele of onder bewindvoerderschap te stellen, moet er sprake zijn van een ernstige situatie waarin de persoon niet meer in staat is om zelfstandig beslissingen te nemen of zijn of haar financiën te beheren. Het is belangrijk om hierbij de juiste juridische stappen te volgen en advies in te winnen bij een jurist of advocaat gespecialiseerd in familierecht.

Uiteraard gaat u er vanuit dat dit door de betrokken instanties wordt geregeld. Toch is het aan te raden om ook nog zelf te controleren of dit daadwerkelijk geregistreerd staat in het centrale curatele en bewindregister (CCBR). Dit register houdt bij welke personen onder curatele of bewindvoering zijn gesteld en wie hun wettelijke vertegenwoordiger is. Door deze registratie kan er toezicht worden gehouden op de financiële en persoonlijke belangen van de betreffende persoon. Het register is ook openbaar. Zo kunnen banken controleren of mensen daar geregistreerd staan en voorkomen dat ze grote leningen aan hen verstrekken.

Toch mis

In de uitzending van Meldpunt op 12 januari is te zien dat het toch mis kan gaan. De 32-jarige dochter van het stel Lafeber staat na vervelende voorvallen met schulden onder curatele bij haar vader. Wanneer zij een dochtertje krijgt willen haar ouders dit omzetten naar bewindvoering zodat zij de voogdij over haar kind niet kan verliezen. Een paar jaar later blijkt hun dochter wederom enorme leningen te hebben kunnen afsluiten voor maar liefst een totaalschuld van 40.000 euro. Bovendien is de omzetting naar bewindvoering nooit doorgevoerd door de rechtbank vanwege een landelijke storing op het moment van doorgeven. Wie is verantwoordelijk voor de fout en moet opdraaien voor de schulden? Rogier dook in de zaak en geeft uitleg in de studio.

(Bron: Rijksoverheid, Rechtspraak.nl. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (2)

  Wij zijn bewindvoerder sinds 1 december 2005 en mijn dochter staat niet in het bewind register. De reden hiervan is hoogstwaarschijnlijk dat deze bewind voering voor 1 januari 2014 in werking is getreden en dan heeft er meestal geen registratie plaats gevonden.
  Maar waarom niet, dat is de vraag. Weten jullie dat? Iedereen moet er toch in.
  Helaas is dit niet in uw programma genoemd. Gaarne zien wij uw reactie tegemoet
  en in uw programma alsnog genoemd

  Met vriendelijke groet,
  Familie Bettenbroek

   Hallo Familie Bettenbroek,

   Dit komt omdat alleen specifieke bewinden vanwege schulden vanaf 2014 in dit bewindsregister zijn opgenomen en bewinden waarvan op de zitting is besproken dat het bewind ingeschreven moet zijn in het register. Voor bewinden uitgesproken voor 2014 is dit wel mogelijk, maar moet dit schriftelijk verzocht worden, en wordt dit daarna opgenomen in het bewinds/curatele register.
   Groet Maurits (bewindvoerder)