Registeren Inloggen

Ik krijg de borg niet terug van de verhuurder: wat nu?

Stel, u huurt voor een bepaalde periode een woning. Wanneer uw contract afloopt, maakt u de woning keurig schoon en laat u deze spic en span achter. Maar de verhuurder weigert u de borg terug te geven. Waar heeft u recht op en wat kunt u doen om de borg wel terug te krijgen?

Waarom wordt er borg gevraagd?

Om te beginnen is het goed om te weten wat borg precies is en waarom dit aan u gevraagd wordt. Borg is een som geld die de verhuurder (van wat dan ook) aan u kan vragen ter garantie. Het bedrag kan namelijk gebruikt worden om de kosten te dekken, indien er achteraf schade is en die gerepareerd moet worden. Natuurlijk wilt u graag uw borg terug, dus bent u nog sneller geneigd om netjes om te gaan met hetgeen u huurt.

Hoeveel borg mag er gevraagd worden?

In Nederland is er niet specifiek vastgelegd hoeveel borg een verhuurder maximaal mag vragen. Hierdoor krijgen verhuurders enigszins vrij spel. Toch is het gebruikelijk dat wanneer u een woning huurt, u 1 of 2 maanden kale huur als borg betaalt. Moet u meer betalen dan dit? Dan wordt dat door rechters meestal als onredelijk gezien.

Wat staat er in het contract?

Of u de borg terugkrijgt na afloop van uw huurperiode kan afhankelijk zijn van wat er in uw huurcontract staat. Hier worden soms specifieke voorwaarden genoemd. Bijvoorbeeld: dat er bij schade aan de woning of bepaalde onderdelen zoals deuren of een vloer, geld ingehouden mag worden van de borg. Staat er alleen dat de woning in dezelfde staat moet verkeren aan het einde van uw huurperiode als aan het begin? Zorg er dan voor dat u de inspectie zowel aan het begin als aan het einde vastlegt.

De voorinspectie doet u meestal met de verhuurder. U gaat samen de woning door en bespreekt of er eventueel iets mankeert en hersteld moet worden. Daarna krijgt u de tijd om hier gehoor aan te geven. Vervolgens vindt er een eindinspectie plaats. Zijn er nog steeds mankementen of is er schade? Dan moet de verhuurder dit nogmaals bij u aankaarten en u nog 1 keer de gelegenheid geven dit te herstellen. Pas daarna mag er eventueel geld ingehouden worden van de borg. Om te  voorkomen dat de verhuurder u zomaar verantwoordelijk stelt voor mankementen of schade, is het van belang om de begin- en eindinspectie vast te leggen. Dit kan schriftelijk en door middel van foto’s.

Recht op borg terug

Heeft u geen betaalachterstand, geen schade gemaakt en voldoet u aan alle eisen zoals beschreven in uw contract en de eindinspectie? Dan hoort u de borg terug te krijgen van de verhuurder. Ook bij (normale) slijtage heeft u recht op uw betaalde borg. Beweert de verhuurder dat er schade is? Dan moet deze de schade kunnen aantonen en bewijzen. Bijvoorbeeld door middel van gemaakte foto’s van de woning aan zowel het begin als het einde van uw huurovereenkomst. Kan de verhuurder niets aantonen? Dan staat u in uw recht en moet u de borg terugkrijgen.

Weigert de verhuurder?

Toch kan het voorkomen dat de verhuurder weigert u de borg terug te betalen of zelfs geen gehoor geeft. In dat geval kunt u een brief sturen waarin u vriendelijk verzoekt om de borg binnen 14 dagen naar u over te maken. Hiervoor kunt u deze voorbeeldbrief van het Juridisch Loket gebruiken. Krijgt u geen reactie? Stuur de brief dan per aangetekende post. Bewaar een kopie van de brief, het verzendbewijs en het bewijs dat de brief is ontvangen of geweigerd.

Schakel een jurist in

Krijgt u wederom geen gehoor of een weigering? Schakel dan een jurist in die u kan helpen om een proces aan te gaan. Op die manier zal de verhuurder wellicht toch uit zichzelf over de brug komen, of via de rechter gedwongen worden om de borg aan u terug te betalen.

Help, ik heb last van mijn buren!

(Bron: Het Juridisch Loket, Rijksoverheid, Baak Juristen, MAX Vandaag. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie