Registeren Inloggen

Wat zijn uw rechten bij het aanvragen van andere werktijden?

De Wet flexibel werken (Wfw) moet het voor werknemers gemakkelijker maken om meer of minder uren te maken, andere werktijden aan te houden en op verschillende werkplekken te werken. Maar wat zijn uw rechten als werknemer eigenlijk, als u graag andere werktijden aan wil houden?

Andere werktijden gewenst?

Misschien wilt u niet meer tijdens de spits naar uw werk reizen, nu de NS heeft aangegeven hiervoor extra kosten in rekening te willen brengen. Of u wil graag in de middag en avond werken, omdat uw partner hetzelfde doet. Wat uw reden ook is, u kunt met uw werkgever het gesprek aangaan over andere werktijden. Het is echter verstandig om te weten wat de Wet flexibel werken hierover zegt.

Regels rondom aanvraag flexibeler werken

U kunt bijvoorbeeld alleen een aanvraag indienen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U werkt bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers. Wilt u uw werktijden wijzigen om voor uw kinderen (jonger dan 8 jaar) te zorgen? Of om mantelzorger te zijn? Dan geldt deze voorwaarde juist niet.
  • U bent minimaal een halfjaar in dienst. Heeft u meerdere kortlopende contracten gehad? Dan mag u deze periodes bij elkaar optellen.
  • Een eventueel eerder verzoek heeft u minstens 1 jaar eerder ingediend.

Schriftelijk andere werktijden aanvragen

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u uw aanvraag schriftelijk bij uw werkgever indienen, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Vermeld in de aanvraag de gewenste ingangsdatum en nieuwe werktijden. Om uw aanvraag kracht bij te zetten, kunt u verwijzen naar de Wfw.

Mag uw werkgever weigeren?

Ondanks de wet die werknemers meer houvast biedt, kan de werkgever uw aanvraag in bepaalde gevallen toch weigeren. Dat mag wanneer:

  • De werksituatie dan niet veilig is.
  • Het problemen met het werkrooster geeft.
  • Er niet voldoende geld is.

Wel moet de werkgever hierover het gesprek met u aangaan. Uw werkgever kan bijvoorbeeld andere tijden voorstellen of het verzoek volledig afwijzen, om bovengenoemde redenen. Het antwoord en de reden voor de afwijzing moet u uiterlijk 1 maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk ontvangen. Krijgt u binnen deze termijn geen antwoord? Dan mag u alsnog tijdens de door u verzochte werktijden gaan werken.

Schakel een mediator in of stap naar de rechter

Komt u er samen met uw werkgever niet uit? Schakel dan de hulp in van een mediator. Deze kan, samen met u en uw werkgever, kijken naar een passende oplossing. Helpt ook dit niet? Dan kunt u altijd nog naar de kantonrechter stappen. Maar besef wel dat de band met uw werkgever hier hoogstwaarschijnlijk niet beter van wordt en dat deze stap uiteindelijk nadeliger voor u kan uitpakken.

Thuiswerken: is dit een recht of mag uw werkgever weigeren?

(Bron: Rijksoverheid, FNV, Archief. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie