RegisterenInloggen

Stemmen als u in het buitenland woont, zo werkt het

Ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen is stemmen bij de Nederlandse parlementsverkiezingen belangrijk. Maar hoe werkt het? En welke thema's zijn voor deze groep belangrijk? Carole Overmaat woont al 15 jaar in Australië en schrijft elke maand een column over waar u op moet letten als u in het buitenland woont.

Maak een geïnformeerde keuze

“Heeft U zich als Nederlander in het buitenland geregistreerd voor de verkiezingen? Zo ja, dan mag u stemmen. Stichting Nederlanders buiten Nederland is een politiek-neutrale belangenorganisatie. De stichting vindt het belangrijk dat Nederlandse kiezers buiten Nederland zo objectief mogelijk worden geïnformeerd. ‘De politiek’ maakt beslissingen die Nederlanders in het buitenland raken. Bijvoorbeeld door Nederlandse Consulaten weg te bezuinigen.

Zo werkt stemmen vanuit het buitenland

De aankomende verkiezingen zijn op 17 maart 2021. Stemmen kunt U doen door het formulier, dat naar uw huisadres in het buitenland wordt gestuurd, in te vullen en terug te sturen. Natuurlijk kunt u een stembiljet ook naar de Nederlandse ambassade in uw woonland sturen. Dan wordt het stembiljet per diplomatieke post naar Den Haag verstuurd. Dit is waarschijnlijk beter, omdat de internationale posterijen notoir onbetrouwbaar zijn.

Volmacht

Misschien heeft u iemand gevolmachtigd in Nederland. Volgens Stichting Nederlanders buiten Nederland is dit een goede optie. U kunt zo het probleem van het ‘te laat aankomen van stemmen uit het buitenland’ omzeilen. De Stiching Nederlanders Buiten Nederland heeft hierover een campagne gemaakt genaamd “Vol op de volmacht”.

Verkiezingsthema’s die belangrijk zijn voor Nederlanders in het buitenland

Momenteel zijn de verkiezingscampagnes in volle gang en wordt het thema dubbele nationaliteit bij verschillende verkiezingsprogramma’s onder de aandacht gebracht. Zoals ik nu kan zien zijn er 3 partijen die voor de dubbele nationaliteit zijn. Deze partijen zijn D66, Groen Links en PvdA. Natuurlijk is niet alleen dubbele nationaliteit belangrijk.

Stemwijzer

Daarom heeft de SNBN een stemwijzer ontwikkeld waarin zaken die interessant zijn voor Nederlanders in het buitenland opgenomen zijn. Op basis van verschillende bronnen (waarbij de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen de allerbelangrijkste graadmeter vormen) is de stemwijzer met een schaalverdeling van 1 tot 5 ontwikkeld, waarbij 5 het ‘beste’ is voor de Nederlanders in het buitenland. Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland leest u op de site stemmenvanuithetbuitenland.nl.”

Carole is sinds 2 jaar hoofdredacteur van de Nederlandse krant in Australië, de Dutch Courier, en zit in het bestuur van de stichting Nederlanders Buiten Nederland. Voor Meldpunt schrijft ze elke maand een column over waar u op moet letten als u in het buitenland woont. 

Nederlander in het buitenland? Pas op voor verliezen nationaliteit

Geef een antwoord