Registeren Inloggen

Groene stroom maakt een sprong voorwaarts

Er is hoop voor groene energie. In tweede week van april 2022 is 54 procent van alle elektriciteit groen, meldt energieopwek.nl. Dat is goed nieuws, nu we versneld van het gas af willen. “Het gaat langzaam maar zeker de goede kant op, maar het kan allemaal nog veel sneller,” zegt Jeroen Windt, woordvoerder van Klimaatakkoordvoorzitter Ed Nijpels.

Eenmalige piek die past in een trend

Elke dag staat er een opgewekt groen bericht op de website van Energieopwek.nl. Dat is een samenwerkingsverband van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, Netbebeer Nederland, netbeheerder Tennet en de Gasunie. Voor het eerst is meer dan de helft van onze elektriciteit duurzaam opgewekt. “Dat was een eenmalige piek,” merkt Windt op. “Maar het past in een trend van een groei van de productie van duurzame energie.”

Energieakkoord 2013

De tijdlijn van de energietransitie begint in 2013. Toen is het Energieakkoord afgesloten en Ed Nijpels werd daar voorzitter van. “De kern van dat akkoord was de energietransitie te versnellen, want Nederland liep mijlenver achter. Het doel was om in 2023 16 procent van ál onze energie – voor stroom, warmte en transport – duurzaam zou zijn opgewekt. Dat doel gaan we zeker halen.”

Klimaatakkoord 2019

Die 54 procent van de tweede week van april gaat alleen over stroom, niet de totale energievoorziening. Die grote piek in duurzame stroom kwam door een week met opvallend veel wind en zon. Dat is een tamelijk zeldzame combinatie. “We liggen steeds beter op schema. In 2015 kwam het klimaatakkoord van Parijs,” vult Windt aan. “Dat is uitgewerkt voor Nederland in het klimaatakkoord van 2019. En met het nieuwe kabinet gaan we nóg ambitieuzer zijn. Er zijn al veel meer zonnepanelen op daken en windparken op zee dan in de stoutste dromen van 2013. De groene energieproductie stijgt almaar verder. Op dit moment liggen er al bij 1,5 miljoen huishoudens zonnepanelen op het dak.”

Minder afhankelijk

Het energieakkoord van 2013 is als voorloper opgegaan in het Klimaatakkoord van 2019. Daarin staat CO2-reductie centraal. De energietransitie is nu onderdeel van dat grotere akkoord. Daar komt nu nog bovenop dat we minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld Russisch gas of Arabische olie of de milieuonvriendelijke winning van schaliegas. Er komen dus steeds meer redenen bij voor vergroening.

In 2030 70 procent duurzame stroom

Het Klimaatakkoord spreekt nog van een doel dat 70 procent van alle stroom in 2030 duurzaam moet zijn opgewekt. Maar de rekenmeesters van het onafhankelijke Planbureau Leefomgeving zeggen dat 75 procent al mogelijk moet zijn. Een andere positieve ontwikkeling die de voortgangsoverleg Klimaatakkoord constateert, is het ontstaan van lokale energiecoöperaties. “Dat is ook zo afgesproken in het het Klimaatakkoord,” voegt Windt toe. “Bij nieuwe duurzame projecten zou 50 procent lokaal eigendom moeten zijn. Dat zie je nu ook ontstaan.”

Soms werken ze samen met de grote energiebedrijven. Steeds meer mensen raken betrokken bij die energietransitie. Waar eerst vooral de groene overwegingen telden, daar raken mensen ook steeds vaker zakelijk geïnteresseerd. Want ze kunnen er geld mee gaan verdienen.

Stroomnet verbeteren

Als het stroomnet nog verbetert, is er nóg meer mogelijk. Door de nog te dunne kabels, die er nu nog liggen, raakt het te gauw overbelast. Maar dat is werk in uitvoering. De regering heeft het op de agenda gezet.

Foto: ANP

Acht vragen over de hoge energieprijzen. Consumentenbond geeft antwoord

Geef een reactie

Reactie

  NH Nieuws meldt hieromtrent op 11 april het volgende (quotes);

  Het stroomnetwerk in Noord-Holland heeft het zwaar, door het groeiende elektriciteitsverbruik. Energieslurpende bedrijven en woonwijken worden even niet gebouwd, om het stroomnetwerk te ontlasten.
  Op het net is meestal genoeg ruimte, maar op een zonnige dag vallen zonnepanelen uit.
  Niet alleen het gebruiken van elektriciteit, maar ook het zelf opwekken van elektriciteit heeft een sterk elektriciteitsnetwerk nodig – mocht je extra elektriciteit terug willen leveren. Netbeheerder Liander meldt dat in grote delen van West-Friesland en Amsterdam het stroomnet vol zit. Voor de huishoudens met zonnepanelen is er weinig aan de hand: voor het beetje energie dat zij opwekken is genoeg ruimte.

  Op zonnige dagen kan het wel misgaan. Er wordt dan veel meer energie opgewekt dan verbruikt, waardoor huishoudens juist veel kunnen terugleveren aan het stroomnetwerk. Verouderde stroomnetwerken kunnen dat niet aan en de zonnepanelen schakelen tijdelijk uit. Er wordt dan geen energie opgewekt en eigenaars lopen geld mis, want juist met de extra opgewekte energie kunnen zij verdienen.

  Het uitschakelen heeft te maken met de netspanning. Veel stroom op het netwerk en weinig verbruikers betekent dat de netspanning oploopt. Bij een te hoge spanning schakelen de omvormers in de zonnepanelen vanwege de veiligheid vanzelf uit. Het uitschakelen gebeurt incidenteel en duurt, afhankelijk van de omstandigheden, een paar minuten of enkele uren.

  Het aantal klachten hierover groeit afgelopen vier jaar, en verdubbelde in 2021. Het is onduidelijk hoevaak dit probleem voorkomt, omdat mensen het zelf moeten opmerken en melden bij de netbeheerder.

  “Zonnepanelen van particulieren leveren over het algemeen vooral energie voor het eigen huishouden op. Overdag kun je het direct zelf gebruiken en van dat kleine beetje extra dat je opwekt, heeft het netwerk nauwelijks last.”

  De miljardenuitbreiding van Lianders stroomnetwerk is hard nodig. “Er is geen handige manier om zonne-energie zelf op te slaan: batterijen zijn vaak te duur en de elektriciteit moet je alsnog binnen een paar dagen gebruiken. Je kunt het niet bewaren voor de winter, zoals soms wordt gedacht. Als we willen verduurzamen moet het netwerk verbeterd worden.”

  Kortom: wel willen is nog niet ook kunnen.