Registeren Inloggen

Hoe werkzaam is mijn coronavaccin nog na maanden?

In Nederland zijn inmiddels zo’n 10 miljoen mensen volledig gevaccineerd. Bij sommigen neemt de twijfel over de prik de laatste weken toe, door verschillende internationale onderzoeken naar de afnemende werkzaamheid van vaccins. Nergens voor nodig, stellen verschillende experts tegenover Meldpunt. Het vaccin doet precies wat we er van verwachten: Het voorkomen van een ziekenhuisopname.

Eenzaam

Mevrouw Smid is 95 jaar oud en woont nog zelfstandig in Amsterdam. Ze had grote verwachtingen van haar coronavaccinatie. Mevrouw Smid ging regelmatig uit eten bij een restaurant voor ouderen, de Brahmshof, maar dat was maanden gesloten door de pandemie. Ze miste dat uitje enorm en wilde zich daarom snel laten vaccineren. Dat gebeurde in maart van 2021. Mevrouw Smid kreeg het Pfizer-vaccin. Maar toen begon het lange wachten. Het restaurant bleef gesloten door corona.’ Dat maakt me eenzaam’ zegt ze. Intussen verschijnen er verontrustende berichten over de coronavaccins.

Daling

Zoals het nieuws uit Israël. Daar zijn inmiddels ruim 13 miljoen prikken gezet. Het land loopt wereldwijd voorop met de vaccinaties tegen corona. Maar het ministerie van Volksgezondheid liet recent weten dat de werking van het Pfizer-vaccin daalt van 90 tot 55 procent bij mensen ouder dan 65 jaar. En mensen die volledig gevaccineerd zijn, komen soms toch in het ziekenhuis terecht, zien de Israëlische autoriteiten. Daarom zijn er weer nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk om het virus in te dammen.

Tegenvaller

Half augustus komt een geruchtmakend onderzoek van de University of Oxford naar buiten. De onderzoekers bekeken de effectiviteit van vaccinatie tegen een coronabesmetting over een periode van drie maanden. Negentig dagen na de tweede prik was AstraZeneca nog maar 61 procent effectief tegen een besmetting, bij Pfizer was dat nog 75 procent, zo blijkt uit het onderzoek. Het aantal antilichamen neemt in de loop der tijd af en dat is een tegenvaller. Want begin 2021 ging men er nog van uit dat Pfizer 95 procent bescherming biedt tegen een besmetting en AstraZeneca zo’n 80 procent.

Katterig

Door dit soort berichten ontstaat bij sommigen nieuw verzet tegen de prik. Ook bij de dochter van mevrouw Smid. Zij had al de beslissing genomen dat ze zelf niet gevaccineerd wilde worden. Nu lijkt het vaccin van haar moeder ook nog eens minder effectief te worden. ‘Mijn moeder heeft er een katterig gevoel aan over gehouden. Ik heb mijn moeder geholpen om zo snel mogelijk aan de beurt te komen bij het prikken. Wat heeft dat eigenlijk voor zin gehad, vraag ik me af’.

Afnemende werkzaamheid is normaal

Dat de werkzaamheid tegen infecties afneemt verbaast immunoloog Marjolein van Egmond van Amsterdam UMC niet. Zo werkt het menselijk lichaam nu eenmaal, legt ze uit. Niet iedereen maakt dezelfde hoeveelheid antistoffen aan, dat is biologische variatie. En de hoeveelheid antistoffen neemt van nature af. Niets nieuws dus.

Wel besmet, niet in het ziekenhuis

In het Britse onderzoek ging het bovendien om de werkzaamheid tegen een coronabesmetting. Van Egmond benadrukt dat de vaccins bedoeld zijn tegen een ziekenhuisopname. ‘We vaccineren niet tegen een verkoudheid. Het belangrijkste gegeven is dat vaccinatie het risico van ziekenhuisopname nog steeds enorm verlaagt. Het gevaar is dat mensen door dit soort nieuws denken: Oh, dan werkt het vaccin dus niet meer, maar dat is echt niet zo.’

T-cellen

Van Egmond benadrukt dat niet alleen het aantal antilichamen van belang is bij de afweer van het menselijk lichaam. Bij een infectie worden ook T-cellen geactiveerd. Dat zijn afweercellen die geïnfecteerde cellen kunnen aanvallen. Ze spelen een belangrijke rol in de strijd tegen het coronavirus. ‘Je ziet dat gevaccineerde mensen geïnfecteerd kunnen raken, en daar korte tijd ziek van kunnen worden, met lichte symptomen. Maar dan komen die T-cellen in actie. Waardoor je niet in het ziekenhuis terecht komt.’

Geen aanwijzingen voor verminderde werking

Ook Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik waarschuwt voor een beperkte blik op de werkzaamheid van de vaccins. ‘Er wordt bij het Engelse onderzoek slechts naar een deel van de immuunrespons gekeken. Maar je kunt werkzaamheid ook definieren als het voorkomen van een ernstige ziekte en dat je in het ziekenhuis belandt. Er is geen aanwijzing dat de bescherming hiertegen verminderd is.’  Het geheugen van het lichaam om het virus aan te pakken is volgens Coolen van Brakel onverminderd aanwezig. ‘En daar gaat het uiteindelijk om. Of je lichaam in staat is om te voorkomen dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen, of erger.’

Derde prik

In Israël, Hongarije en Engeland wordt momenteel al een derde coronaprik gegeven aan kwetsbare burgers en ouderen, een zogenoemde boostervaccinatie. Ruud Coolen van Brakel vindt zo’n derde prik voor de grootste groep Nederlanders uitermate voorbarig. ‘De verwachting is nog steeds dat de huidige vaccins uitermate effectief zijn tegen de huidige coronavarianten. Naar verwachting tussen de anderhalf à twee jaar. Maar mogelijkerwijs zelfs langer.’  Wel wijst hij erop dat nieuwe varianten aanpassingen vergen van de bestaande vaccins.

Eerst arme landen

Alleen de meest kwetsbare groepen, zoals patiënten die door een onderliggende ziekte niet of nauwelijks antistoffen aanmaken na een vaccinatie, zouden in aanmerking moeten komen voor een derde prik. Dat vindt ook immunoloog Marjolein van Egmond. Arme landen, waar helemaal nog niet gevaccineerd is, zouden prioriteit moeten krijgen. Van Egmond: ‘Zolang in Afrika niemand gevaccineerd wordt, lopen we het risico op mutaties van het virus. Het is dus in ons eigen belang dat in die landen ook gevaccineerd wordt. Nu is het dweilen met de kraan open.’

Gezondheidsraad

Mevrouw Smid is bereid om een derde prik te nemen, mocht die er komen. Ondanks de tegenvallers blijft ze achter de vaccinaties staan. Haar dochter is een stuk kritischer. ‘Ik kijk regelmatig naar het coronadashboard en zie dat er dagelijks nog honderden nieuwe besmettingen zijn, en dat er veel  ouderen op de IC’s liggen. Daar hoef je geen viroloog voor te zijn. Ik blijf de prik weigeren omdat ik die experimenteel vind.’  De Gezondheidsraad komt half september met een advies over de derde vaccinatie tegen corona.

Dit zijn de fabels en feiten over de griepprik

Geef een reactie

Reacties (2)

    De vraag in de kop van dit artikel KAN niet beantwoord worden aangezien de vaccins nog tot minimaal zomer 2023 in de testfase zijn en het dus nog in de praktijk van het heden moet gáán blijken OF en hoelang ze daadwerkelijk effectief zijn.
    Ook moet de komende 2 jaar nog gáán blijken wat de langetermijn bijwerkingen etc zijn.

    mogelijk zal het antwoord nog tienatllen jaren op zich laten wachten, áls het er uberhaupt ooit zal komen, want in de tussentijd zal het coronavirus, net als alle andere virussen, ook steeds blijven muteren waardoor er aangepaste vaccins nodig zullen (blijven) zijn en het effect dáárvan dan óók weer afgewacht moet gaan worden .

    De vaccins werken slechts korte tijd of liever helemaal niet; het gaat om gehoorzaamheid richting overheid. Dadelijk het derde prikje, het vierde prikje, het vijfde prikje, allemaal gehoorzaamheid en telkens zal uw corona appje rood kleuren, wanneer u die injecties niet neemt en zal uw vrijheid verder beperkt worden. De rest erom heen is gebakken lucht en fantasie om agenda 2030 erdoor te drukken. U geeft uw lichamelijke integriteit op voor een nMRA injectie, het is dus geen vaccin, zoals beweerd wordt.