Registeren Inloggen

Verkennend gesprek voor mensen met psychische klachten vanaf 2025 in basispakket: zo werkt het

Psychische klachten hoeven niet altijd tot een behandeling te leiden. Soms komen de problemen bijvoorbeeld voort uit schulden. In zo’n geval is schuldhulpverlening misschien wel passender als oplossing. Vanaf 2025 zit een ‘verkennend gesprek’ om daarachter te komen in het basispakket. Aan tafel zitten dan ggz, een maatschappelijk werker en mogelijk een ervaringsdeskundige.

Wanneer vindt zo’n verkennend gesprek plaats?

Bij twijfel over de aanpak van lichte psychische klachten, kan de huisarts zijn patiënt doorverwijzen naar zo’n verkennend gesprek. Experts uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz), het sociaal domein (maatschappelijk werk) en ervaringsdeskundigen schuiven hierbij aan. Ook gemeenten spelen een rol bij de oplossing.

Verkennend gesprek over psychische klachten in het basispakket

Het verkennend gesprek voor mensen met lichte psychische klachten is een initiatief van het programma Mentale Gezondheidsnetwerken. Dat is voortgekomen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zorginstituut Nederland, dat gaat over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering, heeft aangekondigd dit gesprek vanaf 2025 te laten vergoeden vanuit het basispakket.

Zo worden de kosten van 250 euro per gesprek gedekt voor wat betreft huisartskosten en ggz. Maatschappelijk werk valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de bijbehorende kosten ook. Maar de VNG (De Verenging van Nederlandse Gemeenten) heeft zich eveneens gecommitteerd aan het Integraal Zorgakkoord, dus daar worden geen problemen verwacht.

Valt het wel of niet onder eigen risico?

Of dit gesprek wel of niet onder het eigen risico komt te vallen, is door tegenstrijdige berichten op verschillende websites onduidelijk. “Het verkennend gesprek gaat buiten het eigen risico vallen,” verzekert Janine Bosma, woordvoerster bij het Zorginstituut Nederland. “Hier is nog een aanpassing van de Zorgverzekeringswet voor nodig.”

Naar verwachting zal dit door middel van een algemene maatregel van bestuur vanaf 2026 zijn geregeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor 2025 worden momenteel afspraken gemaakt met zorgverzekeraars dat zij de kosten van het eigen risico voor hun rekening nemen.

Wat is het doel van zo’n eerste gesprek?

Het doel van het verkennend gesprek is om in een vroeg stadium passende hulp te bieden aan mensen met lichte psychische klachten. Daar vallen ook andere problemen onder zoals schulden of eenzaamheid. Zo verergeren de problemen minder snel. Voor sommige mensen kan dit betekenen dat ze een doorverwijzing krijgen naar schuldhulpverlening of dagbesteding. Soms is hulp bij de administratie op orde krijgen al genoeg. Voor mensen met zwaardere psychische problemen komt er zo automatisch meer tijd en ruimte vrij bij de ggz.

Bijkomende voordelen: kortere wachtlijsten bij psychische klachten

Bovendien moet het verkennende gesprek vanwege psychische klachten de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aanzienlijk gaan verminderen. De verwachting is zo’n 10 procent minder instroom in de ggz. Ook kortere behandelingen behoren tot de mogelijkheden. Bij een pilot met 3.500 verkennende gesprekken bij instelling GGz Breburg in Noord-Brabant vorig jaar is een bemoedigend resultaat behaald: ongeveer een kwart van de mensen had meer baat bij een andere hulpvorm dan de ggz. Andere pilots bij bijvoorbeeld de Parnassia Groep laten eenzelfde positief beeld zien.

(Bron: Zorginstituut Nederland, Rijksoverheid, De Nederlandse ggz, ANP, archief. Foto: Shutterstock)

Oplopende schulden door onbetaalde rekeningen? Deze hulp kunt u krijgen

Geef een reactie

Reactie

    Wat een geldverspillende waanzin. Vrijwel elke gemeente heeft al een ‘sociaal wijkteam’ of ‘sociale raadslieden’, buurthuizen hebben ‘sociaal werkers’, allemaal plekken waar je ook nú al gratis terecht kan met genoemde ‘problemen’ en van waaruit je óók doorverwezen en/of geholpen kunt worden.

    Vanaf 2025 wéér een nieuw ‘clubje’ erbij maakt het feit dat tal van instanties langs elkaar heen werken in plaats van samenwerken alleen nog maar groteren erger.
    En bovendien kost het nog méér personeel, waar nú zónder zo’n nieuw clubje al ernstig tekort aan is …..is dus gedoemd te mislukken en de zoveelste geldverspilling binnen de zorg- en hulpverlening.