Registeren Inloggen

Samenlooptoeslag voor oud-PTT’ers: grote belangen

MAX Ombudsman Rogier de Haan vertelde begin april in Meldpunt dat mogelijk tienduizenden tweeverdienende oud-PTT’ers door een fout een pensioentekort hebben waarvoor zij niet worden gecompenseerd. Na die uitzending stond wekenlang de telefoon roodgloeiend bij het spreekuur van de MAX Ombudsman. Inmiddels is De Haan in gesprek met de betrokken pensioenfondsen. Hoe gaat het verder en wat zijn de eventuele vervolgstappen?

Zo blijft u als oud-PTT’er op de hoogte over samenlooptoeslag

Als u er niet doorkwam aan de telefoon: nu weet hoe dat komt. Bent u zo’n oud PTT’er, dan vragen we u daarom om, indien mogelijk, op deze plek uw gegevens in te vullen. Vervolgens houden we u met mailberichten op de hoogte van de ontwikkelingen over de samenlooptoeslag.

Samenvatting van het voorafgaande

Hoe zat het ook alweer? Een paar jaar geleden ontdekten we een tot dan toe vrij onbekende pensioenaanvulling van het ABP. Tweeverdieners bouwden daar tot 1995 door een fout te weinig pensioen op. Die fout compenseert het ABP met de aanvulling samenvallende diensttijd, die gepensioneerden zelf moeten aanvragen. Maar die bleken de aanvulling veelal niet te kennen. Met onze columns hielpen we tienduizenden gepensioneerden alsnog aan deze pensioenaanvulling.

Samenlooptoeslag een wassen neus

Oud PTT’ers bouwden vóór de privatisering van de PTT in 1989 ook pensioen op bij ABP. Tweeverdienende PTT’ers hadden daardoor te maken met hetzelfde pensioentekort. Na de privatisering werden die pensioenen overgeheveld naar KPN en PostNL. Inclusief pensioentekort. KPN en PostNL kennen daarom een vergelijkbare pensioenaanvulling voor deze tweeverdieners: de ‘samenlooptoeslag’. In de praktijk blijkt dit een wassen neus: door een handige rekentruc heeft vrijwel niemand recht op deze toeslag.

Pensioentekort voor tienduizenden door een fout

Wat we op dit moment dus weten, is dat duizenden, te vrezen valt tienduizenden, tweeverdienende oud PTT’ers door een fout een pensioentekort hebben en daar niet voor worden gecompenseerd. En dat ze, als ze bij ABP hadden kunnen blijven, wél waren gecompenseerd. Kortom: we weten dat deze oud PTT’ers een, vaak forse, pensioenaanvulling door de neus wordt geboord. Wat we nog niet weten, is hoe de beslissingen over de ‘samenlooptoeslag’ zijn gemaakt, door wie en wanneer. We kunnen daarom nog niet zeggen of ze de zaak op een of andere manier juridisch hebben kunnen dichttimmeren. En dus ook niet of een juridische claim zinvol is.

Berekening van de samenlooptoeslag regelmatig aangepast

Wel hebben we belangrijke aanwijzingen dat het ook juridisch niet goed zit. Zo schrijft de wet voor dat de pensioenfondsen van KPN en PostNL een pensioen moeten aanbieden dat ‘in elk geval gelijkwaardig’ is aan dat van ABP. Bij andere privatiseringen was dit ook een wettelijke eis. Bijvoorbeeld bij de privatisering van ABP zelf, in 1996. En bij de privatisering van de NS. Deze fondsen geven hun gepensioneerden wél een compensatie voor ditzelfde pensioentekort. Zonder rekentrucjes. Spelen zij voor Sinterklaas, of kleuren KPN en PostNL misschien buiten de lijnen van de wet? Ook zien we dat de fondsen van KPN en PostNL de berekening van de ‘samenlooptoeslag’ in de loop van de jaren enkele keren hebben aangepast. Naar het zich laat aanzien was dat elke keer in het nadeel van de tweeverdieners. Verder blijkt dat de pensioenfondsen vrijwel geen, of juist verkeerde, informatie hebben verstrekt over de samenlooptoeslag. Ook hierover zijn juridische noten te kraken.

We gaan voor u door!

De belangen zijn groot. Wij willen de onderste steen boven hebben. Daarom gaan we eerst verder in gesprek met de fondsen, en verder met informatie verzamelen. Daarna kunnen we knopen doorhakken over eventuele vervolgstappen.

In de uitzending van Meldpunt op vrijdag 5 april 2024, is uitgebreid stil gestaan bij de gepensioneerde PTT’ers die hun aanvulling mislopen. In de uitzending van 12 mei 2024 is het vervolg hierop te zien. De Haan praat de kijkers bij over de stand van zaken in dit dossier en de eventuele vervolgstappen.

Reactie van de pensioenfondsen KPN PostNL

Meldpunt heeft een reactie gekregen van de betrokken pensioenfondsen. Die kunt u hier lezen: Reactie_pensioenfondsen_KPN_PostNL. Rogier de Haan reageert hier puntsgewijs ook weer op: Reactie van Rogier de Haan op de brief van 16 mei 2024 van pensioenfondsen KPN en PostNL.

Geef een reactie