RegisterenInloggen

Al uw vragen over de pensioenaanvulling voor Rail & OV-tweeverdieners

Hoe vraag je een toeslag aan als je niet weet dat die bestaat? Eerder meldden we dat pensioenfondsen ABP en SPOV hun deelnemers onvoldoende informeerden over geld waar zij mogelijk recht op hebben. Het ging dan om gepensioneerde echtparen die gelijktijdig pensioen hebben opgebouwd. Nu blijkt ook het spoorwegpersoneel geld mis te lopen.

Op uw verzoek

Naar aanleiding van onze eerdere uitzending ontvangen wij veel vragen. De meest gestelde beantwoordt MAX Ombudsman Rogier de Haan in dit artikel.

Waar gaat het precies over?

Zowel SPOV als SPF werken met tweeverdienerstoeslagen. Hierop bestaat recht vanaf het moment dat de jongste van u beiden AOW-gerechtigd is geworden, als voldaan is aan de 3 voorwaarden:

 • U en uw partner hebben vóór 2002 (SPOV) of vóór 1997 (SPF) gelijktijdig pensioen opgebouwd, minimaal één van u deed dat bij SPOV of SPF.
 • Het pensioenfonds van uw partner paste bij de pensioenopbouw een AOW-korting toe.
 • U en uw partner ontvangen beiden AOW.

Zijn er ook fondsen die geen AOW-korting toepasten?

Voor zover wij weten pasten de volgende pensioenfondsen in het verleden géén AOW-korting toe:

 • Pensioenfonds Schoonmaak
 • Pensioenfonds Horeca & Catering
 • Pensioenfonds Vervoer
 • Pensioenfonds Woningcorporaties
 • Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
 • Pensioenfonds Detailhandel

Zat uw partner bij één van de bovenstaande pensioenfondsen, dan is er volgens onze informatie géén recht op een tweeverdienerstoeslag. U voldoet immers niet aan voorwaarde 2.

 • Pensioenfonds Bouw: alleen recht op toeslag bij gelijktijdige pensioenopbouw vanaf 1985
 • Pensioenfonds Meubel: alleen recht op toeslag bij gelijktijdige pensioenopbouw vanaf 1992

Zat uw partner bij één van deze pensioenfondsen, dan is er volgens onze informatie slechts voor een beperkte periode tweeverdienerstoeslag opgebouwd.

Wat als ik gescheiden ben of hertrouwd?

Voor het recht op een tweeverdienerstoeslag is niet van belang of u al bij elkaar was toen u de pensioenen opbouwde. Wat telt, is of de partner met wie u vanaf uw beider AOW bent, gelijktijdig met u het pensioen heeft opgebouwd.

Voorbeeld 1:

U bouwde pensioen op, uw vroegere partner niet. U bent gescheiden en op enig moment hertrouwd. Uw nieuwe partner blijkt gelijktijdig met u pensioen te hebben opgebouwd, toen u nog niet bij elkaar was. U hebt recht op de tweeverdienerstoeslag, als u aan de 3 voorwaarden voldoet.

Voorbeeld 2:

U bouwde gelijktijdig met uw partner pensioen op. U bent gescheiden en hebt nu geen partner met wie u gelijktijdig pensioen opbouwde. U hebt géén recht op een tweeverdienerstoeslag.

Bestaat er recht op toeslag als mijn partner is overleden?

U hebt recht op de tweeverdienerstoeslag zolang u beiden AOW ontvangt. Dat betekent dat als één van u overlijdt, het recht op de toeslag vervalt. Hierop bestaan 2 belangrijke uitzonderingen:

 1. Gepensioneerden die aan de 3 voorwaarden voldoen, waarbij de pensioenen (gedeeltelijk) vóór 1986 gelijktijdig zijn opgebouwd, hebben in bepaalde situaties recht op een aanvulling, óók als ze geen partner hebben. Dit doet zich voor in 3 situaties:
 • U ontvangt een ouderdomspensioen van SPF en een nabestaandenpensioen van een ander fonds
 • U ontvangt een nabestaandenpensioen van SPF en een ouderdomspensioen van een ander fonds
 • U ontvangt een ouderdomspensioen van SPF én een ouderdomspensioen van een ander fonds
 1. Als u er pas na het overlijden van uw partner achter komt dat hij of zij bij leven recht zou hebben gehad op een toeslag op het SPOV- of SPF-pensioen, dan kunt u deze alsnog aanvragen. Rail&OV heeft ons toegezegd dat ze de gemiste toeslagen alsnog nabetalen aan de nabestaande, als deze zich binnen 5 jaar na het overlijden meldt.

Wat als ik mijn pensioen eerder heb overgedragen aan een ander fonds?

Als u de waarde van uw SPOV-of SPF-pensioen hebt overgedragen aan een ander pensioenfonds, heeft SPOV of SPF de keuze gehad uit twee mogelijkheden:

 1. De toeslag is meeberekend in de waardeoverdracht. In dit geval hebt u (vanzelfsprekend) geen recht meer op de tweeverdienerstoeslag.
 2. De toeslag is niet meeberekend in de waardeoverdracht. In dit geval zou u nog recht moeten hebben op uitbetaling van de tweeverdienerstoeslag, als u aan de 3 voorwaarden voldoet.

Op dit moment weten we nog weinig over welke van de 2 keuzemogelijkheden SPOV en SPF in het verleden hebben gebruikt; de keuze kan per tijdvak verschillen. Maar één ding weten we al wel:

Oud-SPOV-deelnemers die de waarde van hun SPOV-pensioen tussen 2004 en 2008 hebben overgedragen aan een ander pensioenfonds, hebben geen van beide keuzes gekregen. Hun opgebouwde toeslag is niet meegenomen in de waardeoverdracht (keuze 1). Maar Rail&OV betaalt de toeslag ook niet alsnog uit. SPOV/Rail&OV heeft in deze gevallen de toeslag, een compensatie voor een te laag pensioen, dus afgepakt. Het is zeer de vraag of dit mag. Wat ons betreft is dit in elk geval moreel verwerpelijk en zal dit alsnog in orde moeten worden gemaakt.

Wordt de toeslag altijd nabetaald?

Als uzelf al een tijd recht blijkt te hebben op de tweeverdienerstoeslag, dan is Rail&OV verplicht om deze alsnog volledig aan u na te betalen. Met terugwerkende kracht dus. Rail&OV kan in deze gevallen alleen verjaring inroepen voor dat gedeelte van de toeslagen waarop u al vóór 2002 recht had. Verjaring kan dus alleen aan de orde komen als u beiden op dit moment ouder bent dan 85 jaar. Let wel: Rail&OV is niet verplicht om verjaring in te roepen, en zou dat wat ons betreft ook niet moeten doen. Maar wij weten op dit moment niet hoe het pensioenfonds met zulke gevallen omgaat.

Heb ik recht op wettelijke rente?

Als u een nabetaling ontvangt, hebt u mogelijk recht op wettelijke rente. Dat is het geval als de nabetaling het gevolg is van een fout van Rail&OV. Bijvoorbeeld als het pensioenfonds u niet, fout of onvoldoende heeft geïnformeerd over de toeslag. Of als Rail&OV wist dat u recht hebt op een toeslag, maar niets met die kennis heeft gedaan.

Rail&OV vertelt hierover dat het iedereen actief informatie heeft gegeven over de tweeverdienerstoeslag. Onze analyse van de meldingen tot nu toe is dat dit verhaal niet klopt. Sterker nog, in meerdere zaken zien we dat Rail&OV geen of feitelijk onjuiste informatie heeft gegeven en zelfs ingediende aanvragen ten onrechte heeft afgewezen. Daarnaast weet Rail&OV van veel deelnemers dat ze een partner hebben met een ABP-pensioen. Zij hebben daardoor waarschijnlijk recht op een tweeverdienerstoeslag, en Rail&OV weet dat. Toch lijkt het pensioenfonds tot nu toe niets te hebben gedaan met die informatie.

Kortom: er is veel voor te zeggen dat Rail&OV wettelijke rente moet betalen. Maar pas als we een vollediger beeld hebben van alle meldingen en de afhandeling daarvan, kunnen we hierover iets definitievers zeggen.

Ons advies

Rail&OV stelt zelf voor dat individuele deelnemers de Ombudsman Pensioenen verzoeken om in hun zaak te laten beoordelen of er wettelijke rente uitbetaald zou moeten worden. Ons advies is om dit niet te doen; op dit moment is het van groot belang om meer informatie te verzamelen over de omvang van dit dossier, en de rol die Rail&OV hierin heeft vervuld. Uiteraard zullen wij u hierover nog nader adviseren.

NB: Deze informatie is gebaseerd op een analyse van de meldingen en dossiers van deelnemers van Rail&OV. Het pensioenfonds zelf wil niet met ons in gesprek, en wil de juistheid van deze informatie niet bevestigen. Mocht u merken dat uw situatie anders behandeld wordt, meldt u dat dan alstublieft aan ons. Het kan betekenen dat wij de antwoorden moeten bijstellen, maar het kan óók betekenen dat Rail&OV uw aanvraag verkeerd heeft beoordeeld.

Denkt u ook recht te hebben op de tweeverdienerstoeslag? Meld u bij ons aan. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen. Ook kunt u bellen naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Het telefoonnummer 035 – 6775511 is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen die zich aanmeldt houden wij op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
 • De volgende vragen gaan over de persoon die pensioen heeft opgebouwd bij SPOV of SPF.

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • De volgende vragen gaan over de PARTNER van de persoon die pensioen opbouwde bij SPOV / SPF.

 • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
 • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Al uw vragen over de pensioenaanvulling voor ABP-tweeverdieners

Ook pensioenfonds SPOV moet aanvulling stellen nabetalen

Geef een reactie