Registeren Inloggen

Schade door nabetaling ABP? Bekijk de verschillende oplossingen

Heeft u in 2020 of 2021 een nabetaling van ABP gehad omdat u een pensioen van ABP ontvangt en uw partner pensioen krijgt van een ander fonds? Dan heeft u wellicht schade opgelopen door gemiste toeslagen of hogere belastingen. Bekijk de mogelijkheden die er zijn om compensatie te krijgen voor deze schade in dit artikel.

Schaderegeling ABP

Heeft u in 2020 of 2021 een nabetaling van ABP gehad omdat u een pensioen van ABP ontvangt en uw partner pensioen krijgt van een ander fonds? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de schaderegeling van ABP waarbij gemiste zorgtoeslag en te hoge inkomstenbelasting worden vergoed. U hoeft hiervoor nu niks te doen.

Want vanaf 3 januari start het proces van afhandeling voor alle deelnemers die eerder een nabetaling hebben gekregen in het kader van Samenvallende diensttijd met een partner die elders pensioen heeft opgebouwd. We leggen uit hoe het proces van afhandeling precies verloopt.

3 januari
ABP start met het versturen van de brieven over de schaderegeling. Iedereen in het dossier samenvallende diensttijd waarbij de partner elders pensioen heeft opgebouwd krijgt een brief met uitleg.

21 januari
Alle betreffende deelnemers hebben een brief ontvangen. In deze brief legt ABP uit of u schade heeft, hoe deze schade is berekend en ontvangt u daarvoor een schikkingsvoorstel. U bekijkt het voorstel van ABP en antwoordt via het bijgevoegde formulier. Hiervoor heeft u twee maanden de tijd. Als u geen schade heeft, hoeft u ook niets terug te sturen. Na retour ontvangst van het antwoordformulier betaalt ABP u in de opvolgende maand uit.

De schaderegeling wordt nog verder uitgewerkt voor andere groepen die door een fout van ABP een nabetaling hebben ontvangen, zoals stellen die beiden een pensioen van ABP ontvangen.

Andere schadeposten

Er zijn ook schadeposten die niet onder de schaderegeling van ABP vallen. Dat komt omdat u die zelf kunt voorkomen. Hieronder een aantal voorbeelden waarop u (indien van toepassing op uw situatie) wel zelf actie kunt ondernemen.

Middelingsverzoek

Als uw belastbare inkomen in het jaar van de nabetaling veel hoger is dan de twee jaren daarvoor of daarna heeft u los van de schadevergoeding van ABP misschien ook recht op een teruggave van de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft u namelijk de mogelijkheid uw inkomen te middelen. Hoe het middelen van uw inkomen precies gaat, leest u op de site van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Heeft de nabetaling gevolgen voor uw huurtoeslag? De Belastingdienst kan de nabetaling aanmerken als ‘bijzonder inkomen’. U moet dit wel zelf aanvragen door een formulier in te vullen. De Belastingdienst rekent de nabetaling dan niet mee, waardoor het kan zijn dat u uw huurtoeslag gewoon kunt houden.

Eigen bijdrage CAK

De hoogte van de eigen bijdrage aan het CAK is afhankelijk van uw inkomen. Het CAK kijkt voor de berekening van deze eigen bijdragen naar het verzamelinkomen van 2 jaar geleden. Deze gegevens krijgen zij door van de Belastingdienst. Mensen die dit jaar een nabetaling ontvangen van het pensioen merken dit dus eventueel in de eigen bijdrage in 2023. Die is dan hoger.

Maar ook hier is wat aan te doen. Is uw inkomen en eventueel het vermogen lager dan de peildatum van 2 jaar geleden waarmee de eigen bijdrage berekend is? Dan kunt u een verzoek indienen om de eigen bijdrage aan te passen. Het CAK berekent de eigen bijdrage dan alsnog op basis van het huidige jaar. Op deze pagina vindt u de voorwaarden.

Op de hoogte blijven van dit thema?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond dit thema? Meld u dan via dit formulier aan. Zodra er ontwikkelingen zijn, ontvangt u bericht van onze kant.

 • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Geef een reactie

Reacties (3)

  In de brief die ik vorig jaar december van het ABP kreeg staat dat de aanvulling weer kan vervallen: “als u niet meer samenwoont met uw partner en u van de SVB de AOW voor een alleenstaande krijgt.”
  Rogier had het over een levenslange verhoging.
  Betekent dit wanneer mijn partner overlijdt het pensioen weer wordt verlaagd? Ik hoop het niet mee te maken, maar het is me niet duidelijk.
  vr.gr.
  J. Peijnenburg.

  Ik had ook een aanvraag gedaan had 17dienstjaren kreeg als reactie dat het alin men pensioen verwerkt is. Ik heb pensioen vanmijn man bij ABP en van mij zelf Zorg en Welzijn . Ik kan niet controleren of het werkelijk in men pensioen verwerkt is.
  We nemen het maar voor waarheid aan.
  Mevr vd Burg

  Er is nóg een nadelig effect en dat is de komende huurverhoging. AOWers die een sociale huurwoning hebben, kregen tot nu toe altijd de laagste huurverhoging maar dit systeem is per 2022 vervallen. Als je dan in 2020 een grote nabetaling had ontvangen van het ABP dan wordt er dit jaar gekeken naar het peiljaar 2020 en dat is dus eenmalig een veel hoger inkomen. Dan zou het kunnen zijn dat je een huurverhoging krijgt van € 50,00 of € 100,00 per maand, afhankelijk van je inkomen in 2020, ipv. max. 2,3% omdat je (eenmalig) in een hogere inkomensklasse zat in 2020. Dit kun je misschien wel rechttrekken door bezwaar te maken tegen de huurverhoging en te vragen of ze het inkomen van 2021 willen gebruiken. Omdat de Belastingdienst inmiddels aan de Woningbouwverenigingen heeft doorgegeven in welke inkomensgroep iedere huurder valt voor de huurverhoging per 01-07-22, moet je zelf tijdig een IB 60-formulier van 2021 kunnen overleggen en dat kan alleen als je je belastingaangifte over 2021 al ingestuurd hebt of zo snel mogelijk nog doet. Tevens moet je dan een uittreksel van de Gemeente overleggen welke mensen op je adres ingeschreven staan. Ik weet niet of Woningbouwverenigingen verplicht zijn mee te werken aan dit verzoek. En een eenmaal gekregen hoge huurverhoging is, denk ik, niet meer terug te draaien voor de rest van je leven dus dit is een zeer langdurig effect door de fouten die ABP heeft gemaakt. Dit geldt natuurlijk ook voor AOWers die in 2021 een nabetaling hebben ontvangen. Zij krijgen hiermee te maken in 2023, enz. enz.