Registeren Inloggen

ABP stopt met terugvorderen toeslagen 

Pensioenfonds ABP schort het terugvorderen van te veel uitgekeerd pensioen voor onbepaalde tijd op. ABP doet dit vanwege de collectieve claim die MAX Ombudsman heeft aangespannen namens 125 deelnemers. Het pensioenfonds wacht met verder terugvorderen “tot er juridisch gezien duidelijkheid is”.

Op 3 mei 2019 dagvaardt de MAX Ombudsman ABP namens 125 gepensioneerden voor een totaalbedrag van 1 miljoen euro. Het pensioenfonds wacht niet op de uitspraak van een rechter maar zet de terugvordering nu al stop.

“We moeten doorprocederen”

MAX Ombudsman Rogier de Haan reageert op deze vandaag aangekondigde actie van het pensioenfonds: “Door al terug te vorderen terwijl de rechter zich nog niet heeft uitgesproken, speelt ABP in feite voor eigen rechter. Het is goed dat ABP hier direct mee stopt. Deze eerste klap is een daalder waard, maar het blijft noodzakelijk om door te procederen.”

Terugvordering

Meldpunt maakt op 1 maart 2019 bekend dat 555 gepensioneerden in totaal 2 miljoen euro moeten terugbetalen aan pensioenfonds ABP. Ruim 4 jaar ontvingen zij van zowel van de SVB als van ABP een partnertoeslag. ABP start eind 2018 met het terugvorderden van de teveel uitgekeerde aanvulling op de pensioenuitkering. Deze actie van ABP dupeert gepensioneerden flink. De gedupeerden die zich bij MAX Ombudsman melden, hebben het ontvangen pensioengeld vaak al uitgegeven. Zij moeten nu van een verlaagd pensioen gemiddeld zo’n 8000 euro terugbetalen.

Ze konden het niet weten

Namens 125 gedupeerden bestrijdt de MAX Ombudsman de rechtmatigheid van de terugvorderactie van ABP. Omdat het maandelijks inkomen niet wijzigde, en de aanvulling automatisch werd toegekend, konden gepensioneerden niet weten dat zij te veel ontvingen. Bovendien bevestigt ABP in 2015 met een brief hun recht op partnertoeslag.

Fonds neemt contact op

De toeslag die deelnemers te veel hebben ontvangen, hoeven zij vanaf juni 2019 voorlopig niet aan ABP terug te betalen. Eerder informeerde ABP de betrokken deelnemers over het voor de deelnemer juiste pensioenbedrag. Dit bedrag betaalt ABP vanaf juni aan deelnemers uit, zonder de korting voor het terugbetalen. De komende twee weken brengt ABP de deelnemers telefonisch en per brief op de hoogte. Zo kan het fonds eventuele vragen naar aanleiding van dit besluit direct beantwoorden.

Meer informatie

De video die Meldpunt maart 2019 maakte over dit onderwerp bekijkt u op deze pagina.

Geef een reactie

Reacties (3)

    Goeie zaak! Misschien kan de hekele kwestie rond de al 10 jaar lang in de soep lopende pensioenindexering juridisch ook eens tegen het licht worden gehouden. Persoonlijk vind ik het buitengewoon vernederend om te ervaren dat de mensen met de kleinste pensioenen het meest in de verdrukking raken. Met een klein pensioen telt elke euro, terwijl op de ruime pensioenen een tientje minder niet wordt gevoeld – waarbij ik op het effect doel, niet op het recht op volledig pensioen. Inmiddels ervaar ik gevoelens die Middeleeuwers moeten hebben gekend. Afhankelijkheid van de goedertierenheid van kasteelheer Albert Bernard van Paladijn

    Ben het helemaal eens met Robertjc,
    Ik vraag me overigens af hoe onze (r)overheid er bij komt om de pensioenfondsen op te leggen dat zij niet mogen indexeren. Dit zijn toch zelfstandige rechtspersonen. Het begint steeds meer te lijken op “rupsje nooit genoeg”. De vermogens van de fondsen zijn sedert 2008 ruim verdubbeld en nòg zit er onvoldoende in de reservepot. Ik hoor van de fondsen ook weinig tegengeluid. Zij zijn zeer leidzaam.
    Het feit dat de overheid bij de privatisering van het ABP het werkgeversaandeel in de pensioenpremie (ruim 20 miljard) niet mee overgeeft is ronduit diefstal van de werknemer. In de jurisprudentie noemt men dat een daad van “onbehoorlijk bestuur”. In de wet met de misleidende naam “aanname wet” heeft onze volksvertegenwoordiging dat keurig geregeld. Het is niet te geloven diefstal van ruim 20 miljard. En niemand doet er wat aan.

    Een goede zaal, ik heb echter nog een andere vraag. Bij ons was het geval dat mijn en ik beiden 5 jaar lang te weinig hebben ontvangen, dat is vorig jaar in een keer aan ons uitbetaald. Resultaat een super hoge aanslag over 2019. Als het direct goed was gegaan was Dat niet het geval en nu een strop tussen de 2000 en 2400 euro.