Registeren Inloggen

NVM ziet huizenmarkt weer opveren: prijzen lager dan jaar geleden, maar ze stijgen nu weer licht

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is positief gestemd over de huizenmarkt. Die veert weer op en de dynamiek is terug. Ten opzichte van medio 2022 zijn de prijzen -8,9 procent lager. Wel zijn ze in het 2e kwartaal van 2023 wel met +2,8 procent gestegen, vergeleken met het 1e kwartaal.

In alle prijsklassen is er meer dynamiek

“Nieuw aangeboden woningen vinden in alle prijsklassen sneller een nieuwe eigenaar. Onze leden zien het aantal bezichtigingen weer toenemen. Ook stijgt het aantal overbiedingen op woningen. De dynamiek is weer terug in de woningmarkt,” signaleert Lana Gerssen, voorzitter van NVM-vakgroep Wonen op de website van de brancheorganisatie bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Wat zeggen de cijfers over de huizenmarkt?

Na 3 kwartalen van dalende huizenprijzen is daar afgelopen kwartaal (april, mei en juni 2023) verandering in gekomen met een lichte stijging. Maar in vergelijking met 2022 in dezelfde periode zijn ze flink lager. De NVM maakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers over de huizenmarkt onderscheid tussen bestaande woningen en nieuwbouw.

Verkopen bestaande woningbouw

  • NVM-makelaars verkopen in het 2e kwartaal 2023 ruim 34.000 woningen. Dit is een toename van +20%, vergeleken met het 1e kwartaal. Ten opzichte van 1 jaar eerder is dat -5% minder.
  • De verkoopprijs ligt in het 2e kwartaal 2023 +2,8 procent hoger vergeleken met het 1e kwartaal
  • Ten opzichte van 1 jaar eerder zijn de huizenprijzen nog altijd lager, namelijk -8,9 procent.
  • De gemiddelde verkoopprijs in het 2e kwartaal 2023 is 410.000 euro.

Verkopen nieuwbouwwoningen

  • NVM-makelaars verkopen in het 2e kwartaal 2023 ruim 4.500 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dat is +12 procent meer ten opzichte van het 1e kwartaal 2023, maar vergeleken met 1 jaar eerder -13 procent minder.
  • De gemiddelde verkoopprijs van de verkochte nieuwbouwwoning is met -1,2 procent gedaald tot 468.000 euro in het 2e kwartaal 2023 en -2,9 procent vergeleken met 1 jaar eerder.

Waarom daalden de huizenprijzen in 2022?

Volgens de NVM daalden de huizenprijzen in 2022 vooral door de stijging van de hypotheekrente en zorgen over de hoge inflatie. De brancheorganisatie constateert dat die hogere hypotheekrente stabiel is geworden, terwijl de inflatie weer afneemt en de lonen stijgen. Kopers zouden inmiddels gewend zijn geraakt aan de hogere rentestand en geïnspireerd door de aantrekkende economie. In december 2022 constateert De Nederlandse Bank (DNB) al dat huizenprijzen in 2 jaar meer dan -6 procent omlaag zullen gaan. In juni 2023 herhaalt de centrale bank deze prognose over de huizenmarkt.

Voor wat betreft nieuwbouw hamert NVM erop dat Nederland moet ‘doorbouwen’. Het aantal van 100.000 woningen die het kabinet jaarlijks wil bijbouwen, wordt namelijk bij lange na niet gehaald. Veel bouwprojecten zijn stilgelegd door de stikstofproblematiek. Doorstroming op de woningmarkt blijft problematisch. 40 procent van huiseigenaren van 55 jaar en ouder denkt aan verhuizen naar een kleinere, levensloopbestendige woning, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis in 2022.

(Bron: NVM, archief. Foto: ANP)

Seniorenwoningen bouwen helpt doorstroming op woningmarkt

Geef een reactie

Reactie

    […] en allerlei heroverwegingen met betrekking tot de financiële voordelen van een eigen huis. De hoogte van de hypotheekrente is sowieso altijd van invloed op de woningmarkt. Dus als de aftrekpost versoberd wordt, kan dat mogelijke kopers op andere ideeën […]