Registeren Inloggen

Als ik ernstig corona krijg, is er hulp bij mijn levenseinde?

Artsen in heel Nederland roepen ouderen op om na te denken over hun levenseinde. Meldpunt ontvangt veel reacties van ongeruste ouderen. Ze vragen zich af of zij nog op de ic terecht kunnen, en als ze dat niet willen, welke zorg ze dan krijgen. Is euthanasie een mogelijkheid? In dit artikel geven wij antwoord op vragen over corona en de laatste zorg.

Kan ik thuis sterven?

Als u corona krijgt en thuis wilt sterven, dan kan dat. U kunt vragen om palliatieve zorg, zorg die u begeleidt tot uw dood. De thuiszorg mag dan bij u komen, zolang zij goed beschermd zijn tegen corona. Bijvoorbeeld door het dragen van mondkapjes, brillen, handschoenen en schorten. Maar het kan ook voorkomen dat de thuiszorg niet bij u kan komen, vanwege het gebrek aan personeel. In dat geval bespreekt de huisarts met u waar u dan verzorgd kunt worden.

Wat gebeurt er als het ziekenhuis mij niet meer kan helpen?

Mocht u in het ziekenhuis niet geholpen kunnen worden, dan wordt u niet in de steek gelaten. Overal in het land wordt per regio gezocht naar plekken waar mensen met een corona-infectie kunnen verblijven. Als u niet naar het ziekenhuis wil of hoeft, kunt u daar rechtstreeks vanuit huis terecht .U kunt daar ook vanuit het ziekenhuis terecht als u herstellende bent van het virus, maar nog niet thuis kunt wonen. Ook kunt u op deze locaties palliatieve zorg krijgen, de zorg die u begeleidt tot uw sterven.

Samen bespreken

Ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg- en ouderenzorginstellingen regelen dit samen. Uw huisarts en/of de thuiszorg – als die bij u betrokken is –  worden hierover geïnformeerd. Zij hebben het overzicht en u kunt met hen bespreken waar u naar toe kunt.  Op dit moment is deze opvang nog niet overal standaard geregeld. Op sommige plekken wordt nog hard gezocht naar mogelijkheden hiervoor.

Ik wil naar een hospice. Hoe moet ik dat regelen?

Heeft u corona? Dan is het op dit moment moeilijk om naar een ‘gewoon’ hospice te gaan. Dit zijn vaak kleine organisaties met veel vrijwilligers die moeilijker beschermd kunnen worden. Maar het plan is dat er hospice-voorzieningen speciaal voor mensen met corona komen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Als ik corona krijg, wil ik snelle euthanasie. Kan dat?

Het is belangrijk om te weten dat het coronavirus bij meer dan 80 procent van de mensen die besmet zijn alleen milde klachten geeft. In een klein aantal gevallen wordt de ziekte zo ernstig dat u zou kunnen vragen om euthanasie. Euthanasie kent strenge regels die wettelijk zijn vastgelegd. Er is per definitie geen spoedprocedure. En er is geen mogelijkheid om de wet anders toe te passen. Het is daarom belangrijk dat u uw wensen ten aanzien van het levenseinde goed laat weten aan uw huisarts. Om uw lijden te verlichten bij een snelle achteruitgang zal de dokter u behandelen. Hij of zij brengt u waarschijnlijk in een soort coma. Op deze manier sterft u rustiger en met minder lijden.

IC-arts roept op: denk na over uw einde

Geef een reactie

Reactie

    Zeer goede vragen en duidelijke antwoorden!