Registeren Inloggen

Te laat met uw bezwaarschrift of beroep tegen een overheidsinstantie? Zo hard is de deadline

Het kan gebeuren dat u een bezwaarschrift wilt indienen tegen een beslissing van een overheidsinstantie. De gemeente kan bijvoorbeeld uw aanvraag voor een bouwvergunning hebben geweigerd. Binnen welke termijn moet dat gebeuren? En hoe hard is deze deadline eigenlijk?

Bouwvergunning geweigerd? Wat is de bezwaartermijn?

Zoals de overheid een bepaalde termijn heeft waarin het op een aanvraag voor bijvoorbeeld zo’n bouwvergunning moet reageren (meestal 8 weken tot enkele maanden), zo geldt dat ook voor de aanvrager die na een weigering bezwaar wil maken. Hier geldt voor de burger in het algemeen 6 weken om in actie te komen. Als de termijn van 6 weken wordt overschreden, mag uw bezwaarschrift in principe niet meer in behandeling genomen worden. Dan volgt een niet-ontvankelijkverklaring. Hetzelfde geldt voor een hoger beroep bij de rechter tegen de uitspraak op uw bezwaar.

Is die periode van 6 weken voor bezwaarschrift in beton gegoten?

Die periode van 6 weken kan soms als wel heel star worden ervaren door de burger die bezwaar maakt. Die meent bijvoorbeeld dat de omstandigheden dermate lastig zijn dat die 6 weken onhaalbaar zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een recente uitspraak deze bezwaarmogelijkheden qua tijd wat ‘burgervriendelijker’ gemaakt.

Wat kan gebeuren, is dat de overheid en de burger van mening verschillen over het ingangstijdstip van de periode om bezwaar te maken. Soms kan de burger het overheidsbesluit niet eerder vernemen dan op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld de dag waarop de brief over de beslissing is bezorgd. De beslisser gaat soms van een heel ander moment uit, vaak het beslissingsmoment zelf. Waardoor de 6 weken om bezwaar te kunnen maken vanzelfsprekend voor een deel al verstreken zijn.

Wat als een bezwaarschrift of beroep inderdaad met een goede reden (‘verschoonbaar’) te laat is ingediend? Dan wordt het “in beginsel als tijdig aangemerkt als het binnen 6 weken is ingediend nadat de belanghebbende ervan op de hoogte raakte dat het besluit al is genomen”, zo heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald. Vaak is dat de dag van de bezorging van de brief.

Rechter bij foutparkeerder ook ruimhartiger over bezwaarperiode

In een recente zaak (11 oktober 2023) waarin een bezwaar van een foutparkeerder aanvankelijk niet ontvankelijk werd verklaard, heeft de rechtbank in Roermond de 6 weken ook ruimhartiger toegepast. “Hoewel de wettelijke termijn verlopen was, moet het bezwaarschrift dat een foutparkeerder indiende, alsnog inhoudelijk in behandeling worden genomen door een heffingsambtenaar.”

Een verschoonbare termijnoverschrijding bij een bezwaarschrift

Wat is het geval hier? Iemand heeft haar auto verkeerd geparkeerd, maar niet de bon onder haar ruitenwisser gezien. Ze weet pas van haar parkeerovertreding af als de brief daarover met een duplicaat van de parkeerbon op haar deurmat valt. Ze benut vervolgens de volle 6 weken die ervoor staan om bezwaar te maken. De ambtenaar van de gemeentebelastingen (waar parkeergelden onder vallen) rekent vanaf het moment dat de bon onder de ruitenwisser is gestopt, de mevrouw rekent vanaf de ontvangst van de brief. De rechter stelt haar in het gelijk. Als u namelijk kunt aantonen dat u het echt niet kon weten, dan knijpt de rechter een oogje dicht. En neemt hij of zij de wettelijke termijn iets ruimer.

Echt ruimer is het niet, maar de opvatting over het begin ervan is iets ruimhartiger van aard. Dit toestaan van het later bezwaar maken dan de overheidsinstantie in gedachten heeft, heet in juridische taal een ‘verschoonbare termijnoverschrijding’. Kortom: een bezwaar bij een instantie of een beroep tegen diens beslissing bij de rechter kan onder bepaalde omstandigheden een latere deadline krijgen.

Te laat met uw belastingaangifte? Wat dan?

Vergelijkbaar met het niet op tijd bezwaar of beroep aantekenen, is het te laat doen van uw belastingaangifte. Ook daar is de Belastingdienst iets schappelijker dan u wellicht denkt. Er volgt niet direct een boete. Wel krijgt u een herinnering en daarna een aanmaning. Maar daarna is de pret wel voorbij.

(Bron: Rechtspraak, Raad van State. Foto: Shutterstock)

Te laat met belastingaangifte: krijg ik een boete?

Geef een reactie