Registeren Inloggen

Bouwregelexpert:
 ‘Trapliftprobleem echt heel groot’

Bouwregelexpert Nico Scholten is niet blij met de antwoorden van de staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op Kamervragen van de PvdA. Van Ooijen lijkt niet gealarmeerd door de bevindingen van Meldpunt en bouwexperts over trapliften. Maar Scholten zegt: “Het probleem is echt heel groot. De staatssecretaris schetst geen realistisch beeld van de werkelijkheid.”

Staatssecretaris ziet geen probleem

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) ziet geen grote problemen met trapliften die aan de verkeerde kant van de trap zijn geplaatst, waardoor er valrisico ontstaat voor traplopers. Dit zegt hij in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Attje Kuiken, nu fractieleider van de PvdA. Van Ooijen heeft niet de indruk dat gemeenten door kostenbesparingen bewust kiezen voor onveilige trapliften.

Trap aan muurzijde het goedkoopst

Uit onderzoek van Meldpunt in april 2022 blijkt dat 80 procent van de trapliften aan de muurzijde wordt geplaatst. Vooral omdat dit zo’n 15 procent goedkoper is dan een lift aan de spilzijde. Maar een rail aan de muurzijde maakt de treden voor traplopers smaller en daardoor het valrisico groter, helemaal als vanwege de traplift ook de leuning wordt verwijderd. Als er te weinig loopruimte overblijft en de trapleuning wordt weggehaald, is een plaatsing van een trapstoellift aan de muurzijde een overtreding van de bouwvoorschriften, vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Overtreding Bouwbesluit

Meldpunt ontvangt na een oproep tientallen meldingen over een te smalle doorgang na plaatsing van een traplift aan de muurzijde. Vooraanstaand bouwregeldeskundige Nico Scholten van Expertisecentrum Regelgeving Bouw schreef mee aan het Bouwbesluit en was te gast was in Meldpunt. Hij onderzoekt op verzoek van de redactie diverse meldingen en stelt bij allemaal overtredingen van de bouwvoorschriften vast. En bij geen van deze gevallen is een gemeentelijk ambtenaar van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) langs geweest om de situatie te inspecteren. Scholten: “De praktijk is dat gemeentes zelf niet controleren, maar het volledig overlaten aan de leveranciers van de trapliften.”

Controle gemeente

Staatssecretaris Van Ooijen zegt “bekend te zijn met signalen” dat trapliften gefinancierd uit de WMO niet voldoen aan de bouwregels. Maar verderop in de beantwoording zegt hij “niet bekend te zijn” met dat de oplopende WMO-uitgaven tot verstrekking van onveilige trapliften leiden.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de WMO-uitgaven, maar moeten ook toezien op overtredingen van de bouwvoorschriften. De staatssecretaris maakt zich geen zorgen over die dubbele petten. “Ik verwacht van gemeenten dat zij goed in staat zijn de verschillende rollen zuiver uit voeren. Mij zijn geen signalen bekend die wijzen op het tegendeel”, schrijft Van Ooijen.

Leg verantwoordelijkheid niet bij bewoners

De staatssecretaris schrijft ook: “Mensen die van mening zijn dat sprake is van een onveilige situatie, kunnen zich wenden tot de gemeente.” Aldo de Jong, bouwadviseur van Goed Gebouw was ook te gast in Meldpunt en reageert hierop: “Veel mensen zullen zich niet realiseren dat de trap na installatie van de traplift niet meer voldoet aan de minimale veiligheidseisen. Om de verantwoordelijkheid alleen bij bewoners neer te leggen, betekent dat we doorgaan als voorheen en er niets verandert. Het steekproefsgewijs laten controleren van een aantal trapliften in combinatie met een laagdrempelige melding door bewoners met de benodigde opvolging, lijkt me dan ook het minste wat gemeenten moeten doen naar aanleiding van jullie uitzending.”

Antwoorden Kamervragen niet bevredigend

Na deze uitzending belt trapliftfabrikant Otolift met Scholten. “Zij blijken de voorschriften onvoldoende te kennen en deze naar eigen inzicht in afwijking van de bedoeling van de regels uit te leggen”, zegt Scholten. Hij wordt ook gebeld door een bedrijf dat tweedehands trapliften installeert. Dat bedrijf blijkt nog nooit met de voorschriften rekening te hebben gehouden. Scholten: “Het probleem is echt heel groot. Dus alle reden om geen genoegen te nemen met de antwoorden op deze Kamervragen.”

Valgevaar door trapliften aan de verkeerde kant van de trap

Geef een reactie

Reactie

  Onze trap heeft onderaan een bocht.
  Toen Otto lift bij ons kwam inmeten augustus 2022, gaf ik aan dat de traplift niet aan de muurzijde kon omdat dit mij te gevaarlijk leek.
  Ook zou het stoeltje in de bocht geparkeerd worden omdat onderaan niet mogelijk was daar de voordeur niet meer voldoende open zou kunnen.
  De trapleuning moest verwijdert worden en ik zou dan in de bocht over het smalle gedeelte van de traptrede naar beneden/ boven moeten.
  Meteen de WMO van de gemeente (Geldrop-Mierlo) gebeld en die gaven als commentaar, “dan maakt u toch ook gebruik van de traplift!”
  Ik kreeg alleen een 2 e hands traplift in de buitenbocht vergoed. Punt.
  Geen onderzoek, niks.
  Ik heb toen maar besloten om de meerkosten € 1700,00 te accepteren vanwege de veiligheid.
  Met wat ik nu te weten ben gekomen vraag ik mij af of ik de extra gemaakte kosten op de gemeente kan verhalen omdat zij in gebreke zijn gebleven?