Registeren Inloggen

Gestruikeld op straat, wie is aansprakelijk?

Een losliggende stoeptegel of een boomwortel die het wegdek omhoog drukt: een uitglijder is snel gemaakt. Het overkomt ook Ria Brand. Zij struikelt over bouten die uit de grond steken. Ze maakt hierdoor medische kosten. Maar is dit eigen verantwoordelijkheid of is er iemand anders aansprakelijk?  

Een val leidt vaak tot een botbreuk

In 2022 vielen er 19.900 Nederlanders op straat. In bijna 50 procent van de gevallen struikelen voetgangers over een tegel of voetrand. Het gaat hier vaker om ouderen en vaker om vrouwen. In 13.400 gevallen was er sprake van ernstig letsel. 57 procent van de struikelaars brak iets. In 12 procent van de gevallen ging het om een pols. En 13 procent liep hersenletsel op. Dat relatief meer ouderen vallen, komt mede doordat zij hun voeten minder goed optillen. Tegenwoordig zijn er ook speciale valcursussen voor ouderen om hen te helpen een valpartij te voorkomen. De vraag over de eventuele aansprakelijkheid van de opgelopen schade is weer een ander verhaal.

Vuistregel voor aansprakelijkheid

Van elke verkeersdeelnemer mag worden verwacht dat hij of zij zelf goed uitkijkt. Ook voetgangers mogen er niet van uitgaan dat de weg die voor hen ligt, zo strak is als een biljartlaken. Een struikelpartij komt dan ook in principe voor eigen risico. Maar wanneer kan je concluderen dat het toch het hobbelige wegdek is die de val heeft veroorzaakt? De wet biedt geen concrete maatstaf: per geval moet worden beoordeeld of de situatie veilig genoeg was of niet. Van belang kan bijvoorbeeld zijn hoe en door wie de weg doorgaans wordt gebruikt, en of er waarschuwingsborden geplaatst zijn, en of je bekend was met de situatie ter plekke.

Toch is er een vuistregel. Oneffenheden van minder dan 3 centimeter zijn in principe acceptabel. Zit u in de lappenmand door een oneffenheid van meer dan 3 centimeter, dan hebt u mogelijk recht op schadevergoeding. Maar ook hier geldt: de situatie ter plekke is bepalend. Als voetganger ben je bijvoorbeeld eerder bedacht op een rommelig stukje stoep, dan op uit het wegdek omhoogstekende bouten.

Zorg altijd voor bewijs

Wie valt op straat, doet er goed aan om direct de situatie vast te leggen door middel van foto’s of filmpjes. Dan heeft u bewijs van hoe de straat er op dat moment uitzag. Het beste is om met een centimeter het verschil in het wegdek of stoep op te meten. Zijn er getuigen van uw val, noteer dan hun naam en telefoonnummer op een briefje of sla deze gegevens op in uw telefoon. Heeft u pijn door de val, ga dan direct naar een huisarts en laat het letsel goed vastleggen.

Stel de wegbeheerder aansprakelijk

Indien u op de openbare weg bent gevallen, kunt u contact opnemen met de wegbeheerder. In Nederland is de wegbeheerder aansprakelijk voor de stoepen, straten en wegen. Dat kan Rijkswaterstaat, de Provincie of de Gemeente zijn. Is het privéterrein dan kunt u bij het Kadaster de gegevens van de eigenaar opvragen.

Stel de eigenaar aansprakelijk

U kunt zelf de eigenaar van de grond of de weg per brief aansprakelijk stellen. Maar u kunt hiervoor ook contact opnemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar of een jurist of advocaat en hen vragen om de letselschade vergoed te krijgen. Onder letselschade valt onder andere de medische kosten en kosten voor huishoudelijke hulp. Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat u door het ongeval lijdt.

MAX Ombudsman helpt

In de uitzending van vrijdag 22 maart 2024 springt MAX Ombudsman Rogier de Haan in de bres voor Ria Brand. Daarin ziet u wie er voor de val aansprakelijk is en welke schade mevrouw Brand vergoed krijgt.

Wilt u ook een melding doen? Elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u contact opnemen met het spreekuur van MAX Ombudsman. 035 – 6775511.

(Bron: VeiligheidNL, Rijksoverheid, Burgerlijk Wetboek. Foto: MAX)

Vallen kan desastreus zijn voor ouderen: zo voorkomt u dat u valt

Geef een reactie