Registeren Inloggen

Meer of minder werken heeft invloed op uw pensioen: houd daar dus rekening mee

Het lijkt zo logisch, dat meer of minder werken invloed heeft op de hoogte van uw pensioen. Toch houdt niet iedereen daar rekening mee. En dat kan met name bij deeltijdwerken, vooral populair onder vrouwen, negatieve gevolgen hebben voor de pensioenopbouw. Bezint eer ge begint dus.

‘Leven in het nu’, en niet nadenken over de gevolgen

Het overheidsplatform Wijzer in Geldzaken (van het Ministerie van Financiën) vraagt hier tijdens de Pensioen3daagse speciale aandacht voor. Ruim 1.500 Nederlanders van 30 tot 67 jaar, die meer dan 12 uur per week werken, deden mee aan een onderzoek, uitgevoerd door I&O Research. Daaruit komt naar voren dat 7 op de 10 mensen (69 procent), die recent in deeltijd zijn gaan werken, vooraf niet hebben nagedacht over de mogelijke consequenties voor hun pensioen (of pensioenopbouw).

Dat is een alarmerend hoog aantal, als u beseft dat bijna de helft van de beroepsbevolking in ons land in deeltijd werkt. Vaak zijn het vrouwen vanwege allerlei traditionele zorgtaken. Ongeveer 66 procent van de vrouwen werkt in deeltijd, tegenover 28 procent bij de mannen. Veel vrouwen bouwen daardoor veel minder pensioen op, wat hun financiële onafhankelijkheid op latere leeftijd in gevaar brengt.

Rekenvoorbeelden over pensioen bij meer of minder werken

Met diverse rekenvoorbeelden op de website van Wijzer in Geldzaken wordt duidelijk hoeveel geld het kost in bepaalde concrete situaties. Meldpunt licht er 2 voorbeelden uit:

Voorbeeld 1 bij meer werken:

 • Bo (45 jaar): gaat 1,5 dag in de week meer werken in het onderwijs (van 28 naar 40 uur)
 • Nu: circa € 800,- meer per maand (netto)
 • Later: circa € 300,- meer pensioeninkomen per maand (netto)
 • Later: in totaal circa € 70.000,- meer pensioen opgebouwd
 • Partnerpensioen: zal bij overlijden 250 euro hoger uitkomen per maand (netto)

Voorbeeld 2 bij minder werken:

 • Sam (32 jaar): gaat 1 dag in de week minder werken in de bouw (van 40 naar 32 uur)
 • Nu: circa € 320,- minder per maand (netto)
 • Later: circa € 120,- minder pensioeninkomen per maand (netto)
 • Later: in totaal circa € 27.000,- minder pensioen opgebouwd (netto)
 • Partnerpensioen: zal bij overlijden 100 euro lager uitkomen per maand (netto)

Pensioendeskundige Lisa Brüggen van Netspar trekt daaruit de volgende conclusie: “Dit betekent dat hij (Sam) na zijn pensionering ongeveer 120 euro netto per maand minder te besteden heeft, wat het verschil kan maken tussen wel of niet rond kunnen komen.”

Partners weten vaak weinig van elkaars pensioen

Gebrekkige communicatie tussen partners helpt ook niet mee bij kennis over pensioenen. Vaak weten ze van elkaar niet hoe hoog hun pensioen is. En ze praten er vaak niet eens over. Het onderzoek onthult dat slechts 42 procent weet hoeveel pensioen hun partner heeft opgebouwd, alhoewel de meeste mensen het huidige inkomen van hun partner kennen. Jonge mensen, voor wie hun pensioen nog een ‘ver van hun bed-show’ is, delen zulke informatie onderling nauwelijks.

Dat dit extra vervelend is als er geen officieel partnerschap is, zoals een huwelijk of geregistreerd partnerschap, spreekt voor zich. Er heerst vaak een ongefundeerd optimisme dat ze er wel uit zullen komen, ook als ze onverhoopt uit elkaar mochten gaan. Maar besef dat veel pensioengeschillen juist gaan over de verdeling van het pensioen tussen ex-partners. Bij gewone echtscheidingen is dat al lastig genoeg, laat staan bij onofficiële partnerschappen.

Pensioen3daagse 2023: ‘Wat kun je doen voor je pensioen? Check het nu!’

De Pensioen3daagse (7, 8 en 9 november 2023) van Wijzer in Geldzaken is een bewustzijnscampagne over pensioenen. Het moet mensen helpen bij het plannen van hun financiële toekomst. De campagnezin is niet voor niets: ‘Wat kun je doen voor je pensioen? Check het nu!’ Daar hoort ook een rekentool bij, zodat u zelf kunt checken wat de invloed van bijvoorbeeld deeltijdwerken is op uw pensioen.

(Bron: NOS, Wijzer in Geldzaken, Ministerie van Financiën, AFM. Foto: Shutterstock)

Mannen kunnen hoger pensioen verwachten dan vrouwen

Geef een reactie

Reacties (2)

  Meer of minder werken VOORDAT je met pensioen gaat kan invloed hebben op de hoogte van je pensioen. Kijk ook vooral of je überhaupt pensioen opbouwt bij die werkgever. Nadat je de AOW gerechtigde leeftijd hebt bereikt kan het zijn dat je minder AOW en/of pensioen uitgekeerd krijgt dan je dacht. Op dat moment helpen wij jou graag dat gat te dichten met werk wat je nog leuk vind om te doen en waar je wel geld mee verdiend.

  En als je NU minder werkt kan je NU leven*). Misschien haal je die pensioenleeftijd niet eens meer. Die datum trekken ze toch voor je uit. En de inhoud van die pot wordt ook steeds minder.
  Als je nu minder werkt wen je aan een lager inkomen, en dat je met minder het ook heel goed kan hebben.
  Als je straks met je 70e versleten bent als je eindelijk met pensioen mag, heb je geen geld meer nodig voor bv een racefiets, want je bent te versleten om erop te klimmen.
  Leuke rekenvoorbeelden. Maar je kan ook minder gaan verdienen gunstiger uitvallen met de belasting.

  *) tijd om te ontspannen. Meer tijd om aan je lichaam te werken, sporten , of gewoon lekker wandelen in de natuur. Dan haal je misschien die pensioenleeftijd wel ipv te werken tot je er dood bij neervalt.