Registeren Inloggen

Hoe voorkomt u geluidsoverlast van warmtepompen en airco’s?

In de komende jaren gaan steeds meer mensen warmtepompen en airco’s gebruiken. Hoewel ze erg handig zijn, kunnen ze ook voor geluidsoverlast zorgen. Hoe kunt u gedoe met uw buren voorkomen?

Steeds meer warmtepompen, maar ook overlast

In 2050 is Nederland van het gas af. Dat klinkt nu nog mijlenver weg en dat is het ook, maar stapsgewijs gaan we het gasverbruik afbouwen. Een grote stap die we hierin maken is dat in 2026 een all-electric of hybride warmtepomp de norm wordt waarmee wij onze huizen verwarmen. En door klimaatverandering zullen de temperaturen steeds verder oplopen en airco’s steeds meer gebruikt gaan worden.

Uit grootschalig onderzoek van Techniek Nederland, de overkoepelende organisatie die de installateurs van warmtepompen vertegenwoordigt, blijkt dat de meeste mensen het gebruik van de warmtepomp positief ervaren. Toch is er ook scepsis rondom de warmtepomp. Het is een duur apparaat en de buitenunit zorgt nogal eens voor geluidsoverlast. Vereniging Eigen Huis omschrijft het geluid van een warmtepomp die op volle toeren draait als een koffiemachine voor koffiebonen; dit is zo’n 55 db aan geluid. Dit geluid, deze constante zoem, kan door buren als heel vervelend ervaren worden. Hetzelfde geldt bij het gebruik van airco’s, zeker als deze verkeerd zijn afgesteld. Een burenruzie licht op de loer. Hoe kunt u voorkomen dat dit u overkomt?

Erkende installateur

Ga alleen in zee met een erkende installateur, aangesloten bij Techniek Nederland. Een erkende installateur beschikt over de juiste vakbekwaamheid. Deze persoon heeft kennis en ervaring met plaatsing van warmtepompen en airco’s. Bovendien werken deze installateurs met het juiste gereedschap en meetinstrumenten.

Laat u adviseren

Laat u door de installateur adviseren over de geschiktheid van uw huis voor een warmtepomp of airco. Als uw huis niet goed is geïsoleerd, dan gaat het met een warmtepomp of airco niet lukken om uw huis te verwarmen. Dit kan het geval zijn bij oude, slecht geïsoleerde huizen. Het is zelfs zo dat als de terugverdiencapaciteit van een warmtepomp niet binnen 7 jaar is, u niet verplicht bent om een warmtepomp te nemen vanaf 2026. Dan is uw huis een uitzondering op de regel.

Het type warmtepomp of airco

Een installateur kan u ook adviseren over de diverse types warmtepompen en airco’s en welke het meest geschikt is voor uw situatie. Als u een te kleine warmtepomp of airco uw huis laat verwarmen of koelen moet deze altijd op volle toeren draaien. Hierdoor maakt het apparaat meer lawaai en verbruikt het meer stroom. Kies dus het juiste formaat.

Zo min mogelijk geluid

Vraag bij de installateur naar een warmtepomp of airco die zo min mogelijk geluid maakt. En laat hem altijd een geluidsberekening maken om er zeker van te zijn dat het apparaat de geluidsnorm blijft.

Sinds 2021 staat in de omgevingswet dat een warmtepomp op de erfgrens niet meer dan 45 db overdag en 40 db ’s nachts mag produceren. Een erkende installateur moet altijd een berekening overhandigen waarin staat wat de db’s op uw erfgrens zijn. Afhankelijk van uw woonsituatie kan een installateur adviseren om de warmtepomp verder van het huis te plaatsen, zodat het geen overlast veroorzaakt voor de buren. Ook kan een installateur een stillere, maar waarschijnlijk ook duurdere, warmtepomp adviseren. Als uw warmtepomp te veel geluid produceert overtreedt u de wet. En mogelijk kunnen uw buren door uw warmtepomp niet meer met open raam slapen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. De optimale plaatsing om geluid te beperken is echter niet altijd de goedkoopste. Denk daarbij aan een grotere afstand tot het huis (dus meer leidingen) of plaatsing van een omkasting of trillingsdempers.

Wat als de buren klagen over geluidsoverlast door de warmtepomp of airco?

Het beste advies om een geschil te de-escaleren is het in gesprek gaan met uw buren om elkaars werelden beter te begrijpen. U kunt een buurtbemiddelaar vragen om u te helpen het gesprek te voeren. Kijk op deze website of uw gemeente beschikt over buurtbemiddelaars. Probeer in ieder geval goed te begrijpen waar en wanneer uw buren precies overlast ervaren. In sommige gevallen is dit eenvoudig op te lossen door de draaitijden van uw warmtepomp of airco aan te passen, of door de warmtepomp of airco bijvoorbeeld een kwartslag te draaien (zodat de blaasrichting niet naar de buren richt).

Techniek Nederland-installateurs bieden algemene voorwaarden die zijn opgesteld in samenspraak met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Zijn er onverhoopt klachten doordat het apparaat geluidsoverlast veroorzaakt, dan kunt u bij deze website en die van de Nederlandse Stichting Geluidshinder terecht voor advies en tips.

Ervaart u zelf overlast?

Heeft u zelf last van de warmtepomp of airco van de buren? Geef dan aan waar u vooral last van heeft. Is het bijvoorbeeld ’s nachts tijdens het slapen? Of juist ’s zomers bij goed weer als u lekker in uw tuin wilt zitten? Als de eigenaar van de warmtepomp of airco dit weet, dan is hier in sommige gevallen eenvoudig wat aan te doen. Het apparaat kan soms bijvoorbeeld ingesteld worden dat deze op bepaalde uren niet, of op een lager vermogen draait (in de ‘fluisterstand’).

(Bron: Techniek Nederland, Informatiepunt Leefomgeving, Eigen Huis, Reducd. Foto: Shutterstock)

Warmtepomp wordt steeds populairder, ook in bestaande bouw, productie opgeschaald

Geef een reactie

Reacties (2)

  Goedemorgen,

  Een duurzame (=kunststof) standaard kast/omkassing met een gegarandeerde dB-reductie is een eenvoudig, betaalbare en onderhoudsvrije oplossing!

  Met vriendelijke groet.

  Ronald

  L.S.
  Goed dat u aandacht besteed aan het geluid van Warmtepompen en Airco’s.
  Echter u moet wel het hele verhaal vertellen omdat de praktijk toch anders is dan u zich voorstelt, bijvoorbeeld:
  0) de Installatie moet voldoen aan het Bouwbesluit, de wet;
  1) Iedere installatie van warmtepomp of airco dient een vergunning aan te vragen en te verkrijgen van de Gemeente, wat vaak niet gebeurt.
  2)De buren kunnen reageren op de vergunning aanvraag en kunnen dan inspraak hebben omtrent de plaatsing, deze procedure wordt niet gevolgd;
  3) Zowel installateurs als Gemeente hebben geen verstand van geluid en passen de onjuiste geluidswaarden toe die niet door de fabrikant gecertificeerd zijn (het bron vermogen en tonaliteit), noch levert de fabrikant vaak de juiste informatie (omdat deze de pompen willen verkopen);
  4) De gemeente en installateurs kunnen middels een rekentool (zie LBPsight geluidadviseurs) wel de juiste berekeningen maken doch voeren dan de onjuiste geluidswaarden of afstanden in zodat het resultaat niet klopt of onjuist wordt geïnterpreteerd, de buren blijven achter met de ellende;
  5) Gezondheidsproblemen dienen te worden voorkomen, de wet probeert hierin te voorzien doch is onvoldoende normgevend.
  De 40 dB(A) norm en norm voor tonaliteit geeft onvoldoende bescherming tegen hinder, o.a. doordat het laagfrequente deel van het geluidsspectrum ziekmakend is en veel bijdraagt aan de hinder (en gezondheidsproblemen). De in de norm toegepaste A-weging weegt deze laagfrequent geluid hinder niet in voldoende mate mee. Bovendien wordt in het geproduceerde geluid van de warmtepomp het laagste geluid octaaf niet meegenomen en ontbreekt vaak de rapportage omtrent de mate van tonaliteit van het apparaat die volgens een bepaalde NEN norm moet worden gemeten en gerapporteerd.
  6) Buurtbemiddeling is hierin geen oplossing, deze hebben geen verstand van geluid en ook niet van de wet;
  7) De Gemeente is verantwoordelijk doch doet hier niets aan omdat deze niet de juiste geluidadviseurs/ambtenaren in dienst hebben of nemen, het is te veel werk;
  8) Hierdoor ontstaan de gerechtelijke procedures en lijdensweg voor de burgers.

  Ik kan nog doorgaan, mijn laatste opmerking is dat op deze manier de woonwijken worden getransformeerd in industrieterreinen!! Deze toekomst belooft heel veel zieke mensen.!!

  vriendelijke groet
  ir. R.S.Louw en E Louw van Popering
  0111850505
  rslouw@kpnmail.nl