Registeren Inloggen

Nog steeds grote achterstanden UWV bij WIA-beoordelingen

Het slechte nieuws is dat de achterstanden bij de WIA-beoordelingen voor arbeidsongeschikten nog steeds bestaan bij het UWV. Maar het goede nieuws is dat die volgens bestuursvoorzitter Maarten Camps wel ‘gestabiliseerd’ zijn. Daarbovenop komt nog dat de uitvoeringsinstantie begrijpelijkere brieven gaat schrijven. Ook gaat het stoppen met de onaangekondigde anonieme telefoontjes.

Wat is een WIA-beoordeling?

Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zij medisch worden gekeurd door verzekeringsartsen van het UWV.

Hoe groot is de achterstand bij het UWV?

De cijfers in het jaarverslag over 2022 laten zien dat het aantal wachtenden is toegenomen van ongeveer 12.000 tot ruim 17.000. Het UWV heeft door de lange wachttijden vorig jaar 10,6 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen na ingebrekestelling door wachtenden. 200 aanvragen uit 2021 wachten nu nog op beoordeling, dus de wettelijke termijn van 2 jaar is zelfs al verstreken.

Hoe komen die achterstanden bij het UWV?

Ook uitvoeringsinstantie UWV heeft te kampen met personeelsgebrek. Doordat ervaren krachten met pensioen gingen, zakte het aantal verzekeringsartsen vorig jaar van 565 naar 525 voltijdskrachten. Hun jonge vervangers zijn nog niet voldoende opgeleid en zijn daardoor momenteel nog minder productief. In totaal zijn er in 2022 124.200 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd, ruim 14 procent minder dan in 2021.

UWV belooft beterschap

UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps belooft beterschap. Samen met minister Van Gennip werken ze hard aan een oplossing. “Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de achterstanden bij de WIA-beoordelingen in de laatste maanden van 2022 zijn gestabiliseerd”, zegt Camps op de website van het UWV.

Andere verbeterpunten: begrijpelijkere brieven en geldzorgenteam

Tegelijkertijd pakt het UWV nog enkele andere punten van kritiek aan. Zo gaat het zorgen voor begrijpelijkere brieven. De uitkeringsinstantie steekt de hand in eigen boezem waar het de notoir onleesbare brieven uit het verleden betreft. Cliënten begrepen het taalgebruik niet. Dat is nu een verbeterpunt.

Daarbij is ook het Geldzorgteam uitgebreid van 8 naar 30 voltijdbanen. Teamleden ondersteunen mensen bij het aanpakken van financiële problemen, inclusief doorverwijzing naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. In 2022 ging het om 4.300 doorverwijzingen, ruim 2 keer zoveel als in het voorgaande jaar. Maandelijks krijgen zo’n 1,1 miljoen mensen een UWV-uitkering.

Niet meer bellen met afgeschermd nummer

Tot slot is er nog een klantvriendelijk verbeterpunt. Het UWV gaat stoppen met de bekende onaangekondigde anonieme telefoontjes, die de cliënten doorgaans de stuipen op het lijf jagen. Dat schept alleen maar afstand en angst. “Niet meer anoniem bellen moet de standaard worden”, kondigt Camps aan. Het past in het nieuwe beleid het UWV een menselijker gezicht te geven. In dat beleid past ook maatwerk voor schrijnende gevallen waar letterlijke toepassing van de wet ongewenst is.

Voor het eerst is de arbeidsmarkt “zeer krap” zegt het UWV

(Bron: UWV, NU.nl, NOS, NRC, AD. Foto: ANP)

Geef een reactie