Registeren Inloggen

Alles wat wij weten over de samenlooptoeslagen van pensioenfonds Rail & OV

De pensioenfondsen SPOV en SPF, sinds 2020 samengegaan in pensioenfonds Rail & OV, werken met een zogenoemde samenlooptoeslag. Kortgezegd is dat een pensioenverhoging voor tweeverdieners. Gepensioneerde echtparen die gelijktijdig pensioen hebben opgebouwd, hebben onder voorwaarden recht op de toeslag. De toeslag kan oplopen tot een paar honderd euro per maand.

Aanvraag indienen

Om de toeslag te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij het pensioenfonds. Probleem is alleen dat veel gepensioneerden nog nooit van de samenlooptoeslag hebben gehoord. Of ze hebben de toeslag wel aangevraagd, maar het pensioenfonds heeft deze ten onrechte afgewezen. Daardoor krijgen zij een te laag pensioen. Vaak al jarenlang.

In verschillende uitzendingen van Meldpunt besteedde MAX Ombudsman Rogier de Haan aandacht aan dit probleem. Dit leidde tot een stortvloed aan aanvragen bij Rail & OV. Inmiddels kregen honderden gepensioneerden hierdoor alsnog een hoger pensioen, en een flinke nabetaling.

Uw vragen

Naar aanleiding van onze uitzendingen over deze pensioentoeslag ontvangen wij veel vragen. De meest gestelde beantwoordt MAX Ombudsman Rogier de Haan in dit artikel.

Waar gaat het precies over?

Zowel SPOV als SPF werken met tweeverdienerstoeslagen. Hierop bestaat recht vanaf het moment dat de jongste van u beiden AOW-gerechtigd is geworden, als voldaan is aan de 3 voorwaarden:

 • U en uw partner hebben vóór 2002 (SPOV) of vóór 1997 (SPF) gelijktijdig pensioen opgebouwd, minimaal één van u deed dat bij SPOV of SPF.
 • Het pensioenfonds van uw partner paste bij de pensioenopbouw een AOW-korting toe.
 • U en uw partner ontvangen beiden AOW.

Zijn er ook fondsen die geen AOW-korting toepasten?

Voor zover wij weten pasten de volgende pensioenfondsen in het verleden géén AOW-korting toe:

 • Pensioenfonds Schoonmaak
 • Pensioenfonds Horeca & Catering
 • Pensioenfonds Vervoer
 • Pensioenfonds Woningcorporaties
 • Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
 • Pensioenfonds Detailhandel

Zat uw partner bij één van de bovenstaande pensioenfondsen, dan is er volgens onze informatie géén recht op een tweeverdienerstoeslag. U voldoet immers niet aan voorwaarde 2.

 • Pensioenfonds Bouw: alleen recht op toeslag bij gelijktijdige pensioenopbouw vanaf 1985
 • Pensioenfonds Meubel: alleen recht op toeslag bij gelijktijdige pensioenopbouw vanaf 1992

Zat uw partner bij één van deze pensioenfondsen, dan is er volgens onze informatie slechts voor een beperkte periode tweeverdienerstoeslag opgebouwd.

Wat als ik gescheiden ben of hertrouwd?

Voor het recht op een tweeverdienerstoeslag is niet van belang of u al bij elkaar was toen u de pensioenen opbouwde. Wat telt, is of de partner met wie u vanaf uw beider AOW bent, gelijktijdig met u het pensioen heeft opgebouwd.

Voorbeeld 1:

U bouwde pensioen op, uw vroegere partner niet. U bent gescheiden en op enig moment hertrouwd. Uw nieuwe partner blijkt gelijktijdig met u pensioen te hebben opgebouwd, toen u nog niet bij elkaar was. U hebt recht op de tweeverdienerstoeslag, als u aan de 3 voorwaarden voldoet.

Voorbeeld 2:

U bouwde gelijktijdig met uw partner pensioen op. U bent gescheiden en hebt nu geen partner met wie u gelijktijdig pensioen opbouwde. U hebt géén recht op een tweeverdienerstoeslag.

Bestaat er recht op toeslag als mijn partner is overleden?

U hebt recht op de tweeverdienerstoeslag zolang u beiden AOW ontvangt. Dat betekent dat als één van u overlijdt, het recht op de toeslag vervalt. Hierop bestaan 2 belangrijke uitzonderingen:

1.  Gepensioneerden die aan de 3 voorwaarden voldoen, waarbij de pensioenen (gedeeltelijk) vóór 1986 gelijktijdig zijn opgebouwd, hebben in bepaalde situaties recht op een aanvulling, óók als ze geen partner hebben. Dit doet zich voor in 2 situaties:

 • U ontvangt een nabestaandenpensioen van SPF en een ouderdomspensioen van een ander fonds
 • U ontvangt een ouderdomspensioen van SPF én een ouderdomspensioen van een ander fonds

2. Als u er pas na het overlijden van uw partner achter komt dat hij of zij bij leven recht zou hebben gehad op een toeslag op het SPOV- of SPF-pensioen, dan kunt u deze alsnog aanvragen. Rail & OV betaalt de gemiste toeslagen alsnog uit aan de nabestaande, als deze zich binnen 5 jaar na het overlijden meldt.

Wat als ik mijn pensioen eerder heb overgedragen aan een ander fonds?

Tot 2008 kreeg een deelnemer geen samenlooptoeslag mee in een waardeoverdracht. Rail & OV betaalt deze toeslag ook niet alsnog uit.

Je zou kunnen zeggen dat Rail & OV in deze gevallen de toeslag, een compensatie voor een te laag pensioen, heeft afgepakt. Het is zeer de vraag of dit mag. Wat ons betreft is dit in elk geval moreel verwerpelijk en zal dit alsnog in orde moeten worden gemaakt.

Voor waardeoverdrachten na 2008 geldt dat de samenlooptoeslag wel is meegenomen.

Wordt de toeslag altijd nabetaald?

Als uzelf al een tijd recht blijkt te hebben op de tweeverdienerstoeslag, dan is Rail & OV verplicht om deze alsnog volledig aan u na te betalen. Met terugwerkende kracht dus.

Heb ik recht op wettelijke rente?

Als u een nabetaling ontvangt, hebt u mogelijk recht op wettelijke rente. Dat is het geval als de nabetaling het gevolg is van een fout van Rail & OV. Bijvoorbeeld als het pensioenfonds u niet, fout of onvoldoende heeft geïnformeerd over de toeslag. Of als Rail & OV wist dat u recht hebt op een toeslag, maar niets met die kennis heeft gedaan.

Rail & OV beoordeelt zelf of u recht hebt op wettelijke rente. Het pensioenfonds wil niet aangeven welke criteria het daarvoor hanteert. Ons advies is om altijd zelf om wettelijke rente te vragen over de nabetaling.

Heb ik recht op schadevergoeding?

Als u wettelijke rente hebt gekregen in verband met de nabetaling, hebt u ook recht op vergoeding van eventuele schade. Die schade moet een gevolg zijn van de nabetaling. Het gaat dan niet om smartengeld. Wel kunt u denken aan toeslagen die u moet terugbetalen, en een hogere belastingaanslag als gevolg van gemiste heffingskortingen en een hoger belastingtarief.

Rail & OV is verplicht om deze schade aan u te vergoeden. Aan ons hebben ze bevestigd schades inderdaad te vergoeden. U moet daar wel zelf om verzoeken. Nogmaals: dit speelt alleen als u eerder wettelijke rente hebt ontvangen.

Het pensioenfonds wil niet aangeven welke criteria het hanteert voor het beoordelen van een schadeclaim. Wel zeggen ze claims coulant te beoordelen. Ons advies is om uw schadeclaim zo concreet mogelijk te onderbouwen.

Meer informatie

In dit artikel vindt u meer informatie over schade door een nabetaling. Aan sommige schadeposten kunt u zelf wat doen, ook dat vindt u in dit artikel terug.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw ervaringen. U kunt zich bij ons aanmelden door te bellen naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Het telefoonnummer 035 – 6775511 is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen die zich aanmeldt houden wij op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

SPOV / SPF samenlooptoeslag

 • De volgende vragen gaan over de persoon die pensioen heeft opgebouwd bij SPOV of SPF.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • De volgende vragen gaan over de PARTNER van de persoon die pensioen opbouwde bij SPOV / SPF.

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Geef een reactie