Registeren Inloggen

Wanneer mag een bank vragen naar de herkomst van mijn geld?

Het kan voorkomen dat u bericht krijgt van uw bank waarin staat dat zij willen weten wat de herkomst van uw geld is. De reden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft). Maar wanneer mag een bank dat aan u vragen? En kunnen ze iets doen als u niet meewerkt?

Privacy niet belangrijker dan verplichting bank

Privacy staat voor velen hoog in het vaandel en de kans dat een verzoek om uitleg van de bank niet in goede aarde valt, is dan begrijpelijk. Toch hebben banken recht op inzage van uw transacties. Dit doen zij dan ook. Zien zij (stelselmatig) een ongebruikelijke transactie, dan moeten ze hier ook naar handelen, melding van maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) en u vragen om uitleg. Deze verplichting is vastgelegd in de Wwft. Deze wet eist dat banken weten wie hun klanten zijn en waarvoor ze hun rekening gebruiken. Zo kan het ook voorkomen dat de bank u vraagt u opnieuw te identificeren. Banken moeten het bewijs daarvan bewaren. De Wwft is een specifieke wet en die gaat boven een algemene wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw privacy is volgens de wet dus niet belangrijker dan deze verplichting van de bank.

Wanneer is een transactie ongebruikelijk?

Dat banken om transparantie mogen, en zelfs moeten, vragen is dus duidelijk. Maar wanneer vragen ze hier eigenlijk om? Want wat is een ongebruikelijke transactie? De Consumentenbond geeft een aantal voorbeelden gebaseerd op een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgestelde Wwft-leidraad. Hierin wordt omschreven dat er subjectieve en objectieve indicatoren zijn om te beoordelen of een transactie ongebruikelijk is. Deze indicatoren zijn ook nog afhankelijk van het type instelling: is dit bijvoorbeeld een bank of beleggingsinstelling?

Subjectieve scenario’s worden beoordeeld door de instelling zelf en kunnen zijn:

  • Ongebruikelijke herkomst van het geld, bijvoorbeeld uit landen met veel corruptie en politieke instabiliteit.
  • Uw geld is afkomstig van buitenlandse rekeningen van Nederlanders. Die rekeningen zijn geopend met het doel om het geld buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten te houden.
  • Ongebruikelijk en onverklaarbaar inkomen door bijvoorbeeld het winnen van een loterij.

Objectieve indicatoren die voor banken gelden zijn:

  • Een contante storting van 10.000 euro of meer
  • Op uw rekening is een overboeking te zien van of naar een persoon, woonachtig in een land waar een hoger risico op witwassen of het financieren van terrorisme is.
  • Het gebruik van een creditcard of prepaidcard voor een bedrag van 15.000 euro of meer.
  • Een transactie voor een bedrag van 10.000 euro of meer, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.

Mag u weigeren mee te werken aan het onderzoek?

Bent u het niet eens met het verzoek van de bank? Leg dit dan eerst bij hen voor en vraag de bank om uitleg. U kunt weigeren mee te werken aan een onderzoek, maar hou wel rekening met het feit dat de bank de relatie dan mag beëindigen. Komt u er niet uit met de bank? Dan kunt u bij het het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid terecht.

Banken eisen identificatie via app. Rogier beantwoordt ongeruste vragen.

(Bron: Archief, AFM, Consumentenbond. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie