Registeren Inloggen

Staatsbosbeheer kapt onze bossen weg. Kale vlakten zijn “een ramp”

Duizenden hectaren bos zijn de afgelopen jaren gekapt door Staatsbosbeheer. Veel wandelaars storen zich mateloos aan de kale vlakten. Aan die kaalkap moet een einde komen, vinden PvdA en GroenLinks die hierover een motie indienen. “Als deze niet wordt aangenomen is het een ramp voor de bossen”, zegt Frits van Beusekom, voormalig directeur van Staatsbosbeheer.

Kale vlakten in Nederlandse bossen

Iedereen die van wandelen houdt en de bossen intrekt heeft de kale vlakten wel eens gezien. Vooral op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Brabant heeft de kettingzaag van Staatsbosbeheer toegeslagen. Gebieden van een halve tot een hele hectare (soms meer) zijn ontdaan van elke boom en elke beplanting. De aarde is na het zagen ook nog eens compleet omgewoeld. Het ziet er desolaat, rommelig en treurig uit. Natuurorganisaties ergeren zich groen en geel aan het kapbeleid van Staatsbosbeheer. Ook de Stichting NatuurAlert Nederland heeft heel veel kritiek op deze vorm van bosbeheer. Bestuurslid Frits van Beusekom: “Dit is geen beheer meer, dit is kapot maken.”

Waarom kapt Staatsbosbeheer zoveel bomen?

Begin 2005 wordt Staatsbosbeheer zelfstandig. Voortaan is de club niet meer van de overheid maar moet het zelf financieel rondkomen. Geld verdienen kan door het verkopen van hout. Binnen Staatsbosbeheer waren en zijn er twee groepen. De ene groep is van mening dat er zorgvuldig gekapt moet worden (ecologisch bosbeheer) en de tweede bestaat volgens Frits van Beusekom uit “houtgerichte bosbouwers”. De laatsten hebben de overhand, en zijn blij dat er omzet wordt gemaakt zodat de organisatie “hun eigen broek” op kan houden.

De rode vlekken zijn de kaalgekapte stukken bos op de Utrechtse Heuvelrug.

Hout verkopen voor spaanplaat en biomassa

Volgens Van Beusekom is “de eigen broek ophouden” slechts ten dele realiteit. Staatsbosbeheer drijft voor een groot deel op subsidies van het ministerie van Landbouw en Natuur: 27 miljoen euro, en van de provincies: 65 miljoen euro. Zelf verdienen ze een dikke 100 miljoen euro. Om dat laatste te verdienen, moeten ze kappen. Het hout wordt verkocht aan de papierfabrieken, aan de houtverwerkingsindustrie (voor zowel constructiehout, als het maken van spaanplaat) en aan de biomassacentrale voor verbranding. Dit laatste levert het meeste op. “De kosten voor het herstel van het vernielde bos komen voor rekening van de belastingbetaler”, zegt Frits van Beusekom.

Piepkleine boompjes in de plaats

Het resultaat van dit alles: kale vlakten in bestaande bossen. Frits van Beusekom is heel duidelijk; “het beleid van Staatsbosbeheer is totaal ontspoord”. De club die 100.000 hectaren aan bos beheert noemt zijn beleid “verjonging van de bossen”  en “nodig voor de biodiversiteit”. Ze zorgen er wel voor dat er boompjes worden aangeplant. Dat klopt, maar voordat zo’n piepklein boompje eenmaal een echte boom is zijn we 20 a 50 jaar verder. Je kunt de komende jaren niet ongestraft blijven kappen zonder het aanzicht van onze bossen drastisch te veranderen.

In Nederland wordt meer gekapt dan in Amazonegebied

Hoogleraar Europese Bosbouw, Gert-Jan Nabuurs, stelt zelfs dat er in Nederland verhoudingsgewijs meer gekapt wordt dan in het Braziliaanse Amazonegebied. Van Beusekom onderstreept Nabuur’s uitspraak en zegt dat de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer teruggedraaid moet worden. Want volgens hem laat minister Schouten van Landbouw en Natuur zich voor de kar van de “houtboeren” spannen.

De houtkap moet stoppen

Volgens de Stichting NatuurAlert Nederland en andere Natuurorganisaties moet het tij om. We beschadigen niet alleen het aanzien van onze bossen, elke boom is noodzakelijk om CO2  op te vangen. Een motie van de Partij van de Dieren om met de kaalkap radicaal te stoppen is aangehouden. De Kamerleden Joris Thijssen (PvdA) en Laura Bromet (GroenLinks) hebben nu een motie ingediend om met de kap te stoppen, maar ook ruimte te laten voor uitzonderingen.

Alleen CDA en CU zijn tegen

Een groot deel van de samenleving is het daar mee eens.  De kans dat de motie wordt aangenomen is groot. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer zitten op de lijn van de PvdA en GroenLinks, uitgezonderd het CDA en de ChristenUnie (minister Schouten van Landbouw en Natuur is van de CU). Nog voor de zomer wordt er gestemd.

Reactie Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is niet blij met alle publicaties die verschijnen over kaalkap. In een reactie spreekt Staatsbosbeheer van “terugkerende misvattingen. Bijvoorbeeld dat Staatsbosbeheer kapt om geld te verdienen”. De leus “kappen met kappen” noemt de organisatie kort en krachtig, maar is “te simplistisch”. De houtoogst vindt onder strikte voorwaarden plaats en staat onder kritisch toezicht. De afgelopen jaren is de kap ook kleinschaliger geworden. Maar kap is echt noodzakelijk, zo stelt Staatsbosbeheer nadrukkelijk. “Het is nodig om een nieuwe generatie bomen een kans te geven zich te ontwikkelen. Een aantal boomsoorten heeft ruimte nodig om tot een geslaagde verjonging te komen”.

Per Nederlander 18 meter minder bos. Dit kunt u doen om te helpen.

Geef een reactie