Registeren Inloggen

Grootouders voeren actie voor beter klimaat

“We doen het voor onze kleinkinderen. Actie voeren om de planeet leefbaar te houden. Als we niets doen gaat het helemaal verkeerd”. Sietse Brouwer is lid van de kerngroep van “Grootouders voor het Klimaat”. De groep bestaat uit bezorgde ouderen, opa’s en oma’s, die niet werkloos toezien hoe de aarde sneller opwarmt.

Akkoord van Parijs. Vijf jaar later

Midden december 2015 werd met trommelgeroffel het Akkoord van Parijs ondertekend. Doel: het beperken van de opwarming van de aarde. Bijna alle landen zetten hun handtekening onder het verdrag. Eindelijk zouden echte stappen worden gezet. Stappen om fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardolie terug te dringen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder, en nog steeds ver verwijderd van het doel.

De politiek sliep

Een jaar na de ondertekening van Parijs werd “Grootouders voor het Klimaat” opgericht. Louter uit bezorgdheid. Elke politieke partij had wel een nota geschreven over klimaatverandering.  Maar helaas bleef het daar bij. “Grootouders voor het Klimaat” wil de politiek wakker schudden.

Daar staan ze

Elke eerste en derde donderdag van de maand verzamelen 20 tot 40 mensen zich op het Plein in Den Haag, pal voor de Tweede Kamer. In 2020 gebeurde dat door corona slechts in het begin van het jaar en twee keer in oktober. Maar als het virus onder bedwang is, staan ze er in 2021 weer.

Stijgende zeespiegel

De beweging heeft een manifest opgesteld, een oproep voor een leefbare wereld. Een wereld waarin ook hun kleinkinderen een toekomst hebben. Volgens Sietse Brouwer maken velen zich zorgen over een stijgende zeespiegel. Terecht, we leven en wonen voor een groot deel onder zeeniveau.

Voedseltekorten

Maar nog meer zorgen moeten wij ons maken over de landbouw. Door de opwarming kunnen volgens Sietse Brouwer voedseltekorten ontstaan. Langdurige droogte maakt delen van onze planeet ongeschikt voor landbouw. Mensen gaan op zoek naar voedsel elders. Het gevolg kan rampzalig zijn: volksverhuizingen en gewelddadige uitbarstingen.

Elke politicus wordt aangesproken

Twee donderdagen per maand komen leden van de beweging dus samen in Den Haag. Ze verzamelen zich om 14.00 uur tegenover de Tweede Kamer. Eerst in een kring, en vervolgens maken ze een rechte lijn tegenover de ingang van het parlement. De lijst van politici die ze hun manifest aanbieden is lang en indrukwekkend. Kamerleden, ministers, staatssecretarissen. “Grootouders voor het Klimaat” heeft bijna iedereen gesproken, uitgezonderd Forum en de PVV.

Manifest

Elke politicus krijgt het manifest aangeboden. Daarin pleiten ze voor een omschakeling naar een duurzame economie, beperking van opwarming van de aarde en het terugdringen van de CO2-uitstoot. De leden benadrukken telkens dat ze het doen voor hun kleinkinderen.

Maatregelen kosten veel geld

Sietse Brouwer benadrukt dat 70 procent van de Nederlanders overtuigd is van de gevaren. Oplossingen zijn er, zoals een totale afkoppeling van het gas en het realiseren van een duurzame landbouw. Dat kost de overheid, het bedrijfsleven, u en ik veel geld.

Peanuts

”Maar vergeleken met het noodprogramma voor corona is het peanuts”, legt Sietse Brouwer uit. Hij hamert erop dat er weinig tijd te verliezen is.   Om die ingrijpende maatregelen te nemen is een maatschappelijk draagvlak nodig. “Grootouders voor het klimaat”, met inmiddels 4000 sympathisanten, werkt aan dat draagvlak. Meer info over de groep vindt u op hun site.

Geef een reactie

Reactie

  Geachte Sietse Brouwer, lid werkgroep bezorgde grootouders.
  Ik ben grootouder en bezorgt over het klimaat. Waar ik meer bezorgt over ben dat is uw aanpak en die van de politiek. U zegt terecht we doen het verkeerd. Dat Parijs akkoord is een gedrocht ; een farce zo u wilt. En u holt er achter aan in alle ( on) wijsheid. Zorgelijk.!
  Met meer dan 200 /260 landen met allen een EIGEN BELANG kun je geen goede afspraak maken inzake de klimaat problematiek. Wel gaat het welzijn en de welvaart met grote sprongen achteruit. Het klimaat verbeteren gaat geld kosten. Dan ga je geen geld verspillen om vervuiling te maken en voor je uit te schuiven. Zonpanelen en windmolens zijn vervuilend. Zijn NU “rendabel” ? met bakken subsidie. Net als elektrische auto’s. Maar de ellende komt later.!
  Wat is schoner, aardgas gebruik, of aardgas omzetten in elektriciteit 46 % rendement
  Of aardgas omzetten via elektra naar waterstof .rendement 11 %.
  Jaa; maaar aardgas is fossiele brandstof. Dat geld niet voor een bio centrale.? Kijk eens naar beide schoorstenen wat de uitstoot is. Ik verzoek u eens zelf na te denken.
  Men kan de windmolen wieken niet meer kwijt, Na vier/ zes jaar afgeschreven . met een nieuwe grotere molen krijg ik opnieuw 100% subsidie .Zonpanelen is ook zwaar gif afval vanwege de zware metalen. Hellub met een kritische reactie, Met horigheid aan de multi bedrijven lossen we niets op . Vergeet de zwakbegaafde politiek. Vr. Groet, Henk.