Registeren Inloggen

Steeds meer padelbanen maar het geluid maakt mensen gek

Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. Er zijn al 660 padelbanen in ons land. Die veroorzaken dit jaar een stroom aan klachten over geluidsoverlast. Actiegroep Meld Overlast Padelbanen zegt dat omwonenden wanhopig worden van het galmende getok van padel-rackets. Geluidsexperts dringen aan op landelijke richtlijnen voor padelbanen.

Galmend geluid

Het is een mix van squash en tennis en wordt gespeeld op een terrein omgeven door een glazen wand: padel. Meestal staan twee koppels van twee personen op de baan. Deelnemers gebruiken geen racket met snaren, zoals bij tennis, maar een klein soort palet, gevuld met schuim of rubber. De bal kaatst iets trager dan bij tennis. Een padelslag maakt een hol, galmend geluid.

Al 660 padelbanen

Tenniscoach Bert-Jan Hendriksen maakt in 2005 kennis met het nieuwe spel en ziet direct de grote potentie. “Padel is laagdrempelig. Zonder veel techniek kan je gaan spelen. En het geeft een intense spelbeleving.  Sommige spelers staan op de baan te kirren van plezier.”

Tijdens de coronapandemie groeit padel snel. Het aantal spelers loopt in enkele maanden op tot ruim 60 duizend. Op zo’n 290 locaties verschijnen padelbanen, meestal bij tennisverenigingen. Er zijn momenteel ruim 660 padelbanen in ons land.

Geplok

Maar met de snelle groei van de sport, ontstaan ook klachten van omwonenden. Vooral het holle geluid van de slagen, het voortdurende geplok in een hoog tempo tegen een glazen wand, ervaren buurtbewoners van padelbanen als bijzonder hinderlijk. Bert Jan Henriksen: ‘Het geluid is anders, er zijn meer slagen per minuut, slagen via het glas, en ook de beleving van de spelers is heftiger.’

Neurotisch

Annemarie Snoodijk woont praktisch naast de padelbanen van tennisvereniging Bennebroek. Ze tennist zelf en  speelt ook padel. Maar van het dagelijkse geplok op de baan wordt ze zenuwachtig. Annemarie: “Dat geluid werkt op mijn zenuwen. Terwijl ik van het geluid van tennis nooit last had.” Ze wil het liefst dat de banen verplaatst worden.

Grote behoefte

De tennisvereniging is juist van plan het aantal banen uit te breiden en probeert akoestische oplossingen te zoeken om de overlast te beperken. Mike van der Wallen van tennisvereniging Bennebroek: “Wij voorzien in een grote behoefte. Momenteel maken zo’n 300 spelers gebruik van twee padelbanen. We hebben inmiddels een stop op introducees afgekondigd.”

Wanhopig

De actiegroep Meld Overlast Padelbanen houdt de klachten landelijk bij. Het gaat vooral over geluidsoverlast. Maar ook hinder door lichtmasten en drukte van spelers rond de banen wordt gemeld. Voorman Frederik Everaars: ‘Dit jaar kregen we 35 meldingen binnen. Het is een landelijk fenomeen. Het voortdurende galmende geplok op de baan kan mensen wanhopig maken.’

Voor padel moeten andere regels zijn dan voor tennis

De regelgeving voor padel loopt achter bij de stormachtige groei van de sport, merkt Frederiks. “Voor padel gelden dezelfde regels als voor tennis. En dat is een mismatch.” Bestaande banen vallen onder het zogeheten Activiteitenbesluit milieubeheer. Padel mag overdag niet meer dan 50 decibel veroorzaken, in de avonduren niet meer dan 45 decibel, staat in dat besluit. Voor nieuwe padelbanen is een omgevingsvergunning vereist. De VNG-publicatie ‘Bedrijven en miliezonering’ is daarbij een vaak gebruikte richtlijn. Die eist tussen een padelbaan en woonbebouwing een minimale afstand van 50 meter. Padel wordt als een vorm van tennis beschouwd. En dat klopt volgens Frederiks niet. “Wij pleiten dan ook voor nieuwe regels.”

Geluidshinder is complex

Het leidt tot lange procedures van burgers tegen padelbanen in verschillende Nederlandse gemeenten. De tennis- en padelbond KNLTB zegt geen partij te zijn bij landelijke richtlijnen of vergunningen. KNLTB coördinator Frank Neering: “Wij informeren en adviseren onze verenigingen over de geldende wet-, regelgeving en richtlijnen en geven accommodatie-advies.” Maar: “Geluidshinder is een complex onderwerp. Niet alles is objectief te ondervangen door grenswaarden te stellen in decibellen.”

Harder dan tennis

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) vindt aanvullende maatregelen nodig. De NSG is een onafhankelijke organisatie, die  geluidshinder probeert te voorkomen en te bestrijden. Volgens directeur Erik Roelofsen, is het geluid van padel bij de bron 95 decibel. Aanzienlijk harder dan het geluid van tennis, merkt hij op.

Nieuwe richtlijnen

De NSG heeft daarom richtlijnen voor padel opgesteld, die Nederlandse gemeenten kunnen gebruiken bij beleid rondom padel speelterreinen. Het advies is om 200 meter afstand te houden tussen woningen en padelbanen. Hiervan zou alleen kunnen worden afgeweken na aanvullend geluidsonderzoek. De KNLTB wijst de conceptrichtlijn af.

Bekijk vanavond om 19.20 de televisie-uitzending van Meldpunt over de geluidshinder van padelbanen op NPO2.

Geef een reactie

Reactie

    Ik heb een oplossing net als bij de treinen geluidsschermen iedereen tevreden