Registeren Inloggen

Manifest Waardig ouder worden wordt kabinetsbeleid

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat het manifest Waardig ouder worden wordt gelanceerd. Het manifest, een initiatief van Omroep MAX, ouderenorganisatie KBO-PCOB en de ChristenUnie, is in die tijd uitgegroeid tot een groot succes. Dit succes krijgt op 5 maart 2019 een vervolg. Op die dag wordt het manifest in ontvangst genomen door minister De Jonge van Volksgezondheid en integraal overgenomen in het kabinetsbeleid.

De eerste stappen tot het creëren van het manifest Waardig ouder worden zijn in 2016 genomen. Er is destijds een discussie gaande over een plan van D66 over voltooid leven. Volgens die partij  moeten ouderen die hun leven als voltooid zien het recht hebben om eruit te stappen. De initiatiefnemers van het manifest Waardig ouder worden zien het anders. Volgens hen moet er éérst werk worden gemaakt van het voorkomen van voltooid leven, voordat de discussie over voltooid leven überhaupt kan worden gevoerd.

10 speerpunten

Deze overtuiging resulteert in een manifest bestaande uit 10 punten dat in februari 2017 wordt gelanceerd. In het manifest wordt er onder meer gepleit voor acceptatie, herwaardering van ouderdom en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Ook het stimuleren van mantelzorg is één van de speerpunten. De initiatiefnemers willen onder meer een ruimere verlofregeling voor werkende mantelzorgers. Zodat zij makkelijker vrij kunnen nemen. Omroep MAX-directeur Jan Slagter en de ChristenUnie hebben inmiddels een plan opgesteld om die ruimere verlofregeling te realiseren. Het betreft een collegiaal fonds waarbij collega’s allemaal 1 vakantiedag kunnen inleveren, zodat er een soort spaarpot ontstaat met dagen voor mantelzorgende collega’s. Voor elke vrije dag die ingeleverd wordt, kan het bedrijf er zelf nog 1 bijdoen, zodat de inhoud van de pot uiteindelijk verdubbeld wordt. Slagter is van plan om een dergelijk systeem bij Omroep MAX in te voeren. Gert-Jan Segers staat achter de plannen en hoopt dat meer bedrijven en organisaties met een dergelijk spaarsysteem gaan werken.

Succesvol manifest

Het manifest Waardig ouder worden is in 2 jaar tijd uitgegroeid tot een zeer succesvol manifest. Het is massaal ondertekend door andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en bekende en onbekende Nederlanders. Ook is er in het regeerakkoord uit 2017 180 miljoen uitgetrokken voor het realiseren van bepaalde doelen uit het manifest. Op 5 maart 2019 komt daar het overhandigen van het document aan de minister bij. Door deze overhandiging wordt het manifest officieel kabinetsbeleid.

Overhandiging aan de minister

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is op 25 februari 2019 te gast bij Tijd voor MAX om te praten over het manifest en de overhandiging hiervan aan de minister op 5 maart 2019. Op MAX Vandaag besteden we rond die datum ook speciale aandacht aan dit feit.

(BRON: archief, redactie Tijd voor MAX, Trouw.)

Geef een reactie

Reactie

    Deze geloofs gekkies zijn totaal niet realistisch. Voor veel ouderen is elke dag weer en meer een lijdensweg. Eenzaam en alleen.