Registeren Inloggen

SCP wil Deltaplan voor krimpregio’s

Het Rijk en werkgevers moeten meer geld en aandacht stoppen in de krimpregio’s. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) pleit voor een Deltaplan om de dunbevolkte gebieden aan de randen van het land leefbaar te houden en maken voor ouderen en jongeren.

Tekort aan huisartsen

In Nederland zijn grofweg vijf krimpregio’s: de kop van Friesland en Groningen, de Achterhoek, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Onder de 1,3 miljoen Nederlanders die hier wonen slaat de vergrijzing extra hard toe; jongeren trekken naar de steden en ouderen blijven alleen achter. Nu al lopen de voorzieningen hard achteruit en dreigt hier een neerwaartse spiraal die vooral de zorg aantast. De komende jaren is hier een gebrek aan zorgmedewerkers en mantelzorgers. Nu al is er een groot tekort aan huisartsen. Door de geleidelijke achteruitgang, komt de leefbaarheid in deze krimpregio’s in gevaar.

Denk in kansen

Kim Putters: “Het Rijk moet investeren in woonzorgcombinaties. Overal zijn wachtlijsten voor ouderen die kleinschaliger willen wonen. Ook werkgevers moeten anders naar de krimpregio’s kijken. De oplossing voor het personeelstekort ligt bij deeltijdwerk. In deze regio’s wonen mensen van begin zestig die best een paar dagen per week willen werken, maar niet fulltime. Ook op het gebied van horeca en toerisme is hier van alles mogelijk. Denk dus niet in termen van krimp en problemen, maar in kansen die daar liggen om hier een leefbare regio van te maken.”

Bouw woningen

Verder pleit de directeur van het SCP voor een beter imago van beroepen in de zorg. Omdat in deze dunbevolkte gebieden minder mantelzorgers per bewoner zijn, zijn verpleegkundigen en huisartsen hard nodig. Kim Putters: “De overheid verwacht veel van haar burgers. We moeten eigen verantwoordelijkheid nemen, meer voor onszelf en elkaar zorgen. Maar als hier geen mantelzorgers meer zijn, komt een groep ouderen in de problemen.” Putters benadrukt ook dat er voldoende betaalbare woningen voor jongeren bijgebouwd moeten worden. Zij die de zorg gaan verlenen, moeten ook in de krimpregio’s een huis kunnen vinden.

Deze twee huisartsen willen wel in Noord-Friesland werken

De een is geboren Fries en neemt de praktijk van een andere huisarts over bij gebrek aan opvolger. De ander komt uit de randstad maar verkocht zijn hart aan de Friese gemeenschapszin. “Eigenwijze Friezen zijn de leukste patiënten”, zegt Dave van den Bremer.

Geef een reactie