Registeren Inloggen

Dit zijn de grootste veranderingen in 2024: een overzicht

Een nieuw jaar betekent ook altijd een aantal veranderingen. Hieronder een overzicht van wat er nieuw is in 2024 of wat (onverwacht) blijft zoals het was.

1. Stijging minimumloon, AOW en bijstandsuitkering plus invoering uniform minimumuurloon

Een van de opvallendste veranderingen is dat minimumloners de overstap zien naar een uniform uurloon. Dat betekent een verschuiving van maandloon naar minimumuurloon. Deze aanpassing maakt het systeem rechtvaardiger, waarbij het uurloon het uitgangspunt wordt. Het minimumloon stijgt met 3,75 procent, waarbij het uurloon van een werknemer met een 36-urige werkweek als basis dient. Werknemers met een 40-urige werkweek zullen de grootste impact van deze stijging ervaren, namelijk 15 procent.

Omdat de AOW gekoppeld is aan het minimumloon gaat dat ook met 3,75 procent omhoog. De bijstandsuitkering voor alleenstaanden stijgt met 36 euro per maand, maar door het verdwijnen van de energietoeslag daalt deze voor sommigen met ruim 70 euro per maand.

2. Pensioenen omhoog, pensioenopbouw verandert: nu vanaf 18 Jaar

De AOW-leeftijd stijgt elk jaar gefaseerd verder. In 2024 gaat die verder omhoog naar 67 jaar. Bij het grootste pensioenfonds ABP gaan de pensioenen 3 procent omhoog in 2024, en de premie omlaag. Dit is min of meer ook het geval bij de andere 4 grote pensioenfondsen, maar niet allemaal. De toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd naar 18 jaar, waardoor werkgevers ook voor jongere medewerkers pensioenpremie moeten afdragen.

3. Toeslagen omhoog, op zorgtoeslag na

Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget stijgen in 2024. Het kindgebonden budget wordt gelijkgetrokken voor alle kinderen, met extra verhogingen voor oudere kinderen. Alleen de zorgtoeslag daalt, omdat de eenmalige verhoging van 2023 in 2024 vervalt.

4. Inflatie en lonen

De lonen stijgen naar verwachting met gemiddeld 5,2 procent, terwijl de inflatie naar verwachting 3,6 procent zal bedragen. Het Nibud waarschuwt voor te rooskleurige voorspellingen vanwege hogere prijsstijgingen in voorgaande jaren.

5. Energieplafond verdwijnt, tijdelijk noodfonds energie blijft, bevriezing accijns op brandstof

Het prijsplafond voor energie verdwijnt in 2024, samen met de energietoeslag voor kwetsbare huishoudens. Ondersteuning via het Tijdelijk Noodfonds Energie voor diezelfde categorie blijft wél bestaan met 60 miljoen euro in de pot. Op de valreep van oud en nieuw is GroenLinks-PvdA gekomen met het voorstel om de verhoging van de energiebelasting op gas voor huishoudens en kleine bedrijven terug te draaien. De 600 miljoen euro die dat kost, denken de linkse partijen op te halen uit een verhoging van de bankenbelasting. De accijns op benzine en diesel blijft gelijk in 2024, na een akkoord van de Tweede Kamer. De voorgenomen accijnsverhoging van 21 cent komt zo te vervallen, waardoor de prijzen niet stijgen.

6. Wijzigingen bij belastingen

Diverse belastingmaatregelen staan in het Belastingplan 2024. Mensen in loondienst en gepensioneerden gaan minder belasting betalen en meer inkomen overhouden.

7. Verbod op plastic bestek en wegwerpservies in horeca

De verduurzaming zet zich voort. Horecabedrijven mogen vanaf 1 januari 2024 geen wegwerpbekers en -bakjes met plastic meer aanbieden aan gasten die ter plaatse eten of drinken. Voor meeneemmaaltijden bestaat er al een speciale ‘plasticheffing’ sinds juli 2023. Ook bedrijven mogen vanaf dan geen wegwerpbekers of -bakjes meer verstrekken waar plastic inzit. Er zijn uitzonderingen. U leest hier hoe dat. Maar herbruikbare bekers en bakjes worden de norm.

8. Grote verandering: de nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. Ondernemers en burgers hebben toegang tot 1 loket voor vergunningen, waardoor het aanvragen van vergunningen vereenvoudigd wordt. De beste uitleg hierover leest u bij het kennisportaal klimaatacceptatie.

9. Tabak wordt duurder

Tabak wordt duurder vanaf 1 april 2024, niet een heel grote verandering, want dat gebeurt jaarlijks op die dag. Sinds oktober 2023 is de verkoop van e-sigaretten met een smaakje al verboden. Alleen de smaak ’tabak’ is toegestaan. Dit is om te voorkomen dat kinderen gaan roken. Winkels mochten hun bestaande voorraad verkopen tot eind 2023, maar per 1 januari 2024 dus niet meer.

10.  Accijnsverhoging op alcohol, verbruiksbelasting op frisdrank stijgt

Accijns op alcohol stijgt naar 16,2 procent. Een kratje bier wordt 0,50 euro duurder. De verbruiksbelasting (‘suikertaks’) op alcoholvrije dranken (frisdrank en bier tot 0,5 procent alcohol) stijgt naar 26,13 euro per 100 liter. Dat staat gelijk aan een stijging van 26 cent per liter. Maar deze maatregel geldt vanaf 2024 niet meer voor melk en mineraalwater.

Zorgtoeslag omlaag in 2024: zoveel krijgt u

(Bron: Rijksoverheid, Belastingdienst, ACM, CBS, Nibud, Kennisportaal Klimaatacceptatie, RTL, NOS, MAX Vandaag, Archief. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    […] Sinds 1 januari 2024 is de zogenaamde Omgevingswet ingevoerd. Daar is een hoop om te doen geweest, vooral om de te verwachten ICT-problemen. De wet vervangt zo’n 150 oude wetten en dat betekent dat u nog maar 1 loket heeft bij een vergunningsaanvraag voor bijvoorbeeld een dakkapel of schuurtje. […]