Registeren Inloggen

Dubbel verzekerd? Wie is juridisch verantwoordelijk?

Er zitten heel veel dubbelingen in de geleverde zorg en vergoedingen voor mensen met een Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg). De een zegt: doe maar weg die aanvullende verzekeringen. De ander zegt juist: doe maar niet. MAX Ombudsman Rogier de Haan gaat in op dubbele verzekeringen.

Aanvullende zorgverzekering in het verpleeghuis…

Roald Groeneveld (63) heeft vergevorderde MS. Als gevolg hiervan woont hij in een verpleeghuis. Meneer heeft aanvullende zorgverzekeringen. Maar zijn die eigenlijk nog wel nodig, vraagt hij zich af, nu hij ook zorg vanuit het verpleeghuis krijgt? MAX Ombudsman Rogier de Haan verdiepte zich in zijn verhaal.

Snap je de twijfel van de heer Groeneveld?

Jazeker, heel goed. Het is een hele terechte vraag. Het is namelijk wel degelijk mogelijk dat er overlap zit tussen zorg, die hij krijgt vanuit het huis en vergoedingen vanuit zijn aanvullende verzekeringen. Dit is een onderwerp waar wij vaker aandacht aan hebben besteed maar tot nog toe niet was opgelost. Het probleem is bekend bij zorgverzekeraars en bij verpleeghuizen, maar vaak minder goed bij de bewoners zelf. En dat zijn nu juist de mensen die de dubbele rekeningen betalen.

Weggegooid geld?

Want wat is dan precies het probleem?

De heer Groeneveld komt in 2018 in een verpleeghuis in Leiden te wonen. Via de Wet Langdurige Zorg krijgt hij vanaf dat moment intensieve zorg vanuit het huis. Nou ja, ‘krijgt’, hier betaalt hij een flinke eigen bijdrage voor. Zijn hele inkomen gaat hieraan op. Onder deze zorg valt bijvoorbeeld, huisartsenzorg, fysiotherapie, tandheelkundige zorg, ergotherapie, psychologische zorg en diëtiek. Na een uitzending vorig jaar bij Meldpunt vraagt meneer Groeneveld zich opeens af: zijn de aanvullende verzekeringen die ik heb dan niet gewoon overbodig? Ofwel: ben ik niet gewoon dubbel verzekerd? En zijn die aanvullende verzekeringen niet gewoon weggegooid geld?

Wat voor verzekeringen heeft hij?

Meneer heeft – op het moment dat hij daar komt wonen – al twee aanvullende zorgverzekeringen bij Nationale Nederlanden lopen, waaronder een tandartsverzekering. Totale kosten: bijna 180 euro per maand. (Artikel gaat door onder de foto).

Tijd voor actie?

Is het moment dat hij in 2018 naar het verpleeghuis gaat niet hét moment daar iets mee te doen?

Zeker, maar dan moet hij dit wel weten. En vervolgens ook nog eens een helder antwoord krijgen op zijn vragen hierover. Want wanneer de heer Groeneveld deze vraag opwerpt, bij behandelaars, het tehuis en de zorgverzekeraar, krijgt hij nergens een eenduidig of helder antwoord. Dit zorgt voor zoveel onzekerheid bij Groeneveld dat hij de aanvullende verzekeringen tot op heden niet durft op te zeggen. Want wat zijn dan de consequenties als hij de verkeerde beslissing neemt?

Contact met de verzekeraar

Jij hebt voor de heer Groeneveld contact opgenomen met Nationale Nederlanden (NN). En?

De aanvullende tandartsverzekering van meneer kan eruit. Die is jarenlang echt weggegooid geld geweest. Over die andere aanvullende verzekering moet hij in gesprek met de verzekeraar. Mogelijk kan die er ook uit.

In eerste instantie zegt NN overigens niks met terugwerkende kracht voor meneer te kunnen doen. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat hij een Wlz-indicatie had en willen hem daarom niet compenseren. ‘Deze indicatie moet gemeld worden door de verzekerde of de belangenbehartiger van de verzekerde zelf. Van de Autoriteit Persoonsgegevens mag NN geen gezondheidsgegevens delen met derden. Dit geldt ook voor adresgegevens,’ aldus een woordvoerder van NN.

Punt is dat Groeneveld in april vorig jaar wel telefonisch contact heeft gezocht met NN over dit onderwerp. Toen heeft hij ook gezegd dat hij een Wlz-indicatie heeft. Maar volgens de heer Groeneveld bracht dat gesprek hem geen duidelijkheid. NN ging niet inhoudelijk in op zijn vragen, en verwees hem door naar het Zorgkantoor. Wij confronteerden NN hiermee, en de verzekeraar bevestigt dat dit gesprek inderdaad heeft plaatsgevonden. Daarom heeft NN alsnog besloten meneer ruimhartig te compenseren. Na de uitzending neemt NN contact met hem hierover op.

De juridische verantwoordelijkheid

Hoe zit het juridisch? Wie is er verantwoordelijk voor het dubbel verzekerd zijn?

De rechter is hierover duidelijk: de verzekerde is zelf verantwoordelijk om na te gaan of hij dubbel verzekerd is. Daar komt bij dat de privacywetgeving het voor zorgverzekeraars erg moeilijk maakt om hun verzekerden hier actief op te wijzen. Volgens de rechter zijn ze hiertoe ook niet verplicht. Maar dat verandert als de verzekerde zelf meldt dat hij een Wlz-indicatie heeft. In dat geval heeft de zorgverzekeraar een informatieplicht. Ik vind het dan ook terecht dat NN alsnog een compensatie aan de heer Groeneveld gaat betalen.

Advies in dezelfde situatie

Wat raad je mensen in eenzelfde situatie als meneer Groeneveld aan?

Allereerst is het denk ik goed op te merken dat de informatievoorziening richting mensen als Groeneveld nog stukken beter moet. Vanuit de huizen zelf, maar ook vanuit de zorgverzekeraars. NN heeft ons aangegeven de informatie hierover prominenter en uitgebreider op de website te zetten. En ook een voorlichter van het huis waar Groeneveld zit, geeft aan nog eens te kijken of hun al bestaande informatie hierover voldoende is.

En wat kunnen mensen zelf doen? Vraag de instelling waar u zit welke zorg u vergoed krijgt vanuit de Wlz en ga met die info naar uw zorgverzekeraar. Zit er overlap dan kunnen de aanvullende verzekeringen, indien gewenst, per 1e van de maand worden opgezegd.

Let wel: zeg niet zomaar op, want iedereen moet een basiszorgverzekering hebben. Die is verplicht. Het gaat hier over het wel of niet opzeggen van aanvullende verzekeringen.

Bekijk hier de hele uitzending van Meldpunt.

(Foto: MAX)

Onbewust dubbel verzekerd: Wat zijn mijn rechten?

Geef een reactie