Registeren Inloggen

Uw huis krijgt een funderingslabel en dat heeft invloed op de prijs

Bijna een miljoen huizen dreigt te verzakken door het lage grondwaterpeil. Daarom krijgen huizen vanaf 2021 niet alleen een energielabel, maar ook een funderingslabel. Wat betekent dat voor de waarde van uw huis? En kunt u hier invloed op uitoefenen?

Bijna een miljoen woningen dreigt te verzakken

Amsterdam, die grote stad, die is gebouwd op palen, als die stad eens ommeviel, wie zou dat betalen… U kent misschien dit liedje wel maar de tekst komt voor vele honderdduizenden woningen dichterbij dan ooit. Want door de droogte van de laatste jaren en een lage waterstand, dreigen honderdduizenden huizen te verzakken. Zo’n kwart miljoen woningen vallen volgens funderingscentrum KCAF in de hoogrisicocategorie.

Funderingslabel

Het programma De Monitor meldt dat vanaf volgend jaar woningtaxateurs een funderingslabel op zullen nemen in hun rapportages. Zo kunnen toekomstig woningeigenaren kijken wat hen te wachten staat. Men kijkt bij het label naar onder andere de grondwaterstand, de soort bodem en de staat van de fundering. Het label kan variëren van een A tot en met een E, waarbij vanaf D geldt dat een woning in een hoge risicocategorie valt.

Waardedaling huis bij slecht label

Een slecht funderingslabel kan ook gevolgen hebben bij verkoop van uw huis. Een nieuwe eigenaar zal proberen de aanstaande kosten voor het vervangen van de fundering van de verkoopprijs af te krijgen. En dit loopt al snel in de tienduizenden euro’s. In gebieden met een overspannen woningmarkt en een groot tekort aan woningen zal dit nog wel meevallen maar in andere regio’s kan dit een flinke financiële domper zijn voor de verkopende huiseigenaar.

Fundering vervangen is duur

Als de fundering het begeeft, zal een woning gaan zakken. Maar ook omliggende woningen of panden kunnen hierdoor getroffen worden. Het herstel van de fundering is een kostbare zaak en de kosten lopen al gauw van 800 tot 1500 euro per vierkante meter.

Oorzaken

Dat zoveel funderingen het risico lopen het te begeven heeft te maken met de lage grondwaterstand. Hierdoor komen funderingen ‘droog’ te staan waardoor deze aangetast worden. Dan kunnen paalrot en verzakkingen ontstaan. Vooral woningen die gebouwd zijn voor 1970 zijn op houten palen gefundeerd. Tegenwoordig worden woningen, indien nodig, op betonnen palen gefundeerd. Maar niet alleen de droogte leidt tot een lage waterstand, de grondwaterstand wordt ook kunstmatig omlaag gebracht om wateroverlast in steden en dorpen tegen te gaan en om boeren tegemoet te komen zodat ze hun landerijen goed kunnen bewerken.

Schade

De kosten om funderingen te vervangen en verstevigen lopen in de vele miljarden. En hoe droger het wordt, hoe meer woningen hierdoor worden getroffen. Verzekeraars dekken deze schade niet. Vooral de politiek keuze om het grondwaterpeil te verlagen, leidt tot steeds meer onvrede. Want de kosten van de gevolgen hiervan, worden neergelegd bij de huiseigenaren en niet bij het Waterschap of de politiek die besluit dat de grondwaterstand kunstmatig verlaagd wordt. Met name in de Randstad en in het Noorden is veel schade. Bijkomend probleem in het noorden is dat door gaswinning er ook bodemdaling plaatsvindt.

Hoe staat uw fundering ervoor?

Wilt u zelf checken welk label uw fundering krijgt, kijkt u dan op deze site. En wilt u invloed op het grondwaterpeil, en daarmee de kwaliteit van de fundering van uw huis? Breng dan uw stem uit tijdens de waterschapsverkiezingen. In de meeste gemeentes bepalen de waterschappen hoe hoog het water in uw regio staat.

Update: Het funderingslabel wordt uitgesteld.

Geef een reactie

Reacties (2)

  Het mooie is dat mijn huis op harde grond in Limburg staat zonder palen maar gewoon gestorte betonfundering toch beoordeeld wordt als dat vervanging van palen 85 000 Euro kost , rara,
  Hoe dom kan een overheid zijn zonder ook maar iets te checken.

   Het funderingslabel is niet door de overheid in het leven geroepen. Het Kenniscentrum KCAF is gewoon een stichting en dus geen onderdeel van een ministerie. Het komt hen natuurlijk wel goed uit dat de meeste mensen dat denken. Zo’n zelfverklaard kenniscentrum denkt daardoor weg te kunnen komen met het uitroepen van dit funderingslabel.

   Een snelle crosscheck tussen de website van KCAF en de zakelijke netwerksite Linkedin laat zien dat de meeste bestuursleden betrokken zijn bij commerciële bedrijven die zich bezig houden met funderingsproblematiek, waaronder:
   – Juristenpraktijk die zich bezig houdt met vastgoed
   – Bedrijf in bouwkundige opnames, metingen en waardebepalingen
   – Bedrijf dat onderzoek verricht naar hout voor bouwtoepassingen
   – Bedrijf dat trainingen verzorgt over bouwkundige onderwerpen

   Natuurlijk zullen er relatief veel funderingsproblemen voorkomen in ons steeds lager wordende landje. Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken dat bovenstaande bedrijven via deze KCAF stichting en funderingslabel hoopten wat extra business te genereren.