Registeren Inloggen

Rail & OV krijgt ruim 1.000 verzoeken voor een samenlooptoeslag

De 79-jarige Kees Lakerveld ontdekt via Meldpunt dat hij jarenlang te weinig pensioen krijgt. De oud-buschauffeur blijkt een zogeheten samenlooptoeslag mis te lopen waarvan hij tot dan toe nog nooit heeft gehoord. Dus zoekt hij contact met zijn pensioenfonds Rail & OV. Als gevolg krijgt hij ruim 1.300 euro pensioen op jaarbasis erbij én een nabetaling van 17.000 euro.

Niet de enige

Maar Lakerveld is niet de enige die naar aanleiding van onze uitzendingen alsnog zo’n aanvraag doet. Bij Rail & OV komen namelijk tot eind augustus dit jaar ruim duizend van dit soort verzoeken voor een samenlooptoeslag binnen. Een veelvoud van wat er normaal wordt aangevraagd.

Oproepen gedaan

“Wij hebben helaas vastgesteld dat niet iedereen die aan de voorwaarden voldoet en recht heeft op samenlooptoeslag deze toeslag ook krijgt,” zegt een woordvoerder. “Daarom hebben wij in onze communicatiemiddelen de afgelopen tijd verschillende keren deelnemers opgeroepen om zich bij ons te melden. Dus de komende tijd blijven wij hiermee doorgaan.”

Een derde al toegekend

Een derde van de aanvragen is inmiddels toegekend. Ook zijn er nog honderden aanvragen in behandeling. Daarom heeft Rail & OV voor de afhandeling van de aanvragen extra mensen ingezet. “Het klopt inderdaad dat wij in een aantal gevallen de ingediende aanvragen niet goed hebben afgehandeld. Maar wij betreuren het als dit is gebeurd. En we doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk te herstellen.”

Ook uitkering aan de nabestaande

Deelnemers die vergeten zijn de toeslag aan te vragen en er wel recht op hebben, kunnen de toeslag alsnog aanvragen. Deze wordt, indien van toepassing, dan met terugwerkende kracht uitgekeerd. De toeslag wordt ook uitgekeerd aan de nabestaande, als die zich binnen vijf jaar na het overlijden meldt.

Wettelijke rente

Als een nabetaling het gevolg is van een onjuiste afhandeling door Rail & OV, wordt ook de wettelijke rente vergoed. “Want we passen dit coulant toe en de deelnemer hoeft hier geen verzoek voor in te dienen.”

Als deelnemers kunnen aantonen dat zij nog andere financiële schade hebben geleden, dan kunnen zij volgens Rail & OV hiervoor een verzoek indienen. Op individuele basis beoordelen ze dan of iemand in aanmerking komt voor een vergoeding.

Blij om rechtzetting

MAX ombudsman Rogier de Haan is blij dat Rail & OV nu met deze toezeggingen komt. “Op onze uitzendingen is massaal gereageerd. We hebben goed gezien dat veel mensen deze toeslagen nog niet kenden. En ik ben blij dat dit nu wordt rechtgezet voor zoveel velen.”

Nu nog de praktijk

De Haan ziet dat op papier nu alles goed is geregeld door Rail & OV. Maar wel maakt hij zich zorgen over de uitvoering daarvan in de praktijk. “Zo zie ik regelmatig dat het pensioenfonds nog steeds fouten maakt in de beoordeling van de toeslagaanvraag. Daarnaast blijft het fonds vaag over hoe zij bepalen of er wettelijke rente en andere financiële schade wordt uitgekeerd of niet. Het pensioenfonds zegt daar coulant mee om te gaan. Maar onlangs kreeg ik nog een reactie van een vrouw die 100 euro schadevergoeding aangeboden had gekregen. Volgens haar stond dat in geen verhouding tot haar werkelijke schade. Ze heeft beleefd geweigerd.”

“Daarom zullen wij deze zaken ook de komende tijd nauwgezet blijven volgen. Daarbij zijn de ervaringen van de gepensioneerden zelf erg belangrijk. Blijf uw ervaringen vooral melden.”

Denkt u ook recht te hebben op de tweeverdienerstoeslag? Meld u bij ons aan. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Ook kunt u bellen naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Het telefoonnummer 035 – 6775511 is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen die zich aanmeldt houden wij op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Alles wat wij weten over de samenlooptoeslagen van pensioenfonds Rail & OV

SPOV / SPF samenlooptoeslag

  • De volgende vragen gaan over de persoon die pensioen heeft opgebouwd bij SPOV of SPF.

  • DD slash MM slash JJJJ
  • De volgende vragen gaan over de PARTNER van de persoon die pensioen opbouwde bij SPOV / SPF.

  • DD slash MM slash JJJJ
  • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Geef een reactie