Registeren Inloggen

WOZ-waarde stijgt gemiddeld met 9 procent

Rond deze tijd valt de jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen weer in uw brievenbus. Vaak is dat even schrikken. Want de hoogte van die aanslag is gelinkt aan de WOZ-waarde van uw huis. Landelijk is die gemiddeld met 9 procent gestegen. Gelukkig is deze stijging niet gelijk aan de toename van de aanslag. Want die bedraagt gemiddeld 2,5 procent. Hans André de la Porte, woordvoerder van Eigen Huis legt het uit.

De gemeente mag zelf de tarieven bepalen

Het is nu voor het vijfde jaar op rij dat de WOZ (waardering onroerende zaken) meer dan 5 procent stijgt. Dat viel te verwachten. Want de huizenprijzen blijven omhoogschieten. Dat heeft gevolgen voor de aanslag gemeentelijke woonlasten die u in deze tijd van het jaar altijd ontvangt. De la Porte zegt: “Die vormt namelijk de basis voor onder meer de onroerendezaakbelasting (ozb), de waterschapslasten en het eigenwoningforfait.” De onroerende zaakbelasting is bedoeld voor algemene voorzieningen, zoals rioolbelasting of afvalstoffenheffing. De gemeente mag zelf de tarieven bepalen.

“Die 9 procent stijging van de WOZ-waarde is wel een gemiddelde voor Nederland,” merkt De la Porte op. “In Groningen ligt dat percentage veel lager dan in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Den Haag. In sommige plaatsen is de stijging zelfs wel 15 procent.”

Omringd door duurdere huizen

Eerst een anoniem voorbeeldje van een waar gebeurd geval. Een gepensioneerd stel woont al ruim 45 jaar in dezelfde woning, die min of meer in de originele staat is gebleven. Om hen heen zijn in de voorbije jaren heel wat huizen verkocht tegen steeds hogere prijzen. Die hebben ook de WOZ-waarde van hun huis opgeschroefd. Meneer en mevrouw leven van een AOW-uitkering plus een klein aanvullend pensioentje. Wat kunnen zij doen als zij de gemeentelijke belastingen niet meer kunnen opbrengen?

Bezwaar maken

De la Porte reageert op deze casus: “Iedereen kan bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde, ook het echtpaar uit dit schrijnende voorbeeld. Gemeenten moeten ook sociaal beleid voeren. Dat betekent ook dat ze de betaalbaarheid van wonen moeten bevorderen. Dat komt in de knel met dit soort belastingen. Wie bezwaar maakt kan gedeeltelijke of gehele vrijstelling krijgen van de gemeentebelastingen.”

Argument bij bezwaarschrift

Maar u moet wel een argument hebben bij uw bezwaarschrift. De la Porte: “Hier kan dat zijn dat het huis van dit echtpaar in een slechtere staat verkeert dan de andere huizen in de buurt. De WOZ-waarde voor elke woning in ons land is gratis in te zien bij het WOZ-waardeloket. Daarnaast kunnen ze ook een beroep doen op ‘minvermogendheid’ (armoedigheid), omdat ze de belastingaanslag sowieso niet kunnen betalen. Dan volgt kwijtschelding.”

De La Porte zegt dat bezwaar maken steeds gemakkelijker is. “Vaak is een belletje al genoeg of even langs gaan op het spreekuur. Voor simpele gevallen is het ook beter om niet een speciaal bureau in te schakelen op kosten van de gemeente. Dat drijft de hoogte van de aanslagen uiteindelijk alleen maar op.”

Gratis WOZ-check

Iedereen kan de WOZ-waarde van zijn of haar woning op verschillende manieren zelf controleren en gebruikmaken van de gratis WOZ-check van Vereniging Eigen Huis. De check geeft aan of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zin heeft.

“De peildatum is altijd 1 januari van het voorgaande jaar,” zegt De la Porte. Dus voor nu is dat 1 januari 2021. “Vaak ligt de WOZ-waarde juist een stuk lager dan in werkelijkheid. Kijk dan wat een mogelijke verkoop zou hebben opgebracht, als u op dat moment het huis zou hebben verkocht. Als dat bedrag hoger is, heeft bezwaar maken geen zin.” Elke 10.000 euro die u met een bezwaar van uw WOZ-waarde kunt afhalen, scheelt u 50 euro in de gemeentelijke aanslag.

Oppervlakte is bepalend voor hoogte WOZ-waarde

Vroeger werd de WOZ-waarde vastgesteld aan de hand van de inhoud van uw huis. Tegenwoordig gebeurt dat op basis van de oppervlakte. Deze nieuwe meetmethode kan ook de hoogte van de WOZ-waarde beïnvloeden. Eigen Huis raadt u daarom aan alle gegevens goed te checken. Vergelijk ook met andere huizen in uw buurt om een idee te krijgen. De la Porte doet nog een aanvulling: “Een hoge WOZ-waarde kan soms ook gunstig zijn, bijvoorbeeld voor een lagere hypotheekrente, of bij verkoop van het huis.”

De WOZ-waarde van Jan daalde 73.000 euro

Geef een reactie