Registeren Inloggen

Dorpen lopen leeg en zorg verdwijnt, wie redt de krimpregio’s?

In gemeenten waar de bevolking terugloopt en de vergrijzing toeneemt staan voorzieningen, zoals ouderenzorg, onder druk. Hier zijn steeds minder huisartsen, is thuiszorgpersoneel moeilijk te vinden en moeten ziekenhuisafdelingen sluiten. Naar deze krimpgebieden moet extra overheidsaandacht en –geld zegt Kim Putters.

Krimpgebied

In het Friese dorp Veenwouden zijn de afgelopen jaren voorzieningen verdwenen of onder druk komen te staan. Het dorp van 3500 inwoners ligt in Noordoost-Friesland wat sinds 2015 een krimpgebied is, net als Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg. In krimpgebieden neemt het aantal inwoners de komende jaren af. Daarnaast wonen er steeds meer ouderen en trekken de jongeren naar de stad. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid en de voorzieningen. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarschuwt voor de versobering van zorg en zegt dat er een deltaplan moeten komen voor de regio’s.

Voorzieningen

Veenwouden is nog lang geen spookdorp, maar dorpsbewoner Oege Hiddema maakt zich wel zorgen: “Als je alle voorzieningen die de afgelopen jaren gesloten zijn, in één dag zou sluiten, zou je zeggen: het gaat heel slecht met zo’n dorp. Maar omdat het over een langere tijd van jaren gaat, is het een beetje sluipend. Wat weg is, krijg je niet terug. En dat zou erg jammer zijn”

Dorpshuis

In Veenwouden zijn dorpsbewoners bijna 20 jaar bezig met de komst van een dorpshuis. Terwijl iedereen klaar staat om te bouwen, trekt de gemeente Dantumadeel een streep door de plannen. De gemeente kampt met financiële tekorten en voor het dorpshuis is geen geld. De dorpsbewoners laten het er niet bij zitten en organiseren protestacties in het dorp. Met zo’n 150 boze dorpelingen gaan ze naar het dorpshuis om hun woede te uiten. Kim Putters reageert in de studio: “Ik snap zo’n protest want het raakt het hart van een gemeenschap. Zo’n buurthuis is een ontmoetingsplek. Jong en oud ontmoeten elkaar daar.”

Zorg

Ook de zorg staat onder druk in de landelijke gebieden. Huisarts Floris Poorte is  70 jaar en heeft een praktijk in Zwaagwesteinde. De praktijk doet al tien jaar zijn best om een opvolger te vinden, maar dat is erg lastig. “We moeten meer werk doen dan dat we aan kunnen. Als er nog minder huisartsen zijn hier, zal de zorg dramatisch verminderen”, aldus Poorte. Volgens Putters heeft de ouderenzorg en huisartsenzorg te maken met een imagoprobleem. “Het is heel mooi werk en de meest ingewikkelde vragen in de zorg zitten inmiddels in de ouderenzorg en helemaal niet altijd in de ziekenhuiszorg. Je zou verwachten dat veel mensen die kant op willen”. We moeten het vak van de huisarts en de opleiding aantrekkelijker moeten maken, aldus Putters.

Mantelzorg

De grootste zorgen liggen volgens Putters bij het aantal mantelzorgers dat de komende jaren drastisch zal afnemen. “Het begint heel nijpend te worden. De overheid verwacht meer van de mensen zelf en we moeten eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar als er dan geen mantelzorgers meer zijn voor het toenemend aantal ouderen, is dat heel groot probleem. Zowel gemeenten als de landelijke overheid gaat er vanuit dat er meer mantelzorgers zullen komen, maar de cijfers laten zien dat dat niet zo zal zijn”. In de toekomst zal het aantal beschikbare mantelzorgers in de Randstad afnemen naar 4 mantelzorgers per oudere. In de krimpgebieden zijn het er maar 2,5.

Huisarts: “Eigenwijze Friezen zijn de leukste patiënten”

Geef een reactie

Reactie

    Het is gewoon beleid omdat er niet in landelijk gebied mag worden gebouwd.
    Als hier huizen worden gebouwd is er echt wel belangstelling voor. Maar de woningbouwvereniging sloop alleen maar huizen omdat onderhoud van het verouderde woningbestand te duur wordt. En er worden alleen voor jonge mensen huizen gebouwd in de groeikernen. Ouderen blijven in de krimpregio’s in hun te grote/verouderde huizen wonen omdat er geen geschikte huizen zijn waar ouderen naar toe kunnen verhuizen. De groep baby boomers is op een leeftijd dat ze langzaam uitsterven. En dan is het cirkeltje rond: krimpregio’s.
    Zolang er niet wordt geïnvesteerd aan de randen van Nederland blijven er krimpregio’s bestaan.