Registeren Inloggen

De Liv Inn: Huurwoningcomplex met kroeg en zorg in plaats van verpleeghuis

Volgens Conny Helder is de Liv Inn de ultieme manier om het tekort aan verpleeghuisplekken op te lossen. Een complex sociale huurwoningen met binnentuin, kroeg en gemeenschappelijke ruimtes, en een eigen appartement voor de zorgverleners. Wie er eenmaal woont, hoeft niet te verkassen naar een verpleeghuis.

De zorg wordt onbetaalbaar

Opnieuw trekt het Zorginstituut aan de bel: de organisatie van de zorg moet anders. Als er niets gebeurt wordt deze compleet onbetaalbaar. Over 20 jaar gaat dan een/derde van de complete Rijksbegroting naar de zorg. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft al eerder op de trommel geroffeld: in de (nabije) toekomst is de huidige zorg niet meer te handhaven. Niet alleen is er geen geld meer voor, ook het personeel in deze beroepstak blijft ver achter. Neem als voorbeeld de verpleeghuizen. Er is te weinig personeel en er zijn te weinig bedden. Toch kunnen niet alle ouderen zelfstandig thuis blijven wonen. Is er een tussenoplossing?

Prettig ouder worden

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg spreekt met enthousiasme over de Liv Inn in Hilversum.  Het is een complex bestaande uit 150 sociale huurwoningen aan de rand van het centrum.  De doelgroep: ouderen die niet meer thuis willen of kunnen wonen en er naast een prettige woonomgeving ook zorg ontvangen. Of beter gezegd: zorg kunnen ontvangen. De meeste bewoners zijn niet ziek, maar hebben af en toe hulp nodig en die krijgen ze van medewerkers die daarin gespecialiseerd zijn. Het is volgens Helder de ideale woonvorm tussen thuis wonen en het verpleeghuis.

Zorg in het gebouw

Prettig is dat de zorgmedewerkers niet van buiten hoeven te komen, maar een aparte ruimte in het gebouw hebben. Prettig oogt overigens het hele complex. De bewoners wonen allen zelfstandig, hebben een aantal grote gemeenschappelijke ruimten, een grote binnentuin, en zelfs een gezellige bruine kroeg. Opvallend is ook dat de mensen die er eenmaal wonen, er kunnen blijven wonen. Je hoeft dus niet -als het lichaam niet meer wil- te verkassen naar een verpleeghuis. Alleen als bewoners een gevaar worden voor medebewoners worden (bijvoorbeeld door schreeuwen, agressie of overlast) moeten ze verhuizen.

Solliciteren

Hoe kom je in aanmerking voor een woning in de Liv Inn?? Neem contact op met de woningcooperatie Habion: habion@vanderlinden.nl Schrijf een soort sollicitatiebrief waarin je uit de doeken doet waarom je in de Liv Inn wilt wonen. Na de brief volgt een kennismakingsgesprek.  Je moet immers wel “een beetje passen” in de complete groep. Voorop staat: sociaal zijn, andere bewoners willen helpen als dat nodig is, en je amicaal opstellen.  Ook mensen met dementie en met lichte psychiatrische problemen zijn welkom.

Geef een reactie

Reactie

    Op zicht een prima iniatief , zo zouden er veel meer moeten zijn juist ook in Nederland !
    Al jaren zijn er zoveel verschillen t.a.v. opvang / leef plezier van mn ouderen verkwanseld !
    Hopelijk wordt dit verder uitgebreid in geheel Nederland !!