Registeren Inloggen

Vrijdag op tv: Zelf seniorenwoning bouwen? Gemeentes werken tegen

Diverse gemeenten frustreren de bouw van seniorenwoningen. Zij stellen geen betaalbare grond beschikbaar maar verkopen die aan de hoogste bieder. Ouderen die met elkaar seniorenwoningen willen bouwen, lopen vast in procedures rondom bestemmingsplannen, bouwvergunningen en financiering. Hierdoor neemt het tekort aan seniorenwoningen nog verder toe.

Knarrenhofjes komen niet van de grond

In Zwolle staat sinds 2017 een zogeheten ‘Knarrenhof’. Een woonconcept waarbij senioren zelfstandig wonen, maar ook naar elkaar omkijken. Bij Stichting Knarrenhof hebben zich inmiddels 16.500 ouderen uit 301 gemeenten gemeld die ook collectief levensloopbestendige woningen willen bouwen. Maar na 8 jaar is het alleen in de gemeente Zwolle gelukt om een Knarrenhof te realiseren. Zeker 60 projecten komen niet of nauwelijks van de grond. En dat terwijl de overheid juist wil dat ouderen het heft in eigen hand nemen wat betreft passende woonruimte.

Gemeente werkt tegen

Annemiek Hogendorp (58) woont alleen op een bovenwoning en wil verhuizen naar een levensloopbestendig huis. Het liefst een gelijkvloerse woning waar ze in contact komt met andere bewoners, want: ‘samen sta je sterk’. Als ze met haar plannen naar de gemeente gaat, hoort ze: “Dan gaat u toch naar één van de omliggende gemeenten”. Johan (78) en Anneke Rebergen (72) willen ook graag kleiner wonen. Zij zien een Knarrenhof ook als uitkomst om prettig oud te worden. Maar de realisatie stuit op allerlei problemen in de gemeente Leiden. In de televisie-uitzending van Meldpunt over dit onderwerp vragen we waarom gemeentes zich zo opstellen aan Marleen Damen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook spreken we Peter Prak, die initiatiefnemer is van Stichting Knarrenhof.

Vragen over de pensioenaanvulling ABP

In de televisie-uitzending van 24 januari liet Meldpunt zien dat duizenden mensen met een ABP pensioen recht hebben op een aanvulling. Omdat ze voor 1995 gelijktijdig met hun toen eveneens werkende partner pensioen hebben opgebouwd. Na deze uitzending ontvingen de redactie van Meldpunt en de MAX Ombudsman een stortvloed aan reacties en vragen. Heb je ook recht op een aanvulling als je van pensioenfonds bent gewisseld? En wat als je gescheiden bent? Of wat als de echtgenoot, die een ABP-pensioen had, inmiddels is overleden? MAX Ombudsman Rogier de Haan geeft antwoord. Nu alvast meer informatie lezen? We publiceerden een lijst met de 20 meest gestelde vragen en antwoorden op deze pagina.

Geef een reactie

Reactie

    Indien gemeenten hun leegstaande recreatiewoningen zouden benutten, zouden er heel veel ouderen een woning kunnen betrekken. Deze woningen zijn meestal uitstekend geschikt voor ouderen. Veel recreatiewoningen zijn gelijkvloers, zonder drempels gebouwd, niet te groot. Nu al gaan er stemmen op van sommige kleine parken op eigen grond/eigen woningen een seniorencluster te maken, waar ook in beperkte mate zorg wordt verleend. De woningen, die daardoor dan vrijkomen, kunnen weer ter beschikking van starters of gezinnen komen. Dit bevordert ook de doorstroom. Het gaat daarbij dus niet om de geëxploiteerde vakantieterreinen, maar om de particuliere markt (70%)